Aktualności|

Edukacja włączająca – włączenie czy stygmatyzacja?

12 grudnia 2023 r., godz. 10.00 – 16.30
w Starostwie Powiatowym w Krakowie
przy Al. Słowackiego 20 w Krakowie
online i stacjonarnie

Coraz większa liczba dzieci i młodzieży potrzebuje wsparcia w procesie kształcenia, specjalnej organizacji nauki oraz lepszego przygotowania do samodzielnego życia. Efektywniejsze włączenie ich w życie społeczno – zawodowe to budowanie umiejętności odnajdowania się nie tylko w życiu społecznym, ale również na rynku pracy.

W środowisku oświatowym coraz częściej mówi się o modelu nauki, który ma zapewniać aktywny udział i uczestnictwo każdej osoby uczącej się w tym procesie. Celem tego jest stworzenie warunków umożliwiających postępy w indywidualnym rozwoju i osiąganiu zakładanych efektów kształcenia.

Już 12 grudnia br. odbędzie się konferencja EduLab – „Edukacja włączająca – włączenie czy stygmatyzacja?”
W spotkaniu wezmą udział eksperci, przedsiębiorcy, przedstawiciele organizacji pozarządowych. W wydarzeniu uczestniczyć będą także rodzice osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, którzy podzielą się swoimi doświadczeniami oraz opowiedzą o źródłach finansowania edukacji włączającej.


Na konferencję zapraszamy:

 • Pracowników placówek oświatowych i edukacyjnych z całej Polski
 • Studentów studiów pedagogicznych i studiów pokrewnych,
 • Przedstawicieli administracji i samorządu,
 • Przedsiębiorców ( również zatrudniających osoby ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi)
 • Przedstawicieli organizacji pozarządowych,
 • Rodziców oraz wszystkie osoby zainteresowane tematem edukacji włączającej.

Konferencja organizowana jest we współpracy z Małopolską Agencją Rozwoju Regionalnego, Starostwem Powiatowym w Krakowie oraz Specjalnym Ośrodkiem Szkolno-Wychowawczym pn. “Centrum Autyzmu i Całościowych Zaburzeń Rozwojowych” w Krakowie.


PROGRAM KONFERENCJI:

10:00 – 10:05

Otwarcie konferencji
Szymon Strzelichowski – Prezes Zarządu, Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego SA

AD REM – EDUKACJA

10:05 – 10:25

Gość specjalny:
Adam Stromidło – Prezes Oddziału Małopolskiego Polskiego Związku Głuchych

10:25 – 10:45

Edukacja włączająca a inkluzyjne doradztwo zawodowe – perspektywy i wyzwania.
Agata Chudzikiewicz – doradca zawodowy, trener e-learningu, oligofrenopedagog i pedagog resocjalizacyjny Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna pn. „Krakowski Ośrodek Kariery”

10:45 – 11:05

Jestem Mamą Asa! Wsparcie w ścieżce edukacyjno – wychowawczej dla dziecka ze szczególnymi potrzebami.
Olga Winiarska Teper – Prezes Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Zespołem Aspergera i Ich rodzin „Jestem ZA”

11:05 – 11:45

Dyskusja moderowana:
W jaki sposób wdrażać edukację włączającą w swojej placówce? Wnioski z pilotażowego programu małopolskiego Specjalistycznego Centrum Wspierania Edukacji Włączającej.

 • dr Krzysztof Gerc (Moderator dyskusji) – Zakład Psychologii Rozwoju i Zdrowia, Instytut Psychologii Stosowanej, Uniwersytet Jagielloński
 • Aneta Garncarz – Dyrektor, Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy pn. “Centrum Autyzmu i Całościowych Zaburzeń Rozwojowych” w Krakowie
 • Teodora Zając – Dyrektor, Samorządowe Przedszkole nr 9 w Krakowie
 • Justyna Ziarkowska – Koordynatorka ds. edukacji włączającej, Samorządowe Przedszkole nr 9 w Krakowie
 • Marek Wasilewicz – Nauczyciel, Szkoła Podstawowa nr 58 w Krakowie
 • Magdalena Hyla – Dyrektor Szkoła Podstawowa nr 104 w Krakowie
 • Ewelina Matyja – Wicedyrektor, Technikum Elektrycznego nr 8 w Krakowie w Zespole Szkół Elektrycznych nr 2 w Krakowie
 • Jerzy Kubieniec – Dyrektor, Szkoła Podstawowa nr 158 w Krakowie

11:45 – 12:00

Przerwa

AD REM – PRACA

12:00 – 12:40

Dyskusja moderowana:
Adaptacja zawodowa osób jąkających się w oparciu o doświadczenia Krakowskiego Klubu J.

