Aktualności|

PozytywNIE o dyspliNIE- czy dyscyplina może być pozytywna??- TAK!!” korzyści płynące ze stosowania pozytywnej dyscypliny jako metody wychowawczej, która oparta jest na wzajemnym szacunku i zrozumieniu – warsztaty kierowane są do rodziców. Metoda nie uwzględnia systemu „kara-nagroda” – opiera się na zrozumieniu przyczyn niepożądanych zachowań u dzieci i młodzieży, a także zachęcaniu ich do współpracy i zmiany takich zachowań. Metoda uczy kompetencji społecznych, empatii, szacunku zarówno do siebie jak i innych osób, odkrywania przez dzieci ich mocnych stron i wykorzystywania ich w życiu codziennym ze wsparciem rodziców. Istotnym wydaje się fakt, że metoda jest skuteczna długofalowo i ma niebagatelny wpływ na pozostałą część życia dzieci – między innymi dzięki wspieraniu w uświadamianiu im tego, co dla nich jest ważne oraz uczeniu rozumienia przez nie podejmowanych decyzji, a także wyboru przyszłej ścieżki zawodowej.

Czas trwania zajęć: 6 spotkań, odbywających się raz w tygodniu (środy od 3 kwietnia 2024 w godzinach 15:00-18:00).

Miejsce warsztatów: Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna pn. „Krakowski Ośrodek Kariery”, ul. Popławskiego 17 w Krakowie (budynek Szkoły Podstawowej nr 61).

Odbiorcy: rodzice uczniów klas 1-3 szkoły podstawowej

Zajęcia są bezpłatne

Prowadzące:

mgr Monika Maciąg – pedagog, logopeda, terapeuta miofunkcjonalny, Edukator Pozytywnej Dyscypliny, trener TUS (Treningu Umiejętności Społecznych), terapeuta ręki, doradca zawodowy. Wolontariuszka Klubu “J” (grupy wsparcia dla osób jąkających się) przy Fundacji Frogos w Krakowie.

mgr Dominika Szlachta — psycholog, trener TUS (Trening Umiejętności Społecznych), Edukator Pozytywnej Dyscypliny, terapeuta integracji sensorycznej, doradca zawodowy. Posiada doświadczenie w diagnozowaniu i prowadzeniu terapii dla dzieci i młodzieży ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi, a także wspieraniu rodziców w procesie wychowawczym.

Zapisy pod nr tel.: 12 632-87-73

Comments are closed.

Close Search Window
Skip to content