Deklaracja dostępności – treść

Deklaracja dostępności Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna dla Dzieci w Wieku Przedszkolnym zobowiązuje się zapewnić dostępność strony poradniakrakow.com.pl zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron…

Informacja dla osób korzystających z konsultacji rodzinnych i terapii rodzin

Szanowni Państwo, W związku z sytuacją epidemiologiczną Poradnia nadal działa w zmienionym trybie. Oznacza to, że nie ma możliwości stacjonarnego prowadzenia form pracy grupowej, w tym konsultacji rodzinnych i terapii rodzin. Będziemy Państwa…

Informacja dla uczestników „Szkoły dla Rodziców i Wychowawców”

Szanowni Państwo, W związku z sytuacją epidemiologiczną Poradnia nadal działa w zmienionym trybie. Oznacza to, że nie ma możliwości prowadzenia zajęć grupowych, w tym warsztatów „Szkoły dla Rodziców i Wychowawców”. Będziemy Państwa informować o…

Kontakt ze specjalistami – lista imienna

Poniżej udostępniamy listę adresów poczty elektronicznej umożliwiającą kontakt bezpośrednio ze specjalistą. Psychologowie: Wioletta Górska wioletta.gorska@poradniakrakow.com.pl Elżbieta Kawa elzbieta.kawa@poradniakrakow.com.pl Agata Kmiecik…

CO RODZIC O ROZWOJU MOWY DZIECKA WIEDZIEĆ POWINIEN

CO RODZIC O ROZWOJU MOWY DZIECKA WIEDZIEĆ POWINIEN   Trudno jest określić granice wieku dla poszczególnych faz rozwoju mowy dziecka, można natomiast określić kolejność występowania tych faz. W kształtowaniu się mowy dziecka Kaczmarek wyodrębnił 4…

Usprawnianie funkcji słuchowych – ćwiczenia

OPRACOWANIE MGR STELLA WICHER PEDAGOG-TERAPEUTA ZALECENIA DO PRACY Z DZIECKIEM   ĆWICZENIA USPRAWNIAJĄCE FUNKCJE SŁUCHOWE   CELE: -przygotowanie do Nauki czytania, -kształtowanie analizy i syntezy słuchowej, -wyrabianie orientacji w otaczającym…

Dla rodziców i dzieci w czasie zawieszenia zajęć Poradni

ĆWICZENIA USPRAWNIAJĄCE FUNKCJE WZROKOWE opracowane przez Panią Małgorzatę Sypkę   Ćwiczenia spostrzegania na materiale konkretnym Rozpoznawanie treści obrazków ukazywanych: w dowolnym czasie, w krótkich ekspozycjach (zapamiętanie jak największej…

Dziękujemy

Środa, 28 sierpnia 2019 roku, była ostatnim dniem pracy Pani Wandy Papugowej na stanowisku Dyrektora Specjalistycznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej dla Dzieci w Wieku Przedszkolnym w Krakowie. W tym dniu Pani Dyrektor z uśmiechem przeszła na…

PROGRAM KSZTAŁTOWANIA KOMPETENCJI WYCHOWAWCZYCH NAUCZYCIELI

Wspomaganie przedszkoli: Realizacja programu kształtowania kompetencji wychowawczych nauczycieli i wspierania zdrowia psychicznego przedszkolaków „Rozum ponad przemoc” autor programu: Wanda Papugowa – psycholog, mediator, dyrektor SPPP dla Dzieci w Wieku…

PROFILAKTYKA I ZAGROŻENIA ZDROWIA PSYCHICZNEGO MAŁEGO DZIECKA

KONFERENCJA dla dyrektorów i nauczycieli przedszkoli PROFILAKTYKA I ZAGROŻENIA ZDROWIA PSYCHICZNEGO MAŁEGO DZIECKA 11 kwietnia 2019, godz.13.00-17.00 Centrum Kongresowe Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie, Al. 29 Listopada 46   Przebieg konferencji:…

PROGRAM KSZTAŁTOWANIA KOMPETENCJI WYCHOWAWCZYCH NAUCZYCIELI

Wspomaganie przedszkoli: Realizacja programu kształtowania kompetencji wychowawczych nauczycieli i wspierania zdrowia psychicznego przedszkolaków „Rozum ponad przemoc” autor programu: Wanda Papugowa – psycholog, mediator, dyrektor SPPP dla Dzieci w Wieku…

WSPOMAGANIE PRZEDSZKOLI W ROKU SZKOLNYM 2017/19

Małopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Krakowie i Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna dla Dzieci w Wieku Przedszkolnym zapraszają do udziału w bezpłatnej konferencji z cyklu: „Nauczycielskie pasje inspiracją…