Dyrektor poradni: mgr Marcin Jurczenko

Wicedyrektor poradni: dr Katarzyna Kutek-Sładek

team-4529717_640

Kadra pedagogiczna

.

 
 • mgr Marcin Jurczenko — pedagog, mediator, doradca zawodowy, dyrektor SPPP KOK
 • mgr Beata Nowakowska — doradca zawodowy, coach, nauczyciel. Od pięciu lat pracuje jako doradca zawodowy z dziećmi i młodzieżą. Pomaga w podejmowaniu trafnej decyzji związanej z wyborem ścieżki edukacyjno-zawodowej. W coachingu kariery natomiast opiera się na założeniach coachingu i pomaga klientom dokonać zmian w swoim życiu osobistym i zawodowym. Wspiera również doradców zawodowych, dzieląc się własnym doświadczeniem we współpracy ze specjalistami w tej dziedzinie.
 • mgr Katarzyna Dziurdzia — wieloletni nauczyciel wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej, pedagog, doradca zawodowy i terapeuta. Doskonale komunikuje się z dziećmi i młodzieżą. Posiada specjalistyczną wiedzę, którą wykorzystuje w swojej pracy. Systematycznie realizuje projekty i innowacje pedagogiczne.
 • dr Katarzyna Kutek-Sładek – doradca zawodowy, nauczyciel akademicki, pedagog specjalny, logopeda. Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy z osobami z niepełnosprawnościami, specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Stale podnosi swoje kwalifikacje zawodowe. W swojej pracy kieruje się założeniem “sol omnibus lucet” – słońce świeci wszystkim.
 • mgr Agata Chudzikiewicz – doradca zawodowy, trener e-learningu, oligofrenopedagog i pedagog resocjalizacyjny. Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy jako doradca edukacyjno – zawodowy.  Jest autorem scenariuszy zajęć dla młodzieży oraz trenerem w ogólnopolskich projektach edukacyjnych dla nauczycieli, doradców zawodowych i dyrektorów szkół (m.in. Nowoczesne doradztwo zawodowe; Edukacja włączająca;  Lekcja Enter – technologie informacyjno – komunikacyjne w edukacji; Lekcje doradztwa zawodowego na stadionie). Autorka e-poradnika dla rodziców i uczniów kl. 8: „Wybór szkoły i przygotowanie do rekrutacji”.
 • mgr Marta Jurowicz – doradca zawodowy, coach, nauczyciel. 
 • mgr Iwona Tarnowska — psycholog, terapeuta rodzinny, realizator Szkoły dla Rodziców i Wychowawców. Głównym obszarem Jej zainteresowań i działań zawodowych jest udzielanie pomocy dzieciom i młodzieży poprzez wspieranie rodziców i całego systemu rodzinnego. Swoją pracę poddaje stałej superwizji.
 • mgr Dominika Szlachta — psycholog, trener TUS (Trening Umiejętności Społecznych), Edukator Pozytywnej Dyscypliny, terapeuta integracji sensorycznej, doradca zawodowy. Posiada doświadczenie w diagnozowaniu i prowadzeniu terapii dla dzieci i młodzieży ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi, a także wspieraniu rodziców w procesie wychowawczym.
 • mgr Joanna Turek – psycholog, pedagog specjalny, doradca zawodowy, realizator Szkoły dla Rodziców i Wychowawców. 
 • mgr Agata Godycka — psycholog w trakcie studiów psychoterapeutycznych, trener TUS (Trening Umiejętności Społecznych), specjalizuje się w diagnozie oraz terapii różnych trudności społeczno-emocjonalnych dzieci i młodzieży. Ponadto bliskie jest Jej wspieranie uczniów neuroróżnorodnych.

.

 • mgr inż. Anna Kubieniec — logopeda, posiada doświadczenie w prowadzeniu terapii dzieci dwujęzycznych, opóźnionym rozwojem mowy, afazją, wadami wymowy.
 • mgr Iwona Machnik — pedagog, logopeda, glottodydaktyk, doradca zawodowy.
 • mgr Beata Suligowska — pedagog, logopeda. Specjalizuje się w terapii osób jąkających się. Wolontariuszka – od lat związana z KLUBEM “J“ przy Fundacji Frogos w Krakowie. Współautorka książki “Życie z zacięciem. Integralny przewodnik po jąkaniu“. Prowadzi szkolenia dla studentów.
 • mgr Magdalena Stasiak — Neurologopeda, Terapeuta Ręki, Provider JIAS, Provider Neuroflow ATS, Terapeuta Integracji Sensorycznej. W SPPP zajmuje się diagnozą i terapią logopedyczną oraz terapią zaburzeń SI. W terapii logopedycznej stosuje interdyscyplinarne podejście do problemów zaburzeń mowy i komunikacji.
 • mgr Monika Maciąg – logopeda, terapeuta miofunkcjonalny, Edukator Pozytywnej Dyscypliny, trener TUS (Treningu Umiejętności Społecznych), terapeuta ręki, doradca zawodowy. Wolontariuszka Klubu “J” (grupy wsparcia dla osób jąkających się) przy Fundacji Frogos w Krakowie.
 • mgr Klaudia Miśta – neurologopeda kliniczny, specjalista wczesnej interwencji, Terapeuta Karmienia, Terapeuta TUS i Terapeuta Ręki, Provider JIAS, Provider Neuroflow ATS.
Close Search Window
Skip to content