Aktualności|

Szóste seminarium z cyklu: „Odczarowujemy doradztwo zawodowe” realizowanego w ramach współpracy Małopolskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli z Małopolską Agencją Rozwoju Regionalnego SA oraz Specjalistyczną Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną pn. „Krakowski Ośrodek Kariery”. 

TERMIN: 28.02.2024 r.

CZAS: 16:30-18:00

MIEJSCE: stacjonarnie w MCDN w Krakowie, ul. Garbarska 1 oraz zdalnie poprzez aplikację Microsoft Teams.

ODBIORCY: nauczyciele matematyki, dyrektorzy szkół podstawowych i ponadpodstawowych, doradcy zawodowi, rodzice, przedsiębiorcy oraz inni zainteresowani tematem.

Celem seminarium jest zainspirowanie nauczycieli matematyki do realizacji zadań z zakresu doradztwa zawodowego na lekcjach przedmiotowych.  Szkoła powinna wspierać uczniów w  wyborach edukacyjno-zawodowych. Jest to zadanie wieloaspektowe. Dla jego prawidłowej realizacji niezbędne jest zaangażowanie wielu osób:  doradcy zawodowego, pedagoga i psychologa szkolnego, wychowawców klas i nauczycieli przedmiotów. Każdy nauczyciel, a zatem i nauczyciel matematyki może pokazywać praktyczne zastosowanie  przekazywanej wiedzy i ćwiczonych umiejętności w kontekście przyszłej ścieżki zawodowej uczniów.

Adresaci: dyrektorzy, doradcy zawodowi, nauczyciele matematyki, pedagodzy i psycholodzy szkolni, inni zainteresowani tematyką.

Treści programowe:

  • Planowanie własnego rozwoju z matematyką w roli głównej.
  • Matematyka w kuchni i w banku, czyli zastosowanie matematycznej wiedzy na co dzień.
  • Jak funkcjonują uczniowie z dyskalkulią i jak ich wspierać.
  • Zawody deficytowe i zawody przyszłości związane z matematyką.
  • Success story przedsiębiorców.

Prelegenci: Robert Berger, Jacek Dębowski, Anna Goś, Marcin Jurczenko, Iwona Maryniak, Ewa Wójcik

Prowadzący:  Grzegorz Mroczek

zapisz się na formę stacjonarną:

Aktywny ikonka, która kieruje do formularza w systemie rezerwacji szkoleń z napisem zapisz się

zapisz się na formę online:

Aktywny ikonka, która kieruje do formularza w systemie rezerwacji szkoleń z napisem zapisz się

Comments are closed.

Close Search Window
Skip to content