Aktualności|

23 stycznia 2024 w Bibliotece Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II odbyła się konferencja przygotowana przez Specjalistyczną Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną pn. “Krakowski Ośrodek Kariery” pt. “Osoby z różnorodnymi potrzebami są wśród nas. Rola edukacji i doradztwa zawodowego w budowaniu ich możliwości zawodowych”. Na spotkaniu mieliśmy okazję zaprezentować stanowiska w tym temacie przez osoby, którym ten temat jest bliski.

Pani kurator Gabriela Olszowska zaznaczyła jak bardzo ważne jest indywidualne dostosowanie działań do potrzeb uczniów, co mocno przekłada się na ich dalszy, szeroko rozumiany rozwój, w tym także zawodowy.

Podczas tego wydarzenia mieliśmy okazję posłuchać pani profesor dr hab. Tamary Cierpiałowskiej, która zapoznała słuchaczy z Universal Design for Learning, metodą nowoczesnego podejścia do nauczania skoncentrowanego na tworzeniu równych szans w edukacji dla wszystkich uczniów. Metoda ta skutecznie realizowana w finlandzkich szkołach przynosi bardzo dobre rezultaty, gdyż każdy uczeń nabywa wiedzę na miarę swoich możliwości.

Zaprezentowaliśmy też możliwości jakie daje uczniom Biuro Osób Niepełnosprawnych na uczelniach, przedstawione przez panią dr Monikę Pyrczak-Piegę. Natomiast pani Dorota Potoczny Dyrektor Zespołu Szkół Odzieżowych omówiła jak wygląda rekrutacja i nauka w klasach integracyjnych w liceum ogólnokształcącym.

Następnym z przedstawionych obszarów była kwestia wejścia na rynek pracy osób z niepełnosprawnościami po ukończeniu szkół ponadpodstawowych i uczelni wyższych, o których mówiła pani Renata Obiedzińska z MARR. Pan Patryk Kundera zaproponował grę dla uczniów pokazującą jak wychodzić ze stereotypów w podejściu do osób z różnorodnymi potrzebami, nie tylko w szkole, ale również w różnych miejscach użytku publicznego.

Na zakończenie podczas panelu dyskusyjnego poprowadzonego przez dr Katarzynę Kutek- Sładek mieliśmy okazję poznać historie osób, które osiągnęły sukces zawodowy mierząc się z trudnościami, wynikającymi z ich specyficznych potrzeb. Spotkanie pokazało jak wiele jeszcze jest do zrobienia w tym obszarze.

Comments are closed.

Close Search Window
Skip to content