Aktualności|

Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna pn. „Krakowski Ośrodek Kariery” we współpracy z MPK, Muzeum Inżynierii i Techniki w Krakowie oraz Punktem Informacyjnym „Tramwaj do Mistrzejowic” zaprasza do udziału w projekcie pt. „Zawodowe Życie Miasta”. Celem wydarzenia jest spowodowanie u uczestników wzrostu poziomu wiedzy nt. rozwoju miasta i wzbudzenie refleksyjności na temat zawodów, które są niezbędne do zapewnienia jego ciągłego, niezakłóconego funkcjonowania. W tegorocznej, pilotażowej edycji projektu koncentrujemy się wokół zagadnień związanych z miejskim transportem i komunikacją.

Do udziału w projekcie zapraszamy uczniów i uczennice klas VII krakowskich szkół podstawowych – młodych ludzi stojących przed wyborem dalszego kierunku kształcenia i planowania kariery zawodowej. Proponujemy udział w bezpłatnych warsztatach, podczas których uczestnicy będą gromadzić wiedzę i materiały umożliwiające przygotowanie reportażu filmowego pt. „Zawodowe Życie Miasta”. Trzy najlepsze reportaże zostaną nagrodzone. W ocenie istotne będą następujące kryteria: 

•    zgodność z tematem (prezentacja zawodów związanych z rozwojem miasta, szczególnie transportu i komunikacji);

•    uwzględnienie zagadnień “istotnych społecznie” tj. dostępność dla osób z niepełnosprawnością, rozwój;

•    pomysłowość, oryginalność i ogólny wyraz artystyczny prezentacji tematu.

W przygotowaniu pracy konkursowej konieczne będzie wykorzystanie wiedzy zdobytej podczas warsztatów tematycznych. Tym razem w projekt chcemy zaangażować również rodziców, ponieważ są to zajęcia pozaszkolne, proponujemy terminy popołudniowe lub weekendowe.

Harmonogram:

do 30 kwietnia 2024 – zapisy poprzez formularz on-line

9 maja – warsztaty z dziennikarzem (w SPPP KOK ul. Popławskiego 17) – jak stworzyć reportaż filmowy? jak zadawać pytania? On-line będzie również dostępny filmowy tutorial o tym jak wykorzystać darmowe, ogólnodostępne narzędzia do nagrania reportażu

15 maja godz. 15.00-17.00 – warsztaty w Punkcie Informacyjnym “Tramwaj do Mistrzejowic” (skrzyżowanie ulic Dobrego Pasterza i Strzelców) mające na celu przybliżenie uczestnikom różnorodności zawodów koniecznych do rozbudowy linii tramwajowej

18 maja – warsztaty w Muzeum Inżynierii i Techniki pokazujące historyczne przemiany w podejściu do komunikacji i rozwoju transportu, przyszłość rozwoju komunikacji

23 maja – warsztaty w zajezdni MPK – zwiedzanie zajezdni przy ul. Brożka, w trakcie którego uczniowie zapoznają się z zawodami niezbędnymi do zapewnienia ciągłości transportu miejskiego, parametrami technicznymi i komunikacją przyszłości

do 31 maja – termin składania prac konkursowych

czerwiec – rozstrzygnięcie konkursu, gala finałowa

Liczymy na to, że udział w projekcie będzie dla uczestników okazją do refleksji na temat własnych zasobów i planów zawodowych.

Comments are closed.

Close Search Window
Skip to content