Aktualności|

TERMIN: 24.01.2024 r.

CZAS: 16:30-18:00

MIEJSCE: stacjonarnie w Krakowie, ul. Garbarska 1 (sala Małopolskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli) oraz zdalnie poprzez aplikację Microsoft Teams.

ODBIORCY: nauczyciele geografii, dyrektorzy szkół podstawowych i ponadpodstawowych, doradcy zawodowi, rodzice, przedsiębiorcy oraz inni zainteresowani tematem.

Celem seminarium jest zainspirowanie nauczycieli geografii do realizacji zadań z zakresu doradztwa zawodowego na lekcjach przedmiotowych. Szkoła powinna wspierać uczniów w  wyborach edukacyjno-zawodowych. Jest to zadanie wieloaspektowe. Dla jego prawidłowej realizacji niezbędne jest zaangażowanie wielu osób: doradcy zawodowego, pedagoga i psychologa szkolnego, wychowawców klas i nauczycieli przedmiotów. Każdy nauczyciel, a zatem i nauczyciel geografii może pokazywać praktyczne zastosowanie przekazywanej wiedzy i ćwiczonych umiejętności w kontekście przyszłej ścieżki zawodowej uczniów.

Omawiane zagadnienia:

  • Zapotrzebowanie pracodawców na absolwentów studiów geograficznych oraz ich funkcjonowanie w zmieniających się uwarunkowaniach społeczno-gospodarczych na rynku pracy w Polsce i wybranych krajach.
  • Jak przekonać uczniów do praktycznej roli geografii w podejmowaniu decyzji edukacyjno-zawodowych.
  • Innowacyjne wykorzystanie platformy zawodoznawczej w ramach przedmiotu szkolnego geografii.

Piąte seminarium z cyklu: „Odczarowujemy doradztw zawodowe” realizowanego w ramach współpracy Małopolskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli z Małopolską Agencją Rozwoju Regionalnego SA oraz Specjalistyczną Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną pn. „Krakowski Ośrodek Kariery”. 

zapisz się na formę stacjonarną:

Aktywny ikonka, która kieruje do formularza w systemie rezerwacji szkoleń z napisem zapisz się

zapisz się na formę online:

Aktywny ikonka, która kieruje do formularza w systemie rezerwacji szkoleń z napisem zapisz się

Comments are closed.

Close Search Window
Skip to content