Aktualności|

Zespół Szkół Poligraficzno-Medialnych w Krakowie i SPPP “Krakowski Ośrodek Kariery” zapraszają doradców zawodowych szkół podstawowych i ponadpodstawowych na szkolenie, które odbędzie się w dniu 24 października 2023 r. w godz. 12.00-14.15

Zapraszamy na spotkanie, którego celem jest wymiana doświadczeń i usprawnienie komunikacji między instytucjami i podmiotami, które zajmują się przygotowaniem uczniów do efektywnego zaistnienia na rynku pracy po skończeniu edukacji szkolnej.


Program szkolenia:

Część I
I2.oo – I2.3o prezentacja Zespołu Szkół Poligraficzno-Medialnych im. Z. Klemensiewicza, gospodarza spotkania, szkoły z ponad 1OO-letnią tradycją kształcenia zawodowego i ogólnokształcącego

Część II
12.30-13.15 – blok tematyczny: Współpraca z partnerami w szkole kluczem do rozwijania kompetencji uczniów.

Prelegenci:

 1. Krzysztof Roszczynialski- Rektor Wyższej Szkoły Zarzadzania i Bankowości w Krakowie
 2. Robert Miklaszewski- Prezes firmy Wykrojniki.pl

Zagadnienia:

 • Nawiązanie kontaktu z partnerami
 • Komunikowanie się z partnerami
 • Zakres i formy współpracy z przedsiębiorcami i uczelniami wyższymi
 • Wpływ współpracy Z partnerami na rozwój zawodowy uczniów
 • Korzyści wynikające ze współpracy

Część III
13.30 – 14.15 – blok tematyczny: Bilet do przyszłości – świadome planowanie kariery.

Prelegenci:

 1. Joanna Jeżak – doradca zawodowy Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna nr 2 w Krakowie
 2. Ewa Kruk – doradca zawodowy Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna nr 2 w Krakowie
 3. Danuta Komorowska – doradca zawodowy Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 2 w Krakowie

Zagadnienia:

 • Jak zdefiniować strategię rozwoju kariery zawodowej ucznia
 • Bilans własnego potencjału zawodowego
 • Jak określić długo i krótkookresowe cele spójne z planem rozwoju kariery zawodowej
 • Jak przygotować indywidualny plan działania
 • Jak wzmocnić motywację do realizacji zaplanowanych działań

Współorganizatorami szkolenia w Zespole Szkół Poligraficzno- Medialnych w Krakowie są: Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna -Krakowski Ośrodek Kariery, Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna nr 2 w Krakowie oraz Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie.

Osoby zainteresowane udziałem w spotkaniu bardzo proszę o przesłanie potwierdzenia swojej obecności do dnia 20.10.2023 r. na adres mailowy: agata.chudzikiewicz@poradniakrakow.com.pl

W razie pytań proszę o kontakt z panią Beatą Nowakowską beata.nowakowska@poradniakrakow.com.pl lub panią Martą Jurowicz marta.jurowicz@poradniakrakow.com.pl doradcami zawodowymi w Specjalistycznej
Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej pn. Krakowski Ośrodek Kariery (nr telefonu 887-203-385)

Comments are closed.

Close Search Window
Skip to content