Aktualności|

TERMIN: 20.03.2024 r.

CZAS: 16:30-18:00

MIEJSCE: stacjonarnie w Krakowie, ul. Garbarska 1 (sala Małopolskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli) oraz zdalnie poprzez aplikację Microsoft Teams.

ODBIORCY: nauczyciele informatyki, dyrektorzy szkół podstawowych i ponadpodstawowych, doradcy zawodowi, rodzice, przedsiębiorcy oraz inni zainteresowani tematem.

Celem seminarium jest zainspirowanie nauczycieli informatyki do realizacji zadań z zakresu doradztwa zawodowego na lekcjach przedmiotowych. Szkoła powinna wspierać uczniów
w  wyborach edukacyjno-zawodowych. Jest to zadanie wieloaspektowe. Dla jego prawidłowej realizacji niezbędne jest zaangażowanie wielu osób: doradcy zawodowego, pedagoga
i psychologa szkolnego, wychowawców klas i nauczycieli przedmiotów. Każdy nauczyciel,
a zatem i nauczyciel informatyki, może pokazywać praktyczne zastosowanie przekazywanej wiedzy i ćwiczonych umiejętności w kontekście przyszłej ścieżki zawodowej uczniów.

Omawiane zagadnienia:

  • Wiedza informatyczna i kompetencje cyfrowe licealistów podstawą planowania dalszej edukacji i kariery.
  • AI i Canva w doradztwie zawodowym: możliwości i wyzwania – z doświadczeń kreatora Canvy
  • Wsparcie technologii w codziennym życiu osób o specjalnych potrzebach edukacyjnych
  • Aktywizacja zawodowa uczniów Niewidomych i Słabowidzących.
  • Zawody deficytowe i zawody przyszłości związane z informatyką.
  • Success story przedsiębiorców.

Poniżej link przekierowujący do zapisów:

stacjonarnie: I informatyk jest doradcą zawodowym! – stacjonarnie – Małopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli (mcdn.edu.pl)

on-line: I informatyk jest doradcą zawodowym! – online – Małopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli (mcdn.edu.pl)

Comments are closed.

Close Search Window
Skip to content