puzzle-316638_640

Nasze działania w zakresie doradztwa zawodowego

.

Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna dla Dzieci w Wieku Przedszkolnym od 1 września 2021 r. funkcjonuje pod nazwą Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna pn. „Krakowski Ośrodek Kariery“, dzięki czemu możliwe jest rozszerzenie działalności w zakresie doradztwa zawodowego.

Do zadań Poradni mających na celu wzmocnienie funkcjonującego w Gminie Miejskiej Kraków procesu wyboru właściwej drogi kariery zawodowej ucznia należy w szczególności udzielanie pomocy doradczej dzieciom i młodzieży w planowaniu kształcenia i kariery zawodowej oraz w wyborze kierunku kształcenia i zawodu, pomaganie uczniom w poznaniu samego siebie, zainteresowań, wartości, cech osobowości oraz predyspozycji do określonych zawodów, określenie potencjału zawodowego, środowiska zawodowego oraz zawodów, zapoznanie uczniów z ofertą rynku pracy i ofertą edukacyjną, prowadzenie indywidualnych konsultacji i diagnozy, porady dla rodziców i uczniów w zakresie zasad wyboru właściwego kierunku dalszego kształcenia i wyboru zawodu.

.

Główne działania Specjalistycznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej pn. Krakowski Ośrodek Kariery w zakresie doradztwa zawodowego, mają na celu wzmacnianie funkcjonowania procesu wyboru właściwej drogi kariery zawodowej ucznia poprzez:

  • udzielanie pomocy doradczej dzieciom i młodzieży w planowaniu kształcenia i kariery zawodowej oraz wyborze kierunku kształcenia i zawodu,
  • pomoc uczniom w poznaniu samego siebie, swoich zainteresowań, wartości, cech osobowości oraz predyspozycji do określonego zawodu,
  • określenie potencjału zawodowego,
  • zapoznanie uczniów z ofertą rynku pracy i ofert edukacyjnych,
  • prowadzenie indywidualnych konsultacji i diagnozy,
  • porady dla uczniów w zakresie zasad wyboru właściwego kierunku dalszego kształcenia i wyboru zawodu,
  • wsparcie dla doradców zawodowych i nauczycieli w postaci sieci, bazy narzędzi i metod pracy z uczniem przy wyborze ścieżki edukacyjno-zawodowej,
  • prowadzenie porad i szkoleń dla rodziców.

Poradnictwo indywidualne

.

Na indywidualne spotkanie z doradcą zawodowym zapraszamy uczniów, którzy potrzebują pomocy doradczej w planowaniu kształcenia i kariery zawodowej oraz w wyborze kierunku kształcenia i zawodu. Zgłoszeń dokonuje się poprzez formularz. Wstępna ocena potrzeb i oczekiwań ujętych w formularzu umożliwia nam pokierowanie do odpowiedniego specjalisty. Na pierwsze spotkanie uczeń powinien przyjść z rodzicem lub opiekunem. Podczas rozmowy trwającej zwykle 1-2 godziny dokonujemy pogłębionej analizy problemu, proponujemy dalsze postępowanie. Jeśli wyrażą Państwo taką potrzebę, proponujemy kolejne spotkania. Umożliwiamy również dodatkowe konsultacje u specjalistów. Nie zapewniamy jednak długoterminowych oddziaływań terapeutycznych ani konsultacji lekarskich.

W każdym przypadku udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniowi odbywa się za zgodą jego rodziców lub opiekunów. Korzystanie z pomocy poradni jest dobrowolne i nieodpłatne, nie wymaga skierowania.

Przydatne materiały

.

Dla rodziców i uczniów klas VIII przygotowaliśmy e-poradnik, w którym znajdziecie aktualne informacje na temat możliwości wyboru dalszej ścieżki kształcenia, przebiegu egzaminu, procesu rekrutacji i specjalnych potrzeb edukacyjnych:

Poradnik-2024.2025.

Pod poniższym linkiem zamieszczamy przydatne materiały związane z doradztwem zawodowym:

Padlet – Krakowski Ośrodek Kariery

Platforma ta będzie się rozrastać w miarę naszej działalności. Mamy nadzieję, że znajdą tam Państwo różne, potrzebne do pracy narzędzia. 

Comments are closed.

Close Search Window
Skip to content