Wspomaganie przedszkoli: Realizacja programu kształtowania
kompetencji wychowawczych nauczycieli
i wspierania zdrowia psychicznego przedszkolaków

„Rozum ponad przemoc”

autor programu: Wanda Papugowa
 – psycholog, mediator, dyrektor SPPP
dla Dzieci w Wieku Przedszkolnym

 

Założenia dla realizacji programu:

1. Oddziaływania wychowawcze, uwzględniające znaczenie  czynników rozwoju emocjonalno-społecznego,  mogą przyczynić się do rozwoju umiejętności społecznych, zapobiegać dziecięcej agresji  i wzmocnić  kondycję psychiczną dziecka.

2. Doskonalenie  umiejętności wychowawczych nauczycielek może przyczynić się do kształtowania optymalnych relacji z przedszkolakami i wsparcia  rozwoju   społecznego  dziecka.

 

Cele do realizacji:

1. Specyficzne -  wdrożenie (przynajmniej) dwóch strategii rozwiązywania problemów do repertuaru oddziaływań wychowawczych w przedszkolu.

2. Mierzalne – zmniejszenie liczby przypadków zgłaszanych jako „agresja „ dziecięca

3. Akceptowalne – zgodnie z podstawą programową wychowania przedszkolnego: „dziecko przygotowane do podjęcia nauki w szkole , w sytuacjach trudnych wdraża swoje strategie, wspierane przez dorosłych”, respektuje prawa i obowiązki swoje oraz innych osób, wyraża szacunek wobec innych osób”

4. Realistyczne – wśród nauczycieli przedszkoli przekazywane są treści szkolenia i kształtowane umiejętności. Realizują to nauczycielki wyszkolone  w pierwszym terminie, wraz z  trenerami.

5. Terminowe – na zakończenie realizacji projektu nauczyciele dostrzegają korzystne efekty w swoim doświadczeniu i zachowaniu dzieci

 

Przebieg realizacji programu:

11 kwietnia 2019   konferencja „Profilaktyka i zagrożenia zdrowia psychicznego małego dziecka „

Celem konferencji jest zwrócenie uwagi na znaczenie środowiska przedszkolnego dla kształtowania zdrowia psychicznego,  oraz  zainspirowanie środowiska nauczycieli do  wzięcia udziału w projekcie.

 

1. Część pierwsza: szkolenie nauczycieli

200 osób;  dwie osoby z każdego przedszkola, co oznacza zaangażowanie 100 przedszkoli.  10 grup po 20 osób

Czas trwania szkolenia 20 godzin dla każdej grupy.

Każda grupa realizuje szkolenie w ciągu dwóch tygodni, co oznacza zajęcia dwa razy w tygodniu w godzinach: 15 – 19. Całość – 20 godzin.

Realizacja: maj  – czerwiec 2019.

Miejsce realizacji zajęć: ul. Garbarska 1, MCDNODN

 

Tematy zajęć :

• Asertywność; umiejętność stawiania granic, świadomość własnej skuteczności, stawianie wymagań.

• Rozwiązywanie problemów i konfliktów bez stosowania przemocy.

• Nauczyciel w trudnych sytuacjach wychowawczych; rozumienie emocji własnych i emocji dziecka.

• „Bufory stresu”i „Dzielne dzieci” – przygotowanie do  prowadzenia zajęć z dziećmi w oparciu o treści z książek

 

Szkolącymi są pracownicy Poradni,  pracownicy Uniwersytetu Jagiellońskiego, oraz osoby inne osoby  - trenerzy programu, autorzy materiałów szkoleniowych.

Każdy z uczestników otrzyma skrypt zajęć, materiały szkoleniowe, oraz książki „Bufory stresu”i „Dzielne dzieci” – która zawiera szczegółowe ćwiczenia do realizacji z dziećmi.

 

2. Część druga: wdrożenie doświadczeń do pracy z dziećmi.

 

Realizacja programu „Bufory stresu” i „Dzielne dzieci” w grupach dzieci 5- 6 letnich, które realizują  roczne obowiązkowe przygotowanie przedszkolne

Czas realizacji : wrzesień – grudzień 2019

Prowadzącymi zajęcia są liderzy - nauczycielki przedszkoli, które zostały przeszkolone  w pierwszej części programu. Realizacja tej  odbywa się w ramach  zajęć przedszkolnych.

