DYREKTOR WOBEC KONFLIKTU RODZICÓW O DZIECKO

Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna dla Dzieci w Wieku Przedszkolnym

przy współpracy z Małopolskim Centrum Doskonalenia Nauczycieli Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli w Krakowie
i Pedagogiczną Biblioteką Wojewódzką

zapraszają do udziału w bezpłatnej konferencji:

 

„DYREKTOR WOBEC KONFLIKTU RODZICÓW O DZIECKO"

 

Termin realizacji: 25 września 2018 r. /wtorek/ - godz. 10.00-14.00

Miejsce realizacji: Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, al. F. Focha 39

Adresaci: dyrektorzy przedszkoli, szkół wszystkich etapów edukacyjnych pracownicy poradni psychologiczno-pedagogicznych.

 

Program:

1. „Dzieci na gruzach" - Wanda Papugowa, psycholog,  dyrektor SPPP dla dzieci w Wieku Przedszkolnym.

2. „Mediacja - jako skuteczna forma pomocy rodzinie i dziecku" - Mariola Kontykiewicz-Biel, mediator stały przy Sądzie Okręgowym Miasta Krakowa.

3. „Wybrane aspekty prawne władzy rodzicielskiej" - Paweł Wroński, adwokat.

4. Pytania i odpowiedzi.

 

Rejestracja uczestników od godz. 9.00

Liczba godzin dydaktycznych: 5

 

Zgłoszenia przyjmuje Biuro Obsługi Klienta w MCDN ODN w Krakowie, ul. Garbarska 1, pok. 12.

Wypełnioną KARTĘ ZGŁOSZENA UCZESTNIKA (formularz dostępny na stronic internetowej wwww.krakow.mcdn.edu.pl prosimy do dnia 19 września 2018 r. złożyć osobiście, przesłać droga elektroniczny e-mail: bok.krakow@mcdn.edu.pl.

lub pocztą/faxem) na adsres

 

Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Krakowie 31-131 Kraków, ul. Garbarska 1

tel. 12 422 14 49; tel. kom. S13 042 381; fax: 12 422 30 26

ZAPRASZAMY

 

MATERIAŁY POKONFERENCYJNE  - NAUCZYCIEL WOBEC KONFLIKTÓW RODZICÓW O DZIECKO

 

Dzieci na gruzach – zasady postępowania nauczycieli przedszkoli z dziećmi z rozbitych rodzin

 

 

1. Dziecko w rozbitej rodzinie nie jest ofiarą. Nie rób z niego ofiary. Nie użalaj się nad jego losem. To rodzice ponoszą odpowiedzialność za to co dzieje się w ich rodzinie.

2. W rozbitej rodzinie dziecko nie choruje. Nie potrzebuje terapeuty. Potrzebuje odbudowania poczucia bezpieczeństwa. Potrzebuje bliskości. Potrzebuje mamy i taty.

3. Nie jesteś jego mamą. Nie próbuj jej zastąpić.

4. Dbaj o autorytet rodziców dziecka. Mów dobrze o rodzicach dziecka w jego obecności. Podkreślaj, że to co robi, co umie  zawdzięcza mamie i tacie.

5. Zapewnij dziecko, że mama i tata go kochają.

6. Jeśli masz do przekazania uwagi na temat zachowania dziecka, rób to  bez jego obecności. Zaczynaj zawsze od pozytywnego stwierdzenia, potem mów o faktach. Pamiętaj żeby pozostawić rodzicom prawo do wychowania. Kieruj ich uwagę na wspólne rozwiązanie problemu.  Zawsze do rozmowy zapraszaj oboje rodziców.

7. Nie przepytuj dziecka  o to co się dzieje w jego domu. Przecież dziecko  nie przepytuje ciebie.

8. Nie przepytuj rodziców o to co dzieje się w ich rodzinie.  Nie wysłuchuj tego co mówią o swoich współmałżonkach. Wysłuchując stajesz się mimowolnie stroną, sojusznikiem i zarazem przeciwnikiem. Ma to znaczące skutki dla twojej relacji z dzieckiem. Pamiętaj, że wysłuchując nasączasz się problemem, który niesiesz ze sobą. Ma to znaczenie dla twojej relacji z dzieckiem. Nie  masz wówczas dystansu.

