Relacje|

12 grudnia z inicjatywy Małopolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego, Starostwa Powiatowego w Krakowie, Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego pn. “Centrum Autyzmu i Całościowych Zaburzeń Rozwojowych” i Specjalistycznej Poradni Psychologiczno Pedagogicznej pn “Krakowski Ośrodek Kariery” odbyła się konferencja EduLab poświęcona edukacji włączającej. Do udziału w dyskusji zaproszeni byli dyrektorzy, nauczyciele i rodzice – osoby na co dzień zaangażowane we wspieranie uczniów ze różnorodnymi potrzebami edukacyjnymi, a także przedsiębiorcy oferujący zatrudnienie po zakończeniu edukacji oraz przedstawiciele jednostek samorządowych, którzy zajmują się organizacją kształcenia i wspieraniem zatrudnienia osób z niepełnosprawnościami.

Dyskusja na ten ważny temat trwała długo, padło wiele cennych uwag i spostrzeżeń, a także przykładów dobrych praktyk. Byliśmy zgodni co do jednego, skuteczna edukacja włączająca wymaga spełnienia wielu warunków i wspólnego zaangażowania w tworzenie i realizowanie standardów, które mają ułatwić uczniom z różnorodnymi potrzebami edukacyjnymi zdobywanie kompetencji niezbędnych w życiu zawodowym. 

Comments are closed.

Close Search Window
Skip to content