 

3. Część trzecia: szkolenie  pozostałych nauczycieli, z danego przedszkola, z udziałem wyszkolonych 200 osób  /liderów programu/ oraz superwizorów; trenerów, pracowników Poradni i osób, które szkoliły nauczycieli

Czas realizacji: październik  - grudzień 2019

 

Program będzie miał charakter projektu badawczego. Za zgodą rodziców,  dzieci które będą  brały udział w programie zostaną objęte diagnozą umiejętności społecznych wykonaną przed i po zakończeniu projektu. Propozycja  pomiaru jest zainicjowana przez pracowników Uniwersytetu Jagiellońskiego.

 

Finansowanie programu – ze środków przewidzianych na wspomaganie przedszkoli.

 

 

KONFERENCJA

dla  dyrektorów i nauczycieli przedszkoli

PROFILAKTYKA I ZAGROŻENIA  ZDROWIA PSYCHICZNEGO MAŁEGO DZIECKA

11 kwietnia 2019, godz.13.00-17.00

Centrum Kongresowe Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie, Al. 29 Listopada 46

Przebieg konferencji:

Od godz. 12. – rejestracja uczestników

13.00-13.15 - rozpoczęcie konferencji - wystąpienia przedstawicieli władz Miasta Krakowa, oraz Małopolskiego Kuratorium  Oświaty

 

Wykłady:

13.15-13.50  „Psycho-bio-społeczne uwarunkowania zaburzeń psychicznych u dzieci”

dr hab. Maciej Pilecki, Katedra Psychiatrii, Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum

13.50-14.25  „Wspieranie dziecka w wieku przedszkolnym w nabywaniu kompetencji  społecznych- znaczenie interakcji z rówieśnikami”

dr Jolanta Sajdera, Katedra Pedagogiki Przedszkolnej Uniwersytet Pedagogiczny

14.25-15.00   przerwa

15.00-15. 35 „Uzależnienia od nowych technologii u dzieci- geneza, terapia, profilaktyka”

dr hab. prof. UP Agnieszka Ogonowska, Katedra Mediów i Badań Kulturowych, Uniwersytet Pedagogiczny

15.35-16.10 „Zdrowie psychiczne dziecka w okresie średniego dzieciństwa – znaczenie odporności psychicznej”

dr Iwona Sikorska, Instytut Psychologii Stosowanej, Uniwersytet Jagielloński

16.10 - 16.45 „ Rozum  ponad przemoc – program wsparcia psychicznego dzieci i nauczycieli”

Wanda Papugowa, Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna dla Dzieci w Wieku Przedszkolnym

 

Zapraszamy

  Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna dla Dzieci w Wieku Przedszkolnym

we współpracy z MCDN ODN w Krakowie i Pedagogiczną Biblioteką Wojewódzką

 

Konferencja jest bezpłatna.

Zgłoszenia przyjmuje Biuro Obsługi Klienta w MCDN ODN w Krakowie,

ul. Garbarska 1, pok. 12.

Wypełnioną KARTĘ ZGŁOSZENIA UCZESTNIKA.

Formularz dostępny  na stronie internetowej www.krakow.mcdn.edu.pl prosimy  złożyć osobiście, przesłać drogą elektroniczną e-mail: bok.krakow@mcdn.edu.pl -  lub pocztą (faxem) na adres:

MCDN Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Krakowie

31-131 Kraków, ul. Garbarska 1

tel. 12 422 14 49;           tel. kom. 513 042 381;              fax: 12 422 30 26

 

Małopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli

Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Krakowie

i

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna dla Dzieci w Wieku Przedszkolnym

zapraszają do udziału w bezpłatnej konferencji z cyklu:

„Nauczycielskie pasje inspiracją dla ucznia”

Jak uczyć  – aby uczyć się

 

Termin realizacji:          19 października 2018 r. /piątek/

 

Miejsce realizacji:        Sala Konferencyjna Politechniki Krakowskiej – Budynek ,,Działownia”,  ul. Warszawska 24  wejście od ul. Szlak)

 

Adresaci: nauczyciele wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej

 

 

Program konferencji:

 

12.00 – 13.00   Rekrutacja uczestników

 

13.00                  Otwarcie konferencji: prof. Jacek Majchrowski, Prezydent Miasta Krakowa

 

13.10 – 13.50   Motywacja błyskawiczna  - jak pomóc dziecku odnaleźć  zapał do nauki - Marta Paluch–Chrabąszcz - psycholog w Szkole Podstawowej nr 114 w Krakowie  i w XXI Liceum Ogólnokształcącym w Krakowie,

 

 

13.50 – 14.35  Migawki z życia klasy – Jolanta Okuniewska, profesor oświaty, finalistka konkursu Global Teacher Prize 2016,