9. Jeśli wysłuchujesz o problemach ojca lub matki danego  dziecka, nie naprawiasz tym jego rodziny  Jeśli możesz, wskaż rodzicom mediatora lub terapeutę rodzinnego.

10. Pomyśl:  czy i jak  możesz pomóc  dziecku w zaspokojeniu  jego  potrzeb. Niezaspokojone potrzeby to potrzeba bliskości, bezpieczeństwa, akceptacji.

11. Nie cierp razem z dzieckiem. Jeśli identyfikujesz się z dzieckiem, użalasz się - prezentujesz siebie. Dziecku nie udzielasz wówczas wsparcia a jedynie odsłaniasz swoje zranienia.

12. Wsparcie dla dziecka to adekwatny komunikat odnoszący się do wypełniania zadań;  „ zrobiłeś to dobrze”, „teraz jesteś grzeczny”, „poradziłeś sobie” .

13. Twój stosunek do dziecka –  wyrażający się akceptacją, jest wystarczający aby akceptowały go inne dzieci. Jeśli chcesz aby dzieci bawiły się z danym dzieckiem najpierw sama weź go do zabawy.

14. Dostarczasz dziecku własnej siły, jeśli masz uporządkowany stosunek do siebie i innych.

 

opracowanie: Wanda Papugowa,
psycholog, mediator

__________________________________

 

 

NAUCZYCIEL WOBEC KONFLIKTÓW RODZICÓW O DZIECKO

Wybrane książki i artykuły z czasopism ze zbiorów

Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej

im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

 

Agnieszka Lewicka-Zelent, Katarzyna Korona (red.), Dziecko a rozwód, bajki dla dzieci rozwodzących się rodziców, Warszawa 2015,  s. 218, [1]

 

Paulina Gluza, Zofia Kołakowska-Halbersztadt, Maciej Tański, Dziecko w rozstaniu rodziców, Warszawa 2013, s. 303

 

Barbara M. Kaja (red.), Małżeństwo, rodzina, rozwód,  Bydgoszcz 2013, 223, [1] s.

 

Agata Gójska, Mediacje rodzinne,  Warszawa 2015, s. 255

 

Lisa Rene Reynolds, "Pomóż dziecku przetrwać rozwód: poradnik  dla rozwodzących się rodziców", Warszawa, 2012, s 283, [1]

 

Do Biblioteki można zapisać się bezpłatnie nie wychodząc z domu!  Wejdź na: www.pbw.edu.pl

 

Artykuły z czasopism

 

Wanda Papugowa, Dzieci na gruzach, "Bliżej Przedszkola" 2017, nr 718, s. 4-7

 

Magdalena Goetz, Przeżycia dziecka w sytuacji rozwodu rodziców oraz zadania stojące przed nauczycielem. Kiedy rodzice się rozwodzą,  "Głos Nauczycielski", 2015, nr 46, s. 12

 

Kinga Kuszak, Trudna sytuacja emocjonalna  dziecka wobec rozwodu rodziców. Formy wsparcia i pomocy, jakiej moje udzielić  nauczyciel. Rozwód -  jak pomóc?,  "Życie Szkoły" 2009, nr 3, s. 38-42

 

Anna Więcław, Przeżycia dziecka w sytuacji rozwodu rodziców oraz zadania stojące przed nauczycielem. Rozwód w rodzinie: sytuacja emocjonalna  w życiu  małego dziecka, "Bliżej Przedszkola" 2011, nr 11, s. 38-39

 

Małgorzata Łoskot, Dezintegracja rodziny i jej wpływ na dziecko, rola nauczyciela we wsparciu dziecka. Współpraca z rodzicami skłóconymi po rozwodzie. Praktyczne wskazówki dla nauczyciela. "Życie Szkoły" 2016, nr 9, s. 29- 32,

 

Zapisany nauczyciel może bezpłatnie zamówić skany artykułów. Napisz: bibliografia@pbw.edu.pl

Konferencja metodyczna dla dyrektorów przedszkoli miasta Krakowa

Małopolski Kurator Oświaty

wraz z Dyrektorem Specjalistycznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej dla Dzieci w Wieku Przedszkolnym
oraz Dyrektorem Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej zapraszają na

konferencję metodyczną dotyczącą realizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolach.

