Oferujemy konsultacje psychologiczne, pedagogiczne i logopedyczne uczniom krakowskich szkół w kontekście wyboru przyszłej ścieżki edukacyjno-zawodowej. Naszą szczególną uwagę kierujemy na uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, rozumiejąc wyzwanie przed jakim stoją oni sami i ich otoczenie w procesie decydowania o przyszłej edukacji i zawodzie.

Nasz zespół orzekający rozpatruje wnioski dotyczące wydawania orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego oraz indywidualnego nauczania. Proponujemy diagnozę indywidualnych potrzeb i możliwości edukacyjnych uczniom klas VII i VIII, którzy stoją przed wyborem szkoły na kolejnym etapie edukacyjnym.

Prowadzimy warsztaty i szkolenia dla uczniów, rodziców i nauczycieli krakowskich szkół. Organizujemy konferencje, na które zapraszamy doradców zawodowych i wszystkich zainteresowanych tematyką planowania ścieżki edukacyjno-zawodowej uczniów. Bierzemy również udział w konferencjach naukowych.

Close Search Window
Skip to content