Gry komputerowe dla dzieci

Drodzy Rodzice,

 

Prawdopodobnie  wszyscy opiekunowie przeżywają wątpliwości co do tego, czy korzystanie z gier komputerowych przez dzieci jest zupełnie pozbawione wartości. Zwłaszcza ostanie tygodnie związane z przymusowym pozostawaniem w domu mogą te wątpliwości nasilać. Dziecko przed komputerem lub oglądające bajkę to przecież chwila wytchnienia dla rodzica.

Poniżej zamieszczamy listę propozycji gier edukacyjno-rozrywkowych przygotowaną przez Panią Beatę Janik z Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej im. H. Kołłątaja w Krakowie, z której możecie Państwo skorzystać.

 

Pani Beata Janik napisała do nas :

Przesyłam linki do gier edukacyjno-rozrywkowych; nie zbadałam każdej gry z osobna, ale uważnie przyjrzałam się stronom i opiniom na ich temat. Mam nadzieję, że te podpowiedzi będą przydatne. Na pewno trafią się w tych przesłanych przeze mnie tytułach jakieś nietrafione gry, za co przepraszam.

 

Pierwsze trzy linki to strony z grami online, różnego rodzaju, można wybierać temat lub wiek dzieci.

 

http://pisupisu.pl/

 

http://www.miniminiplus.pl/gry

 

https://ciufcia.pl/gry-dla-dziewczyn-i-chlopcow

 

 

A poniższe linki to bezpłatne gry na komórkę lub tablet, najpierw gry dla przedszkolaka

 

https://play.google.com/store/apps/details?id=brilliant.sari

 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.hedgehogacademy.logicspatialintelligencelite

 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.gokids.puzzlewords

 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.lego.creator.creatorislands

 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.hedgehogacademy.hedgehogsadventureslite

 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.lego.bricksmore

 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.hedgehogacademy.shapesfree

 

https://play.google.com/store/apps/details?id=pl.rodziceprzyszlosci.polskainspiruje&hl=pl

 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.onlinico.rubeslab

 

 

 

 

i dla trochę starszych

 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.triadastudio.shadowmatic&hl=pl

 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.rikaiGames.BitByBitGame&hl=pl

 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.avokiddo.games.thinkrolls_kings_and_queens

 

Pamiętajcie Państwo jednak o zdrowym rozsądku, zarówno przy wyborze gier jak i czasie korzystania przez Wasze dzieci z dobrodziejstwa nowych technologii.

 

Nic nie zastąpi Dziecku bliskości kochającego opiekuna.

 

 

 


Rozum ponad przemoc

Wspomaganie przedszkoli: Realizacja programu kształtowania
kompetencji wychowawczych nauczycieli
i wspierania zdrowia psychicznego przedszkolaków

„Rozum ponad przemoc”

autor programu: Wanda Papugowa
– psycholog, mediator, dyrektor SPPP
dla Dzieci w Wieku Przedszkolnym

Założenia dla realizacji programu:

1. Oddziaływania wychowawcze, uwzględniające znaczenie czynników rozwoju emocjonalno-społecznego, mogą przyczynić się do rozwoju umiejętności społecznych, zapobiegać dziecięcej agresji i wzmocnić kondycję psychiczną dziecka.

2. Doskonalenie umiejętności wychowawczych nauczycielek może przyczynić się do kształtowania optymalnych relacji z przedszkolakami i wsparcia rozwoju społecznego dziecka.

Cele do realizacji:

1. Specyficzne - wdrożenie (przynajmniej) dwóch strategii rozwiązywania problemów do repertuaru oddziaływań wychowawczych w przedszkolu.

2. Mierzalne – zmniejszenie liczby przypadków zgłaszanych jako „agresja „ dziecięca

3. Akceptowalne – zgodnie z podstawą programową wychowania przedszkolnego: „dziecko przygotowane do podjęcia nauki w szkole , w sytuacjach trudnych wdraża swoje strategie, wspierane przez dorosłych”, respektuje prawa i obowiązki swoje oraz innych osób, wyraża szacunek wobec innych osób”

4. Realistyczne – wśród nauczycieli przedszkoli przekazywane są treści szkolenia i kształtowane umiejętności. Realizują to nauczycielki wyszkolone w pierwszym terminie, wraz z trenerami.

