Diagnoza, terapia, poradnictwo

 • diagnoza i terapia psychologiczna, pedagogiczna, logopedyczna
 • terapia rodzin, mediacje rodzinne, wsparcie dla rodzin z problemem przemocy oraz rodzin w kryzysie rozwodowym
 • konsultacje neurologiczne

Specjalistyczna terapia

 • specyficznych zaburzeń językowych, opóźnionego rozwoju mowy, jąkania
 • trudnych zachowań społecznych
 • lęku społecznego,
 • moczenia
 • deficytów rozwojowych
 • zaburzeń integracji sensorycznej

Szkolenia

 • szkoła dla Rodziców i Wychowawców
 • program Wsparcia Wychowawczej Funkcji Rodziny i Przedszkola
 • oferta wspomagania przedszkoli (szkolenia, konsultacje, wsparcie w ramach sieci, pomoc w diagnozowaniu potrzeb przedszkoli)
 • konferencje naukowe

Orzecznictwo

 • posiedzenia Zespołu Orzekającego - w każdy pierwszy czwartek miesiąca
(więcej informacji znajdą Państwo w zakładce „Zespół Orzekający”)