 

14.35 – 15.20 Jak przebiega uczenie się z mamą – czyli o edukacji domowej - Hanna Zielińska, dziennikarka , prowadzi edukację domową swoich dzieci

 

15.20 – 15.50  Przerwa

 

15.50 – 16.20 Edukacja przez zabawę – to się musi udać! – Sylwia Kustosz, licencjonowana edukatorka pedagogiki freblowskiej

 

16.20 – 16.50 Wow udało mi się… - czyli jak dopinamy dzieciom skrzydła, by odkrywały ‘’sztukę” życia….- Iwona Duran, Ewa Gieracka, nauczycielki Samorządowego Przedszkola nr 131 Stokrotka w Krakowie

 

 

16.50 – 17.20 Każdy ma w sobie ,,coś”, czyli o sztuce poszukiwania ,,siarczanych talentów” - Iwona Szyniec, Szkoła Podstawowa nr 43 im. KEN w Kraków

 

17.20  -  Podsumowanie konferencji

 

Partnerem konferencji jest

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. H. Kołłątaja w Krakowie.

 

Zgłoszenia przyjmuje Biuro Obsługi Klienta w MCDN ODN w Krakowie, ul. Garbarska 1, pok. 12.

Wypełnioną KARTĘ ZGŁOSZENIA UCZESTNIKA (formularz dostępny  na stronie internetowej www.krakow.mcdn.edu.pl)

prosimy do dnia 10 października 2018 r. złożyć osobiście, przesłać drogą elektroniczną e-mail: bok.krakow@mcdn.edu.pl

lub pocztą (faxem) na adres:

MCDN Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Krakowie

31-131 Kraków, ul. Garbarska 1

tel. 12 422 14 49;           tel. kom. 513 042 381;              fax: 12 422 30 26

 

ZAPRASZAMY!

 

 

Wspomaganie przedszkoli –  proponowane formy realizacji w roku  2018

 

1. Warsztaty dla całej kadry pedagogicznej

 

• możliwość realizacji na terenie przedszkola. Warunkiem jest  przekazanie informacji do SPPP, dogodne miejsce, rzutnik, laptop.

• możliwość uczestnictwa w wybranej formie na terenie przedszkola, jakie zostanie zaproponowane

• zgłoszenia na warsztaty przyjmować będzie  Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna dla Dzieci w Wieku Przedszkolnym

• zaświadczenia o uczestnictwie wystawiać będzie MCDNODN w Krakowie. Uczestnicy otrzymają zaświadczenia na koniec zajęć.

Tematy warsztatów są odpowiedzią na zapotrzebowanie.  Problematyka skupiona wokół doskonalenia społecznych kompetencji nauczyciela. Nauczyciele mogą uczestniczyć we wszystkich formach, lub wybranych przez całą kadrę danego przedszkola.

 

 

więcej informacji, TEMATY SPOTKAŃ, TERMINY

 

pobierz plik word -»

 

CO NOWEGO W ZASADACH ORGANIZACJI I UDZIELANIA POMOCY

PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W PRZEDSZKOLU?

 

Jolanta Bień

pedagog specjalny – socjoterapeuta

 

Konferencja metodyczna dla dyrektorów przedszkoli

Kraków, 06 kwietnia 2018 r.

 

CEL ZMIAN:

1. Włączenie dzieci z różnymi potrzebami rozwojowymi do grupy rówieśniczej;

2. Pomoc dzieciom z SPE w funkcjonowaniu w przedszkolu;

3. Wszechstronne wsparcie dla dzieci, rodziców i nauczycieli.

 

ZMIANY WPROWADZONO W ROZPORZĄDZENIACH:

1. W sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno – pedagogicznej w publicznych

przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. Poz. 1591).

2. W sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży

niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym (Dz.

U. Poz. 1578).

3. W sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach

psychologiczno – pedagogicznych (Dz. U. Poz. 1743).

4. W sprawie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego i indywidualnego

nauczania dzieci i młodzieży (Dz. U. Poz. 1616).

 

więcej informacji

 

pobierz plik w pdf -»

Specjalistyczna Poradnia
Psychologiczno-Pedagogiczna

dla dzieci w wieku przedszkolnym

© 2012-2018 Specjalistyczna Poradnia

Psychologiczno-Pedagogiczna

SPECJALISTYCZNA PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA DLA DZIECI W WIEKU PRZEDSZKOLNYM
Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna dla Dzieci w Wieku Przedszkolnym

Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna dla Dzieci w Wieku Przedszkolnym