5. Terminowe – na zakończenie realizacji projektu nauczyciele dostrzegają korzystne efekty w swoim doświadczeniu i zachowaniu dzieci

Przebieg realizacji programu:

11 kwietnia 2019 konferencja „Profilaktyka i zagrożenia zdrowia psychicznego małego dziecka „

Celem konferencji jest zwrócenie uwagi na znaczenie środowiska przedszkolnego dla kształtowania zdrowia psychicznego, oraz zainspirowanie środowiska nauczycieli do wzięcia udziału w projekcie.

1. Część pierwsza: szkolenie nauczycieli

200 osób; dwie osoby z każdego przedszkola, co oznacza zaangażowanie 100 przedszkoli. 10 grup po 20 osób

Czas trwania szkolenia 20 godzin dla każdej grupy.

Każda grupa realizuje szkolenie w ciągu dwóch tygodni, co oznacza zajęcia dwa razy w tygodniu w godzinach: 15 – 19. Całość – 20 godzin.

Realizacja: maj – czerwiec 2019.

Miejsce realizacji zajęć: ul. Garbarska 1, MCDNODN

Tematy zajęć :

• Asertywność; umiejętność stawiania granic, świadomość własnej skuteczności, stawianie wymagań.

• Rozwiązywanie problemów i konfliktów bez stosowania przemocy.

• Nauczyciel w trudnych sytuacjach wychowawczych; rozumienie emocji własnych i emocji dziecka.

• „Bufory stresu”i „Dzielne dzieci” – przygotowanie do prowadzenia zajęć z dziećmi w oparciu o treści z książek

Szkolącymi są pracownicy Poradni, pracownicy Uniwersytetu Jagiellońskiego, oraz osoby inne osoby - trenerzy programu, autorzy materiałów szkoleniowych.

Każdy z uczestników otrzyma skrypt zajęć, materiały szkoleniowe, oraz książki „Bufory stresu”i „Dzielne dzieci” – która zawiera szczegółowe ćwiczenia do realizacji z dziećmi.

2. Część druga: wdrożenie doświadczeń do pracy z dziećmi.

Realizacja programu „Bufory stresu” i „Dzielne dzieci” w grupach dzieci 5- 6 letnich, które realizują roczne obowiązkowe przygotowanie przedszkolne

Czas realizacji : wrzesień – grudzień 2019

Prowadzącymi zajęcia są liderzy - nauczycielki przedszkoli, które zostały przeszkolone w pierwszej części programu. Realizacja tej odbywa się w ramach zajęć przedszkolnych.

3. Część trzecia: szkolenie pozostałych nauczycieli, z danego przedszkola, z udziałem wyszkolonych 200 osób /liderów programu/ oraz superwizorów; trenerów, pracowników Poradni i osób, które szkoliły nauczycieli

Czas realizacji: październik - grudzień 2019

Program będzie miał charakter projektu badawczego. Za zgodą rodziców, dzieci które będą brały udział w programie zostaną objęte diagnozą umiejętności społecznych wykonaną przed i po zakończeniu projektu. Propozycja pomiaru jest zainicjowana przez pracowników Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Finansowanie programu – ze środków przewidzianych na wspomaganie przedszkoli.


Konferencja "PROFILAKTYKA I ZAGROŻENIA ZDROWIA PSYCHICZNEGO MAŁEGO DZIECKA"

 

KONFERENCJA

dla dyrektorów i nauczycieli przedszkoli

PROFILAKTYKA I ZAGROŻENIA ZDROWIA PSYCHICZNEGO MAŁEGO DZIECKA

11 kwietnia 2019, godz.13.00-17.00

Centrum Kongresowe Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie, Al. 29 Listopada 46

 

Przebieg konferencji:

Od godz. 12. – rejestracja uczestników

13.00-13.15 - rozpoczęcie konferencji - wystąpienia przedstawicieli władz Miasta Krakowa, oraz Małopolskiego Kuratorium Oświaty

Wykłady:

13.15-13.50 „Psycho-bio-społeczne uwarunkowania zaburzeń psychicznych u dzieci”, dr hab. Maciej Pilecki, Katedra Psychiatrii, Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum

13.50-14.25 „Wspieranie dziecka w wieku przedszkolnym w nabywaniu kompetencji społecznych- znaczenie interakcji z rówieśnikami”, dr Jolanta Sajdera, Katedra Pedagogiki Przedszkolnej Uniwersytet Pedagogiczny

14.25-15.00 przerwa

15.00-15. 35 „Uzależnienia od nowych technologii u dzieci- geneza, terapia, profilaktyka”, dr hab. prof. UP Agnieszka Ogonowska, Katedra Mediów i Badań Kulturowych, Uniwersytet Pedagogiczny

15.35-16.10 „Zdrowie psychiczne dziecka w okresie średniego dzieciństwa – znaczenie odporności psychicznej”, dr Iwona Sikorska, Instytut Psychologii Stosowanej, Uniwersytet Jagielloński

16.10 - 16.45 „ Rozum ponad przemoc – program wsparcia psychicznego dzieci i nauczycieli”, Wanda Papugowa, Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna dla Dzieci w Wieku Przedszkolnym

Zapraszamy

 

Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna dla Dzieci w Wieku Przedszkolnym we współpracy z MCDN ODN w Krakowie i Pedagogiczną Biblioteką Wojewódzką

Konferencja jest bezpłatna.

Zgłoszenia przyjmuje Biuro Obsługi Klienta w MCDN ODN w Krakowie, ul. Garbarska 1, pok. 12.

Formularz dostępny na stronie internetowej www.krakow.mcdn.edu.pl prosimy złożyć osobiście, przesłać drogą elektroniczną e-mail: bok.krakow@mcdn.edu.pl - lub pocztą (faxem) na adres: MCDN Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Krakowie, 31-131 Kraków, ul. Garbarska 1

tel. 12 422 14 49;
tel. kom. 513 042 381;
fax: 12 422 30 26


Konferencja "Jak uczyć – aby uczyć się"

Małopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli
Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Krakowie
i
Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna dla Dzieci w Wieku Przedszkolnym

zapraszają do udziału w bezpłatnej konferencji z cyklu:

„Nauczycielskie pasje inspiracją dla ucznia”

Jak uczyć – aby uczyć się

Termin realizacji: 19 października 2018 r. /piątek/
Miejsce realizacji: Sala Konferencyjna Politechniki Krakowskiej – Budynek ,,Działownia”, ul. Warszawska 24 wejście od ul. Szlak)
Adresaci: nauczyciele wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej

Program konferencji:

12.00 – 13.00 Rekrutacja uczestników

13.00 Otwarcie konferencji: prof. Jacek Majchrowski, Prezydent Miasta Krakowa

13.10 – 13.50 Motywacja błyskawiczna - jak pomóc dziecku odnaleźć zapał do nauki - Marta Paluch–Chrabąszcz - psycholog w Szkole Podstawowej nr 114 w Krakowie i w XXI Liceum Ogólnokształcącym w Krakowie,

13.50 – 14.35 Migawki z życia klasy – Jolanta Okuniewska, profesor oświaty, finalistka konkursu Global Teacher Prize 2016,

14.35 – 15.20 Jak przebiega uczenie się z mamą – czyli o edukacji domowej - Hanna Zielińska, dziennikarka , prowadzi edukację domową swoich dzieci

15.20 – 15.50 Przerwa

15.50 – 16.20 Edukacja przez zabawę – to się musi udać! – Sylwia Kustosz, licencjonowana edukatorka pedagogiki freblowskiej

16.20 – 16.50 Wow udało mi się… - czyli jak dopinamy dzieciom skrzydła, by odkrywały ‘’sztukę” życia….- Iwona Duran, Ewa Gieracka, nauczycielki Samorządowego Przedszkola nr 131 Stokrotka w Krakowie

16.50 – 17.20 Każdy ma w sobie ,,coś”, czyli o sztuce poszukiwania ,,siarczanych talentów” - Iwona Szyniec, Szkoła Podstawowa nr 43 im. KEN w Kraków

17.20 - Podsumowanie konferencji

Partnerem konferencji jest
Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. H. Kołłątaja w Krakowie.

Zgłoszenia przyjmuje Biuro Obsługi Klienta w MCDN ODN w Krakowie, ul. Garbarska 1, pok. 12.

