CO RODZIC O ROZWOJU MOWY DZIECKA WIEDZIEĆ POWINIEN

CO RODZIC O ROZWOJU MOWY DZIECKA WIEDZIEĆ POWINIEN   Trudno jest określić granice wieku dla poszczególnych faz rozwoju mowy dziecka, można natomiast określić kolejność występowania tych faz. W kształtowaniu się mowy dziecka Kaczmarek wyodrębnił 4…

Usprawnianie funkcji słuchowych – ćwiczenia

OPRACOWANIE MGR STELLA WICHER PEDAGOG-TERAPEUTA ZALECENIA DO PRACY Z DZIECKIEM   ĆWICZENIA USPRAWNIAJĄCE FUNKCJE SŁUCHOWE   CELE: -przygotowanie do Nauki czytania, -kształtowanie analizy i syntezy słuchowej, -wyrabianie orientacji w otaczającym…

Dla rodziców i dzieci w czasie zawieszenia zajęć Poradni

ĆWICZENIA USPRAWNIAJĄCE FUNKCJE WZROKOWE opracowane przez Panią Małgorzatę Sypki   Ćwiczenia spostrzegania na materiale konkretnym Rozpoznawanie treści obrazków ukazywanych: w dowolnym czasie, w krótkich ekspozycjach (zapamiętanie jak największej…

Dziękujemy

Środa, 28 sierpnia 2019 roku, była ostatnim dniem pracy Pani Wandy Papugowej na stanowisku Dyrektora Specjalistycznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej dla Dzieci w Wieku Przedszkolnym w Krakowie. W tym dniu Pani Dyrektor z uśmiechem przeszła na…

PROGRAM KSZTAŁTOWANIA KOMPETENCJI WYCHOWAWCZYCH NAUCZYCIELI

Wspomaganie przedszkoli: Realizacja programu kształtowania kompetencji wychowawczych nauczycieli i wspierania zdrowia psychicznego przedszkolaków „Rozum ponad przemoc” autor programu: Wanda Papugowa – psycholog, mediator, dyrektor SPPP dla Dzieci w Wieku…

PROFILAKTYKA I ZAGROŻENIA ZDROWIA PSYCHICZNEGO MAŁEGO DZIECKA

KONFERENCJA dla dyrektorów i nauczycieli przedszkoli PROFILAKTYKA I ZAGROŻENIA ZDROWIA PSYCHICZNEGO MAŁEGO DZIECKA 11 kwietnia 2019, godz.13.00-17.00 Centrum Kongresowe Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie, Al. 29 Listopada 46   Przebieg konferencji:…

PROGRAM KSZTAŁTOWANIA KOMPETENCJI WYCHOWAWCZYCH NAUCZYCIELI

Wspomaganie przedszkoli: Realizacja programu kształtowania kompetencji wychowawczych nauczycieli i wspierania zdrowia psychicznego przedszkolaków „Rozum ponad przemoc” autor programu: Wanda Papugowa – psycholog, mediator, dyrektor SPPP dla Dzieci w Wieku…

WSPOMAGANIE PRZEDSZKOLI W ROKU SZKOLNYM 2017/19

Małopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Krakowie i Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna dla Dzieci w Wieku Przedszkolnym zapraszają do udziału w bezpłatnej konferencji z cyklu: „Nauczycielskie pasje inspiracją…

MATERIAŁY POKONFERENCYJNE – NAUCZYCIEL WOBEC KONFLIKTÓW

Dzieci na gruzach – zasady postępowania nauczycieli przedszkoli z dziećmi z rozbitych rodzin 1. Dziecko w rozbitej rodzinie nie jest ofiarą. Nie rób z niego ofiary. Nie użalaj się nad jego losem. To rodzice ponoszą odpowiedzialność za to co dzieje się w…

Konferencja metodyczna dla dyrektorów przedszkoli miasta Krakowa

Małopolski Kurator Oświaty wraz z Dyrektorem Specjalistycznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej dla Dzieci w Wieku Przedszkolnym oraz Dyrektorem Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej zapraszają na konferencję metodyczną dotyczącą realizacji pomocy…

NAUCZYCIEL WOBEC EDUKACJI WŁĄCZAJĄCEJ

KONFERENCJA Dla dyrektorów i nauczycieli przedszkoli i nauczania wczesnoszkolnego, pracowników poradnictwa oraz zainteresowanych problematyka inkluzji „NAUCZYCIEL WOBEC EDUKACJI WŁĄCZAJĄCEJ” 8.12.2017 GODZ. 13 - 17 Centrum Kongresowe Uniwersytetu…

Przedszkolak – Książka p. red. Wandy Papugowej

Polecamy najnowszą publikację pt: "PRZEDSZKOLAK" pod redakcją Wandy Papugowej. Przedszkolak – choć ma dopiero kilka lat, stawia przed rodzicami i nauczycielami niebagatelne wyzwania wychowawcze. Wychowywać i uczyć przedszkolaka. Misja, powołanie,…