Nasze działania w zakresie doradztwa zawodowego

slider-girl-smaller

.

Główne działania Specjalistycznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej pn. Krakowski Ośrodek Kariery w zakresie doradztwa zawodowego, mają na celu wzmacnianie funkcjonowania procesu wyboru właściwej drogi kariery zawodowej ucznia poprzez:

  • udzielanie pomocy doradczej dzieciom i młodzieży w planowaniu kształcenia i kariery zawodowej oraz wyborze kierunku kształcenia i zawodu,
  • pomoc uczniom w poznaniu samego siebie, swoich zainteresowań, wartości, cech osobowości oraz predyspozycji do określonego zawodu,
  • określenie potencjału zawodowego,
  • zapoznanie uczniów z ofertą rynku pracy i ofert edukacyjnych,
  • prowadzenie indywidualnych konsultacji i diagnozy,
  • porady dla uczniów w zakresie zasad wyboru właściwego kierunku dalszego kształceni i wyboru zawodu,
  • wsparcie dla doradców zawodowych i nauczycieli w postaci sieci, bazy narzędzi i metod pracy z uczniem przy wyborze ścieżki edukacyjno-zawodowej,
  • prowadzenie porad i szkoleń dla rodziców.

Kontakt

.

Przydatne materiały

.

Drodzy Państwo, pod poniższym linkiem zamieszczamy przydatne materiały związane z doradztwem zawodowym:

Padlet – Krakowski Ośrodek Kariery


Platforma ta będzie się rozrastać w miarę naszej działalności. Mamy nadzieję, że znajdą tam Państwo różne, potrzebne do pracy narzędzia. 

Close Search Window
Skip to content