Zmiana nazwy Poradni

Szanowni Państwo! Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna dla Dzieci w Wieku Przedszkolnym od 1 września 2021 roku funkcjonuje pod nazwą Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna pn. "Krakowski Ośrodek Kariery" dzięki czemu…

„POZNAJĘ, DOŚWIADCZAM, WYBIERAM… – WĘDRÓWKA PO ŚWIECIE ZAWÓDÓW”

Szanowni Państwo. Zapraszamy serdecznie do udziału w konkursie zorganizowanym w ramach pilotażowego programu z zakresu doradztwa zawodowego w przedszkolach „POZNAJĘ, DOŚWIADCZAM, WYBIERAM… - WĘDRÓWKA PO ŚWIECIE ZAWODÓW”. Jeśli jesteście Państwo…

CENTRUM PIERWSZEJ POMOCY PSYCHOLOGICZNEJ

Od dnia 7 grudnia  br.  mieszkańcy Krakowa mogą uzyskać bezpłatne wsparcie psychologiczne, umawiając się na konsultację z terapeutą w jednym z 4 stacjonarnych punktów pomocy, a w razie potrzeby na konsultacje w formie online. Każdy punkt będzie działał 2…

Deklaracja dostępności – treść

Deklaracja dostępności Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna dla Dzieci w Wieku Przedszkolnym zobowiązuje się zapewnić dostępność strony poradniakrakow.com.pl zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron…

Informacja dla osób korzystających z konsultacji rodzinnych i terapii rodzin

Szanowni Państwo, W związku z sytuacją epidemiologiczną Poradnia nadal działa w zmienionym trybie. Oznacza to, że nie ma możliwości stacjonarnego prowadzenia form pracy grupowej, w tym konsultacji rodzinnych i terapii rodzin. Będziemy Państwa…

Informacja dla uczestników „Szkoły dla Rodziców i Wychowawców”

Szanowni Państwo, W związku z sytuacją epidemiologiczną Poradnia nadal działa w zmienionym trybie. Oznacza to, że nie ma możliwości prowadzenia zajęć grupowych, w tym warsztatów „Szkoły dla Rodziców i Wychowawców”. Będziemy Państwa informować o…

Kontakt ze specjalistami – lista imienna

Poniżej udostępniamy listę adresów poczty elektronicznej umożliwiającą kontakt bezpośrednio ze specjalistą. Psychologowie: Wioletta Górska wioletta.gorska@poradniakrakow.com.pl Elżbieta Kawa elzbieta.kawa@poradniakrakow.com.pl Agata Kmiecik…

CO RODZIC O ROZWOJU MOWY DZIECKA WIEDZIEĆ POWINIEN

CO RODZIC O ROZWOJU MOWY DZIECKA WIEDZIEĆ POWINIEN   Trudno jest określić granice wieku dla poszczególnych faz rozwoju mowy dziecka, można natomiast określić kolejność występowania tych faz. W kształtowaniu się mowy dziecka Kaczmarek wyodrębnił 4…

Usprawnianie funkcji słuchowych – ćwiczenia

OPRACOWANIE MGR STELLA WICHER PEDAGOG-TERAPEUTA ZALECENIA DO PRACY Z DZIECKIEM   ĆWICZENIA USPRAWNIAJĄCE FUNKCJE SŁUCHOWE   CELE: -przygotowanie do Nauki czytania, -kształtowanie analizy i syntezy słuchowej, -wyrabianie orientacji w otaczającym…

Dla rodziców i dzieci w czasie zawieszenia zajęć Poradni

ĆWICZENIA USPRAWNIAJĄCE FUNKCJE WZROKOWE opracowane przez Panią Małgorzatę Sypkę   Ćwiczenia spostrzegania na materiale konkretnym Rozpoznawanie treści obrazków ukazywanych: w dowolnym czasie, w krótkich ekspozycjach (zapamiętanie jak największej…

Dziękujemy

Środa, 28 sierpnia 2019 roku, była ostatnim dniem pracy Pani Wandy Papugowej na stanowisku Dyrektora Specjalistycznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej dla Dzieci w Wieku Przedszkolnym w Krakowie. W tym dniu Pani Dyrektor z uśmiechem przeszła na…

PROGRAM KSZTAŁTOWANIA KOMPETENCJI WYCHOWAWCZYCH NAUCZYCIELI

Wspomaganie przedszkoli: Realizacja programu kształtowania kompetencji wychowawczych nauczycieli i wspierania zdrowia psychicznego przedszkolaków „Rozum ponad przemoc” autor programu: Wanda Papugowa – psycholog, mediator, dyrektor SPPP dla Dzieci w Wieku…