Aktualności|

Dziewiąte seminarium z cyklu: „Odczarowujemy doradztwo zawodowe” realizowanego w ramach współpracy Małopolskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli z Małopolską Agencją Rozwoju Regionalnego SA oraz Specjalistyczną Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną pn. „Krakowski Ośrodek Kariery”. 

Celem seminarium jest zainspirowanie nauczycieli historii do realizacji zadań z zakresu doradztwa zawodowego na lekcjach przedmiotowych.  Szkoła powinna wspierać uczniów w  wyborach edukacyjno-zawodowych. Jest to zadanie wieloaspektowe. Dla jego prawidłowej realizacji niezbędne jest zaangażowanie wielu osób:  doradcy zawodowego, pedagoga i psychologa szkolnego, wychowawców klas i nauczycieli przedmiotów. Każdy nauczyciel, a zatem i nauczyciel historii może pokazywać praktyczne zastosowanie  przekazywanej wiedzy i ćwiczonych umiejętności w kontekście przyszłej ścieżki zawodowej uczniów.

Adresaci: dyrektorzy, doradcy zawodowi, nauczyciele historii, pedagodzy i psycholodzy szkolni, inni zainteresowani tematyką.

Treści programowe:

  • Skok w przyszłość, czyli jak nauczyciel historii może wspierać uczniów  w rozwijaniu kompetencji przydatnych w życiu zawodowym i społecznym.
  • Historia w działalności społecznej.
  • Wsparcie uczniów z chorobami genetycznymi w szkole i w aktywizacji zawodowej na przykładzie działań Stowarzyszenia Rodziców i Przyjaciół Osób z Zespołem Downa „Tęcza” w Krakowie.
  • Success story przedsiębiorców.
  • Zawody związane z historią.

Prelegenci: Grażyna Banach-Kociołek, Maria Smorąg, Katarzyna Dziurdzia, Zdzisław Skupień, Małgorzata Wojnarowska-Grzebień, Mariusz Zieliński.

Zapraszamy do zapisów:

Comments are closed.

Close Search Window
Skip to content