Konsultacje diagnostyczne

hand-in-hand-2070764_640

.

  • diagnoza psychologiczna, pedagogiczna i logopedyczna w kontekście potrzeb i możliwości edukacyjno-zawodowych
  • rozpoznanie indywidualnych zasobów i barier w nabywaniu umiejętności niezbędnych w danym zawodzie
  • ocena trudności zakłócających optymalne funkcjonowanie w grupie rówieśniczej i pełnienie satysfakcjonujących ról społecznych
  • rozeznanie potrzeb rodziny, diagnoza postaw rodzicielskich, mediacje rodzinne

Oddziaływania terapeutyczne

.

  • zajęcia grupowe dla uczniów z trudnościami w funkcjonowaniu społeczno-emocjonalnym (Trening Umiejętności Społecznych)
  • spotkania indywidualne dla uczniów z deficytami rozwojowymi,  z zaburzeniami rozwoju,  niepełnosprawnością lub prezentujących trudne zachowania, niedojrzałość emocjonalną, lęk społeczny itp.
  • konsultacje logopedyczne dla uczniów ze specyficznymi zaburzeniami językowymi
  • wsparcie dla rodziców w zakresie rozpoznawania potrzeb i możliwości edukacyjno-zawodowych swoich dzieci
  • Szkoła dla Rodziców i Wychowawców
  • zajęcia terapeutyczne indywidualne i grupowe dla uczniów jąkających się, grupa wsparcia dla rodziców
Close Search Window
Skip to content