 • Grzegorz Chmielewski (Moderator dyskusji) – Prezes Zarządu Fundacji „Powiemy to” i Lubelskiego Stowarzyszenia Ekonomii Społecznej, Wiceprezes Zarządu Fundacji Rozwoju Społeczno – Oświatowego
 • Roman Kara – Krakowski Klub J
 • Kamil Marchewczyk – Krakowski Klub J
 • Bogusław Pietrus – Krakowski Klub J
 • Natalia Saj – Krakowski Klub J

12:40 – 13:20

Dyskusja moderowana:
Proces adaptacji zawodowej – jak przygotować się do pozyskania i utrzymania zatrudnienia osoby ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi?

 • Grzegorz Mroczek (Moderator dyskusji) – Dyrektor, polonista, historyk, doradca zawodowy, Szkoła Podstawowa nr 7 w Krakowie
 • Agata Krzyżek – Gola – Manager, Stowarzyszenia Rodziców i Przyjaciół Osób z Zespołem Downa „Tęcza” w Krakowie
 • Adam Dźwig – Wiceprezes, Krakowska Spółdzielnia Niewidomych SANEL
 • Agnieszka Lewonowska-Banach – Dyrektor Pensjonatu U Pana Cogito, Wiceprezes Stowarzyszenia Rodzin Zdrowie Psychiczne, doradca zawodowy
 • Andrzej Ptasznik – Dyrektor, Zespół Szkół Gastronomicznych nr 2 w Krakowie
 • Dorota Potoczny – Dyrektor, Zespół Szkół Odzieżowych nr 1 w Krakowie
 • Paulina Szmerek – Kierownik Filii Urzędu Pracy Powiatu Krakowskiego w Słomnikach
 • Paulina Belska – Doradca zawodowy, Urząd Pracy Powiatu Krakowskiego

13:20 – 13:30

Przerwa

AD REM – FINANSE

13:30 – 13:50

„Forum kadry włączającej województwa małopolskiego” – projekt Ministerstwa Edukacji i Nauki realizowany przez Niepubliczną Placówkę Doskonalenia Nauczycieli Instytut Nauki Lektikon.
Radosław Świergosz – Dyrektor, Instytut Nauki Lektikon – Niepubliczna Placówka Doskonalenia Nauczycieli w Krakowie
Anna Ryszka – Wicedyrektor, Instytut Nauki Lektikon – Niepubliczna Placówka Doskonalenia Nauczycieli w Krakowie

13:50 – 14:10

Fundusze europejskie na rzecz edukacji włączającej i wsparcia zatrudnienia osób ze szczególnymi potrzebami.
Anna Mlost – Dyrektor, Departament Rozwoju Regionu, Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego

14:10 – 14:30

Wojewódzki Zespół Koordynacji – kształcenie dostosowane do potrzeb rynku pracy oraz uczenia się przez całe życie w kontekście systemu wsparcia dla osób ze SPE.
Dariusz Styrna – Dyrektor, Departament Edukacji, Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego

14:30 – 14:50

System wsparcia dla osób ze SPE w kształceniu akademickim.
Iwona Karpińska – Doradca zawodowy i personalny, Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej

14:50 – 15:10

Finansowanie edukacji włączającej w Gminie Kraków.
Anna Domańska – Dyrektor, Wydział Edukacji, Urząd Miasta Krakowa

15:10 – 15:20

Podsumowanie i zakończenie konferencji

15:20 – 16:20

Konsultacje eksperckie w kuluarach

Moderator Konferencji:
Katarzyna Kutek – Sładek
Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna pn. „Krakowski Ośrodek Kariery”

*Konferencja będzie prowadzona również w języku migowym

Rejestracja: https://www.marr.pl/edulab/#Rejestracja_edulab23

Kontakt:
Barbara Kuśnierz
tel. 785 210 089
e-mail: barbara.kusnierz@marr.pl

Comments are closed.

Close Search Window
Skip to content