Relacje|

13 i 14 marca 2024 w Krakowie odbyło się New Education Forum. Ścieżki do jutra: Edukacja świadomych obywateli, sztuczna inteligencja i kształtowanie horyzontów kariery.
Mieliśmy możliwość aktywnie uczestniczyć w tym wydarzeniu, gdyż Specjalistyczną Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną pn. ‘Krakowski Ośrodek Kariery” reprezentowała p. Beata Nowakowska, która w panelu pt. “Konieczność edukacji ekonomicznej w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych – kształtowanie świadomych obywateli dla zrównoważonej przyszłości” przedstawiła dwa projekty. Jeden realizowany już dwa lata “Startuj po marzenia, stwórz swój start-up” przeznaczony dla młodzieży ze szkół technicznych i branżowych oraz “Mały przedsiębiorca”, który dedykowany jest dzieciom edukacji wczesnoszkolnej i będzie realizowany w najbliższej przyszłości.
Wydarzenie było bardzo ważną inicjatywą w kontekście przygotowywania młodych ludzi do wejścia na rynek pracy, ale również pokazujące jak ważna jest wprowadzanie edukacji ekonomicznej już od przedszkola, jako niezbędny warunek kształtowania postaw odpowiedzialnego i świadomego obywatelstwa. Dzięki temu dzieci i młodzież mogą nabywać takie kompetencje jak krytyczne myślnie i rozwiązywanie problemów, aby podejmować w przyszłości świadome decyzje dotyczące finansów osobistych, inwestycji i wyborów zawodowych.
Bardzo dziękujemy za możliwość wzięcia udziału w tak prestiżowej Konferencji.

Comments are closed.

Close Search Window
Skip to content