Wypełnioną KARTĘ ZGŁOSZENIA UCZESTNIKA (formularz dostępny na stronie internetowej www.krakow.mcdn.edu.pl) prosimy do dnia 10 października 2018 r. złożyć osobiście, przesłać drogą elektroniczną e-mail: bok.krakow@mcdn.edu.pl lub pocztą (faxem) na adres:
MCDN Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Krakowie, 31-131 Kraków, ul. Garbarska 1

tel. 12 422 14 49;
tel. kom. 513 042 381;
fax: 12 422 30 26

ZAPRASZAMY!


Wspomaganie przedszkoli – proponowane formy realizacji w roku 2018

Warsztaty dla całej kadry pedagogicznej

 • możliwość realizacji na terenie przedszkola. Warunkiem jest przekazanie informacji do SPPP, dogodne miejsce, rzutnik, laptop.
 • możliwość uczestnictwa w wybranej formie na terenie przedszkola, jakie zostanie zaproponowane
 • zgłoszenia na warsztaty przyjmować będzie Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna dla Dzieci w Wieku Przedszkolnym
 • zaświadczenia o uczestnictwie wystawiać będzie MCDNODN w Krakowie. Uczestnicy otrzymają zaświadczenia na koniec zajęć.

Tematy warsztatów są odpowiedzią na zapotrzebowanie. Problematyka skupiona wokół doskonalenia społecznych kompetencji nauczyciela. Nauczyciele mogą uczestniczyć we wszystkich formach, lub wybranych przez całą kadrę danego przedszkola.


CO NOWEGO W ZASADACH ORGANIZACJI I UDZIELANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W PRZEDSZKOLU?

Jolanta Bień
pedagog specjalny – socjoterapeuta

Konferencja metodyczna dla dyrektorów przedszkoli
Kraków, 06 kwietnia 2018 r.

CEL ZMIAN:

 1. Włączenie dzieci z różnymi potrzebami rozwojowymi do grupy rówieśniczej;
 2. Pomoc dzieciom z SPE w funkcjonowaniu w przedszkolu;
 3. Wszechstronne wsparcie dla dzieci, rodziców i nauczycieli.

ZMIANY WPROWADZONO W ROZPORZĄDZENIACH:

 1. W sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno – pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. Poz. 1591).
 2. W sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym (Dz. U. Poz. 1578).
 3. W sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno – pedagogicznych (Dz. U. Poz. 1743).
 4. W sprawie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego i indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży (Dz. U. Poz. 1616).

Dziękujemy

Środa, 28 sierpnia 2019 roku, była ostatnim dniem pracy Pani Wandy Papugowej na stanowisku Dyrektora Specjalistycznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej dla Dzieci w Wieku Przedszkolnym w Krakowie. W tym dniu Pani Dyrektor z uśmiechem przeszła na emeryturę.

Pani Wanda Papugowa była Dyrektorem oczekującym od nas profesjonalizmu, a jednocześnie rozumiała, że jako ludzie bywamy niedoskonali. Inspirowała w dążeniu do bycia coraz lepszym – w roli specjalisty i jako człowieka. Przypominała o tym, aby w kliencie Poradni - dziecku, rodzicu, nauczycielu - widzieć przede wszystkim kogoś, kto potrzebuje wsparcia.

Przez dziesięć lat kierowała Poradnią z polotem i fantazją, zarażając zespół optymizmem i energią.

Twórczo rozwinęła koncepcję pracy Poradni, zorganizowała inspirujące konferencje naukowe, zmobilizowała zespół do napisania poradnika dla rodziców i nauczycieli.

Zapamiętamy Ją jako ludzką Szefową mającą dystans do siebie. Potrafiła się z nami śmiać i płakać. Drzwi do gabinetu miała zawsze otwarte.

Elegancko i z dużą klasą kierowała Poradnią i w takim samym stylu przekazała ją swojemu następcy.

