Relacje|

W ramach realizacji spotkań z uczniami uczęszczającymi do szkół podstawowych, doradcy zawodowi SPPP pn. KOK przeprowadzii zajęcia w SP 148 w Krakowie “Dodając skrzydeł”- cykl spotkań z pasją pt. Oczami optymisty. Warsztaty pokazują dzieciom szeroki wachlarz aktywności oraz to, iż warto rozwijać swoje pasje i zainteresowania. Dają one szanse na budowanie poczucia własnej wartości, a także ucieczkę od kompleksów dotykających młodych ludzi w związku z niedostrzeganiem możliwości.

Comments are closed.

Close Search Window
Skip to content