Aktualności|

Dziesiąte seminarium z cyklu: „Odczarowujemy doradztwo zawodowe” realizowanego w ramach współpracy Małopolskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli z Małopolską Agencją Rozwoju Regionalnego SA oraz Specjalistyczną Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną pn. „Krakowski Ośrodek Kariery”. 

12.06.2024 w godzinach: 16:30 do 18:00

Zajęcia odbędą się w MCDN Kraków, ul. Garbarska 1 oraz zdalnie online.

Cel szkolenia: Celem seminarium jest zainspirowanie nauczycieli fizyki do realizacji zadań z zakresu doradztwa zawodowego na lekcjach przedmiotowych.  Szkoła powinna wspierać uczniów w  wyborach edukacyjno-zawodowych. Jest to zadanie wieloaspektowe. Dla jego prawidłowej realizacji niezbędne jest zaangażowanie wielu osób:  doradcy zawodowego, pedagoga i psychologa szkolnego, wychowawców klas i nauczycieli przedmiotów. Każdy nauczyciel, a zatem i nauczyciel fizyki może pokazywać praktyczne zastosowanie  przekazywanej wiedzy i ćwiczonych umiejętności w kontekście przyszłej ścieżki zawodowej uczniów.

Adresaci: dyrektorzy, doradcy zawodowi, nauczyciele fizyki, pedagodzy i psycholodzy szkolni, inni zainteresowani tematyką.

Treści programowe:

  • Rola fizyki w nowoczesnym świecie: od klasy do laboratorium.
  • Co łączy zawodowo fizyka i astronoma?
  • Integracja nauczania fizyki i przedmiotów zawodowych: doradztwo zawodowe dla przyszłych fachowców.
  • Wsparcie uczniów z ADHD w wyborach edukacyjno-zawodowych.
  • Success story przedsiębiorców.
  • Zawody związane z fizyką.

Prelegenci:

  • dr inż. Robert Gilewski
  • dr Elżbieta Kuligowska
  • Ewelina Sułowicz
  • Joanna Turek
zapisyzapisy
Czerwona ikonka dla form realizowanych stacjonarnie, składająca się z: napisu stacjonarne i kółka z domkiem.Niebieska ikonka dla form realizowanych online, składająca się z: napisu online i myszki komputerowej.

Comments are closed.

Close Search Window
Skip to content