Aktualności|

Dnia 18 czerwca 2024 r w budynku Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, przy ul. Rakowickiej 27 odbyła się konferencja kończąca działania w projektach, które zostały zorganizowane w roku szkolnym 2023/2024 przez Specjalistyczną Poradnię Psychologiczno- Pedagogiczną pn. „Krakowski Ośrodek Kariery”. Do tych projektów należały:

  • „Startuj po marzenia, stwórz swój start- up”
  • „Rajd po fach”
  • „Zawodowe życie miasta”,
  • „Kuźnia zawodowców”

Spotkanie uroczyście rozpoczął Pan Marcin Jurczenko – dyrektor SPPP KOK. Na tym wydarzeniu mieliśmy zaszczyt gościć Panią Annę Domańską – dyrektor Wydziału Edukacji oraz Panią Kingę Nizioł- kierownik Referatu Szkół Ogólnokształcących.

Pani Beata Nowakowska –  doradca zawodowy SPPP KOK, koordynator projektu  „Startuj po marzenia, stwórz swój start- up” przedstawiła jego główne założenia.

Następnie Pani Renata Obiedzińska – główny specjalista zarządzania projektami, przedstawiła możliwości wsparcia dla start-upów i przekazała vouchery umożliwiające uczniom konsultacje dotyczące zewnętrznych źródeł finansowania projektów.

W dalszej części spotkania uczniowie szkół średnich, laureaci konkursu „Startuj po marzenia, stwórz swój start-up”, zaprezentowali swoje projekty, po czym odbyło się uroczyste wręczenie nagród, zaświadczeń, dyplomów oraz certyfikatów dla szkół.  Zakończeniem tej części konferencji było wystąpienie Pana Pawła Kozuba, który przedstawił możliwości dofinasowania do start- upów uczniów z projektu polsko- ukraińskiego.

Pani Agata Chudzikiewicz, doradca zawodowy SPPP KOK, podsumowała działania w projekcie „Rajd po fach” oraz wręczyła dyplomy, zaświadczenia i nagrody  uczestnikom tego przedsięwzięcia.

Kolejnym punktem konferencji było omówienie założeń projektu „Zawodowe życie miasta”, które przedstawiła Pani Joanna Turek, doradca zawodowy.

Omówienie projektów zakończyła Pani Anna Kubieniec, doradca zawodowy SPPP KOK, podsumowując działania w projekcie „Kuźnia zawodowców”. Zostały wręczone podziękowania dla wszystkich przedsiębiorców, którzy aktywnie włączyli się w realizację projektów.

Na zakończenie konferencji Pani Katarzyna Łaput – zastępca dyrektora ds. Edukacji i Promocji oraz  Pani Katarzyna Zielińska – kierownik  Działu Edukacji i Obsługi Wystaw,  zaprezentowały oferta Muzeum Inżynierii i Techniki

Dziękujemy, że byli Państwo z nami. Jest to dla nas zaszczyt i motywacja do dalszych działań na rzecz doradztwa zawodowego. Zapraszamy do udziału w projektach przez nas organizowanych w nowym roku szkolnym oraz życzymy spokojnych wakacji.

Zespół Specjalistycznej

Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej

 pn. „Krakowski Ośrodek Kariery”.

Comments are closed.

Close Search Window
Skip to content