Diagnoza, terapia, poradnictwo

nathan-dumlao-_-prYEEf0v4-unsplash

.

  • diagnoza i terapia psychologiczna, pedagogiczna, logopedyczna
  • terapia rodzin, mediacje rodzinne, wsparcie dla rodzin z problemem przemocy oraz rodzin w kryzysie rozwodowym
  • trening słuchowy Johansena
  • profilaktyka zdrowia psychicznego

Specjalistyczna terapia

.

  • specyficznych zaburzeń językowych, opóźnionego rozwoju mowy, jąkania
  • trudnych zachowań społecznych
  • lęku społecznego
  • zaburzeń emocjonalnych
  • deficytów rozwojowych
  • zaburzeń integracji sensorycznej
Close Search Window
Skip to content