 


PROGRAM KSZTAŁTOWANIA KOMPETENCJI WYCHOWAWCZYCH NAUCZYCIELI

Wspomaganie przedszkoli: Realizacja programu kształtowania kompetencji wychowawczych nauczycieli i wspierania zdrowia psychicznego przedszkolaków

„Rozum ponad przemoc”

autor programu: Wanda Papugowa

– psycholog, mediator, dyrektor SPPP
dla Dzieci w Wieku Przedszkolnym

 

Założenia dla realizacji programu:

1. Oddziaływania wychowawcze, uwzględniające znaczenie czynników rozwoju emocjonalno-społecznego, mogą przyczynić się do rozwoju umiejętności społecznych, zapobiegać dziecięcej agresji i wzmocnić kondycję psychiczną dziecka.

2. Doskonalenie umiejętności wychowawczych nauczycielek może przyczynić się do kształtowania optymalnych relacji z przedszkolakami i wsparcia rozwoju społecznego dziecka.

 

Cele do realizacji:

1. Specyficzne - wdrożenie (przynajmniej) dwóch strategii rozwiązywania problemów do repertuaru oddziaływań wychowawczych w przedszkolu.

2. Mierzalne – zmniejszenie liczby przypadków zgłaszanych jako „agresja „ dziecięca

3. Akceptowalne – zgodnie z podstawą programową wychowania przedszkolnego: „dziecko przygotowane do podjęcia nauki w szkole , w sytuacjach trudnych wdraża swoje strategie, wspierane przez dorosłych”, respektuje prawa i obowiązki swoje oraz innych osób, wyraża szacunek wobec innych osób”

4. Realistyczne – wśród nauczycieli przedszkoli przekazywane są treści szkolenia i kształtowane umiejętności. Realizują to nauczycielki wyszkolone w pierwszym terminie, wraz z trenerami.

5. Terminowe – na zakończenie realizacji projektu nauczyciele dostrzegają korzystne efekty w swoim doświadczeniu i zachowaniu dzieci

 

Przebieg realizacji programu:

11 kwietnia 2019 konferencja „Profilaktyka i zagrożenia zdrowia psychicznego małego dziecka „

Celem konferencji jest zwrócenie uwagi na znaczenie środowiska przedszkolnego dla kształtowania zdrowia psychicznego, oraz zainspirowanie środowiska nauczycieli do wzięcia udziału w projekcie.

1. Część pierwsza: szkolenie nauczycieli

200 osób; dwie osoby z każdego przedszkola, co oznacza zaangażowanie 100 przedszkoli. 10 grup po 20 osób

Czas trwania szkolenia 20 godzin dla każdej grupy.

Każda grupa realizuje szkolenie w ciągu dwóch tygodni, co oznacza zajęcia dwa razy w tygodniu w godzinach: 15 – 19. Całość – 20 godzin.

Realizacja: maj – czerwiec 2019.

Miejsce realizacji zajęć: ul. Garbarska 1, MCDNODN

 

Tematy zajęć :

• Asertywność; umiejętność stawiania granic, świadomość własnej skuteczności, stawianie wymagań.

• Rozwiązywanie problemów i konfliktów bez stosowania przemocy.

• Nauczyciel w trudnych sytuacjach wychowawczych; rozumienie emocji własnych i emocji dziecka.

• „Bufory stresu”i „Dzielne dzieci” – przygotowanie do prowadzenia zajęć z dziećmi w oparciu o treści z książek

Szkolącymi są pracownicy Poradni, pracownicy Uniwersytetu Jagiellońskiego, oraz osoby inne osoby - trenerzy programu, autorzy materiałów szkoleniowych.

Każdy z uczestników otrzyma skrypt zajęć, materiały szkoleniowe, oraz książki „Bufory stresu”i „Dzielne dzieci” – która zawiera szczegółowe ćwiczenia do realizacji z dziećmi.

 

2. Część druga: wdrożenie doświadczeń do pracy z dziećmi.

Realizacja programu „Bufory stresu” i „Dzielne dzieci” w grupach dzieci 5- 6 letnich, które realizują roczne obowiązkowe przygotowanie przedszkolne

Czas realizacji: wrzesień – grudzień 2019

Prowadzącymi zajęcia są liderzy - nauczycielki przedszkoli, które zostały przeszkolone w pierwszej części programu. Realizacja tej odbywa się w ramach zajęć przedszkolnych.

