Rozum ponad przemoc

Wspomaganie przedszkoli: Realizacja programu kształtowania kompetencji wychowawczych nauczycieli i wspierania zdrowia psychicznego przedszkolaków „Rozum ponad przemoc” autor programu: Wanda Papugowa – psycholog, mediator, dyrektor SPPP dla Dzieci w Wieku…

Konferencja „PROFILAKTYKA I ZAGROŻENIA ZDROWIA PSYCHICZNEGO MAŁEGO DZIECKA”

  KONFERENCJA dla dyrektorów i nauczycieli przedszkoli PROFILAKTYKA I ZAGROŻENIA ZDROWIA PSYCHICZNEGO MAŁEGO DZIECKA 11 kwietnia 2019, godz.13.00-17.00 Centrum Kongresowe Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie, Al. 29 Listopada 46   Przebieg…

Konferencja „Jak uczyć – aby uczyć się”

Małopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Krakowie i Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna dla Dzieci w Wieku Przedszkolnym zapraszają do udziału w bezpłatnej konferencji z cyklu: „Nauczycielskie pasje inspiracją…

Wspomaganie przedszkoli – proponowane formy realizacji w roku 2018

Warsztaty dla całej kadry pedagogicznej możliwość realizacji na terenie przedszkola. Warunkiem jest przekazanie informacji do SPPP, dogodne miejsce, rzutnik, laptop. możliwość uczestnictwa w wybranej formie na terenie przedszkola, jakie zostanie…

CO NOWEGO W ZASADACH ORGANIZACJI I UDZIELANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W PRZEDSZKOLU?

Jolanta Bień pedagog specjalny – socjoterapeuta Konferencja metodyczna dla dyrektorów przedszkoli Kraków, 06 kwietnia 2018 r. CEL ZMIAN: Włączenie dzieci z różnymi potrzebami rozwojowymi do grupy rówieśniczej; Pomoc dzieciom z SPE w funkcjonowaniu w…