Małopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli

Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Krakowie

i

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna dla Dzieci w Wieku Przedszkolnym

zapraszają do udziału w bezpłatnej konferencji z cyklu:

„Nauczycielskie pasje inspiracją dla ucznia”

Jak uczyć  – aby uczyć się

 

Termin realizacji:          19 października 2018 r. /piątek/

 

Miejsce realizacji:        Sala Konferencyjna Politechniki Krakowskiej – Budynek ,,Działownia”,  ul. Warszawska 24  wejście od ul. Szlak)

 

Adresaci: nauczyciele wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej

 

 

Program konferencji:

 

12.00 – 13.00   Rekrutacja uczestników

 

13.00                  Otwarcie konferencji: prof. Jacek Majchrowski, Prezydent Miasta Krakowa

 

13.10 – 13.50   Motywacja błyskawiczna  - jak pomóc dziecku odnaleźć  zapał do nauki - Marta Paluch–Chrabąszcz - psycholog w Szkole Podstawowej nr 114 w Krakowie  i w XXI Liceum Ogólnokształcącym w Krakowie,

 

 

13.50 – 14.35  Migawki z życia klasy – Jolanta Okuniewska, profesor oświaty, finalistka konkursu Global Teacher Prize 2016,

 

14.35 – 15.20 Jak przebiega uczenie się z mamą – czyli o edukacji domowej - Hanna Zielińska, dziennikarka , prowadzi edukację domową swoich dzieci

 

15.20 – 15.50  Przerwa

 

15.50 – 16.20 Edukacja przez zabawę – to się musi udać! – Sylwia Kustosz, licencjonowana edukatorka pedagogiki freblowskiej

 

16.20 – 16.50 Wow udało mi się… - czyli jak dopinamy dzieciom skrzydła, by odkrywały ‘’sztukę” życia….- Iwona Duran, Ewa Gieracka, nauczycielki Samorządowego Przedszkola nr 131 Stokrotka w Krakowie

 

 

16.50 – 17.20 Każdy ma w sobie ,,coś”, czyli o sztuce poszukiwania ,,siarczanych talentów” - Iwona Szyniec, Szkoła Podstawowa nr 43 im. KEN w Kraków

 

17.20  -  Podsumowanie konferencji

 

Partnerem konferencji jest

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. H. Kołłątaja w Krakowie.

 

Zgłoszenia przyjmuje Biuro Obsługi Klienta w MCDN ODN w Krakowie, ul. Garbarska 1, pok. 12.

Wypełnioną KARTĘ ZGŁOSZENIA UCZESTNIKA (formularz dostępny  na stronie internetowej www.krakow.mcdn.edu.pl)

prosimy do dnia 10 października 2018 r. złożyć osobiście, przesłać drogą elektroniczną e-mail: bok.krakow@mcdn.edu.pl

lub pocztą (faxem) na adres:

MCDN Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Krakowie

31-131 Kraków, ul. Garbarska 1

tel. 12 422 14 49;           tel. kom. 513 042 381;              fax: 12 422 30 26

 

ZAPRASZAMY!

 

 

Wspomaganie przedszkoli –  proponowane formy realizacji w roku  2018

 

1. Warsztaty dla całej kadry pedagogicznej

 

• możliwość realizacji na terenie przedszkola. Warunkiem jest  przekazanie informacji do SPPP, dogodne miejsce, rzutnik, laptop.

• możliwość uczestnictwa w wybranej formie na terenie przedszkola, jakie zostanie zaproponowane

• zgłoszenia na warsztaty przyjmować będzie  Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna dla Dzieci w Wieku Przedszkolnym

• zaświadczenia o uczestnictwie wystawiać będzie MCDNODN w Krakowie. Uczestnicy otrzymają zaświadczenia na koniec zajęć.

Tematy warsztatów są odpowiedzią na zapotrzebowanie.  Problematyka skupiona wokół doskonalenia społecznych kompetencji nauczyciela. Nauczyciele mogą uczestniczyć we wszystkich formach, lub wybranych przez całą kadrę danego przedszkola.

 

 

więcej informacji, TEMATY SPOTKAŃ, TERMINY

 

pobierz plik word -»

 

CO NOWEGO W ZASADACH ORGANIZACJI I UDZIELANIA POMOCY

PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W PRZEDSZKOLU?

 

Jolanta Bień

pedagog specjalny – socjoterapeuta

 

Konferencja metodyczna dla dyrektorów przedszkoli

Kraków, 06 kwietnia 2018 r.

 

CEL ZMIAN:

1. Włączenie dzieci z różnymi potrzebami rozwojowymi do grupy rówieśniczej;

2. Pomoc dzieciom z SPE w funkcjonowaniu w przedszkolu;

3. Wszechstronne wsparcie dla dzieci, rodziców i nauczycieli.

 

ZMIANY WPROWADZONO W ROZPORZĄDZENIACH:

1. W sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno – pedagogicznej w publicznych

przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. Poz. 1591).

2. W sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży

niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym (Dz.

U. Poz. 1578).

3. W sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach

psychologiczno – pedagogicznych (Dz. U. Poz. 1743).

4. W sprawie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego i indywidualnego

nauczania dzieci i młodzieży (Dz. U. Poz. 1616).

 

więcej informacji

 

pobierz plik w pdf -»

Specjalistyczna Poradnia
Psychologiczno-Pedagogiczna

dla dzieci w wieku przedszkolnym

© 2012-2018 Specjalistyczna Poradnia

Psychologiczno-Pedagogiczna

SPECJALISTYCZNA PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA DLA DZIECI W WIEKU PRZEDSZKOLNYM
Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna dla Dzieci w Wieku Przedszkolnym

Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna dla Dzieci w Wieku Przedszkolnym