 

3. Część trzecia: szkolenie pozostałych nauczycieli, z danego przedszkola, z udziałem wyszkolonych 200 osób /liderów programu/ oraz superwizorów; trenerów, pracowników Poradni i osób, które szkoliły nauczycieli

Czas realizacji: październik - grudzień 2019

Program będzie miał charakter projektu badawczego. Za zgodą rodziców, dzieci które będą brały udział w programie zostaną objęte diagnozą umiejętności społecznych wykonaną przed i po zakończeniu projektu. Propozycja pomiaru jest zainicjowana przez pracowników Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Finansowanie programu – ze środków przewidzianych na wspomaganie przedszkoli.


PROFILAKTYKA I ZAGROŻENIA ZDROWIA PSYCHICZNEGO MAŁEGO DZIECKA

KONFERENCJA dla dyrektorów i nauczycieli przedszkoli

PROFILAKTYKA I ZAGROŻENIA ZDROWIA PSYCHICZNEGO MAŁEGO DZIECKA

11 kwietnia 2019, godz.13.00-17.00

Centrum Kongresowe Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie, Al. 29 Listopada 46

 

Przebieg konferencji:

Od godz. 12. – rejestracja uczestników

13.00-13.15 - rozpoczęcie konferencji - wystąpienia przedstawicieli władz Miasta Krakowa, oraz Małopolskiego Kuratorium Oświaty

 

Wykłady:

13.15-13.50 „Psycho-bio-społeczne uwarunkowania zaburzeń psychicznych u dzieci”

dr hab. Maciej Pilecki, Katedra Psychiatrii, Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum

13.50-14.25 „Wspieranie dziecka w wieku przedszkolnym w nabywaniu kompetencji społecznych- znaczenie interakcji z rówieśnikami”

dr Jolanta Sajdera, Katedra Pedagogiki Przedszkolnej Uniwersytet Pedagogiczny

14.25-15.00 przerwa

15.00-15. 35 „Uzależnienia od nowych technologii u dzieci- geneza, terapia, profilaktyka”

dr hab. prof. UP Agnieszka Ogonowska, Katedra Mediów i Badań Kulturowych, Uniwersytet Pedagogiczny

15.35-16.10 „Zdrowie psychiczne dziecka w okresie średniego dzieciństwa – znaczenie odporności psychicznej”

dr Iwona Sikorska, Instytut Psychologii Stosowanej, Uniwersytet Jagielloński

16.10 - 16.45 „ Rozum ponad przemoc – program wsparcia psychicznego dzieci i nauczycieli”

Wanda Papugowa, Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna dla Dzieci w Wieku Przedszkolnym

Zapraszamy

 

Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna dla Dzieci w Wieku Przedszkolnym we współpracy z MCDN ODN w Krakowie i Pedagogiczną Biblioteką Wojewódzką

Konferencja jest bezpłatna.

Zgłoszenia przyjmuje Biuro Obsługi Klienta w MCDN ODN w Krakowie,

ul. Garbarska 1, pok. 12.

Wypełnioną KARTĘ ZGŁOSZENIA UCZESTNIKA.

Formularz dostępny na stronie internetowej www.krakow.mcdn.edu.pl prosimy złożyć osobiście, przesłać drogą elektroniczną e-mail: bok.krakow@mcdn.edu.pl - lub pocztą (faxem) na adres:

MCDN Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Krakowie

31-131 Kraków, ul. Garbarska 1

tel. 12 422 14 49; tel. kom. 513 042 381; fax: 12 422 30 26


PROGRAM KSZTAŁTOWANIA KOMPETENCJI WYCHOWAWCZYCH NAUCZYCIELI

Wspomaganie przedszkoli:
Realizacja programu kształtowania kompetencji wychowawczych nauczycieli i wspierania zdrowia psychicznego przedszkolaków

„Rozum ponad przemoc”

autor programu: Wanda Papugowa
– psycholog, mediator, dyrektor SPPP
dla Dzieci w Wieku Przedszkolnym

 

Założenia dla realizacji programu:

1. Oddziaływania wychowawcze, uwzględniające znaczenie czynników rozwoju emocjonalno-społecznego, mogą przyczynić się do rozwoju umiejętności społecznych, zapobiegać dziecięcej agresji i wzmocnić kondycję psychiczną dziecka.

