Oferujemy diagnozę i terapię psychologiczną, pedagogiczną, logopedyczną terapię rodzin, konsultacje neurologiczne, specjalistyczne terapie (m.in. zaburzeń językowych, trudnych zachowań społecznych, lęku społecznego, moczenia, deficytów rozwojowych, zaburzeń integracji sensorycznej).

Świadczymy usługi orzecznictwa. Nasz zespół orzekający rozpatruje wnioski dotyczące orzekania w sprawie kształcenia specjalnego, rocznego indywidualnego przygotowania przedszkolnego, indywidualnego nauczania w szkole, wydania opinii o potrzebie wczesnego wspomaganiu rozwoju dziecka.

Prowadzimy szkolenia dla Rodziców i Wychowawców, program Wsparcia Wychowawczej Funkcji Rodziny i Przedszkola, wspieramy przedszkola (szkolenia, konsultacje, wsparcie w ramach sieci, pomoc w diagnozowaniu potrzeb przedszkoli). Bierzemy również udział w konferencjach naukowych.
Close Search Window
Skip to content