2. Doskonalenie umiejętności wychowawczych nauczycielek może przyczynić się do kształtowania optymalnych relacji z przedszkolakami i wsparcia rozwoju społecznego dziecka.

 

Cele do realizacji:

1. Specyficzne - wdrożenie (przynajmniej) dwóch strategii rozwiązywania problemów do repertuaru oddziaływań wychowawczych w przedszkolu.

2. Mierzalne – zmniejszenie liczby przypadków zgłaszanych jako „agresja „ dziecięca

3. Akceptowalne – zgodnie z podstawą programową wychowania przedszkolnego: „dziecko przygotowane do podjęcia nauki w szkole , w sytuacjach trudnych wdraża swoje strategie, wspierane przez dorosłych”, respektuje prawa i obowiązki swoje oraz innych osób, wyraża szacunek wobec innych osób”

4. Realistyczne – wśród nauczycieli przedszkoli przekazywane są treści szkolenia i kształtowane umiejętności. Realizują to nauczycielki wyszkolone w pierwszym terminie, wraz z trenerami.

5. Terminowe – na zakończenie realizacji projektu nauczyciele dostrzegają korzystne efekty w swoim doświadczeniu i zachowaniu dzieci

 

Przebieg realizacji programu:

11 kwietnia 2019 konferencja „Profilaktyka i zagrożenia zdrowia psychicznego małego dziecka „

Celem konferencji jest zwrócenie uwagi na znaczenie środowiska przedszkolnego dla kształtowania zdrowia psychicznego, oraz zainspirowanie środowiska nauczycieli do wzięcia udziału w projekcie.

1. Część pierwsza: szkolenie nauczycieli

200 osób; dwie osoby z każdego przedszkola, co oznacza zaangażowanie 100 przedszkoli. 10 grup po 20 osób

Czas trwania szkolenia 20 godzin dla każdej grupy.

Każda grupa realizuje szkolenie w ciągu dwóch tygodni, co oznacza zajęcia dwa razy w tygodniu w godzinach: 15 – 19. Całość – 20 godzin.

Realizacja: maj – czerwiec 2019.

Miejsce realizacji zajęć: ul. Garbarska 1, MCDNODN

 

Tematy zajęć :

• Asertywność; umiejętność stawiania granic, świadomość własnej skuteczności, stawianie wymagań.

• Rozwiązywanie problemów i konfliktów bez stosowania przemocy.

• Nauczyciel w trudnych sytuacjach wychowawczych; rozumienie emocji własnych i emocji dziecka.

• „Bufory stresu”i „Dzielne dzieci” – przygotowanie do prowadzenia zajęć z dziećmi w oparciu o treści z książek

Szkolącymi są pracownicy Poradni, pracownicy Uniwersytetu Jagiellońskiego, oraz osoby inne osoby - trenerzy programu, autorzy materiałów szkoleniowych.

Każdy z uczestników otrzyma skrypt zajęć, materiały szkoleniowe, oraz książki „Bufory stresu”i „Dzielne dzieci” – która zawiera szczegółowe ćwiczenia do realizacji z dziećmi.

 

2. Część druga: wdrożenie doświadczeń do pracy z dziećmi.

Realizacja programu „Bufory stresu” i „Dzielne dzieci” w grupach dzieci 5- 6 letnich, które realizują roczne obowiązkowe przygotowanie przedszkolne

Czas realizacji : wrzesień – grudzień 2019

Prowadzącymi zajęcia są liderzy - nauczycielki przedszkoli, które zostały przeszkolone w pierwszej części programu. Realizacja tej odbywa się w ramach zajęć przedszkolnych.

 

3. Część trzecia: szkolenie pozostałych nauczycieli, z danego przedszkola, z udziałem wyszkolonych 200 osób /liderów programu/ oraz superwizorów; trenerów, pracowników Poradni i osób, które szkoliły nauczycieli

Czas realizacji: październik - grudzień 2019

Program będzie miał charakter projektu badawczego. Za zgodą rodziców, dzieci które będą brały udział w programie zostaną objęte diagnozą umiejętności społecznych wykonaną przed i po zakończeniu projektu. Propozycja pomiaru jest zainicjowana przez pracowników Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Finansowanie programu – ze środków przewidzianych na wspomaganie przedszkoli.