Konferencja odbędzie się 6 kwietnia 2018 r.

w Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej przy al. F. Focha 39, w godzinach 10.00-13.00.

 

Przebieg spotkania:

1. Wspomaganie przedszkoli - analiza doświadczeń oraz projekt nowej oferty, Wanda Papugowa, Dyrektor Specjalistycznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej dla Dzieci w Wieku Przedszkolnym.

2. Realizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolach, Jolanta Bień, pedagog, Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna dla Dzieci w Wieku Przedszkolnym.

3. Nadzór pedagogiczny dyrektora, Małgorzata Wajda, starszy wizytator Kuratorium Oświaty w Krakowie.

4. Rola Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej we wspomaganiu nauczycieli przedszkoli, Anna Piotrowska, Dyrektor Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Krakowie.

5. Praca w zespołach - opracowanie oferty wspomagania przedszkoli.

 

Zapisy prowadzi Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Krakowie.

Prosimy wypełnić FORMULARZ (https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc-tlMcZPy0EjJ1W7h-lfMUChwvuOyGMkadxhZTeEttHf3DXA/viewform)

Informacje: Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna dla Dzieci w Wieku Przedszkolnym,
ul. W. Popławskiego 17, 30-818 Kraków, tel./fax. (12) 632-87-73, kom. 660-637-351,
e-mail: sopp.krakow@interia.pl

 

NAUCZYCIEL WOBEC EDUKACJI WŁĄCZAJĄCEJ

KONFERENCJA

Dla  dyrektorów i nauczycieli przedszkoli i nauczania wczesnoszkolnego,  pracowników poradnictwa oraz  zainteresowanych problematyka inkluzji

 

„NAUCZYCIEL WOBEC EDUKACJI WŁĄCZAJĄCEJ”

8.12.2017  GODZ.13 - 17

 

Centrum Kongresowe Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie, al. 29 Listopada 46

 

Przebieg konferencji:

Godz. 12. – rejestracja uczestników

Godz. 13.  - rozpoczęcie konferencji, wystąpienia przedstawicieli władz Miasta Krakowa, oraz Małopolskiego Kuratorium  Oświaty

  „Szanse i bariery w edukacji inkluzyjnej” – prof. dr hab. Tamara Zacharuk, rektor Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach

 

• „Nauczyciel w ekosystemie dziecka z niepełnosprawnością – wspólna perspektywa rozwoju” -  dr Krzysztof Gerc, adiunkt w Instytucie Psychologii Stosowanej Uniwersytetu Jagiellońskiego, dyrektor Specjalistycznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Skawinie

 

• „Znaczenie zabawy dla edukacji włączającej” – Magdalena Szelc-Mays, starszy wykładowca w Katedrze Języka Polskiego jako Obcego Uniwersytetu Jagiellońskiego

 

• „Szkoła inkluzyjna jako środowisko współpracujące” – dr Tamara Cierpiałowska, adiunkt w Instytucie Pedagogiki Specjalnej Uniwersytetu Pedagogicznego

 

 

Zapraszamy

  Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna dla Dzieci w Wieku Przedszkolnym

we współpracy z MCDN ODN w Krakowie i Pedagogiczną Biblioteką Wojewódzką

 

 

Konferencja jest bezpłatna.

 

Zgłoszenia przyjmuje Biuro Obsługi Klienta w MCDN ODN w Krakowie, ul. Garbarska 1, pok. 12.

Wypełnioną KARTĘ ZGŁOSZENIA UCZESTNIKA (formularz dostępny  na stronie internetowej www.krakow.mcdn.edu.pl)  prosimy do dnia 4 grudnia  2017 r. złożyć osobiście, przesłać drogą elektroniczną e-mail: bok.krakow@mcdn.edu.pl

 lub pocztą (faxem) na adres:

 

MCDN Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Krakowie

31-131 Kraków, ul. Garbarska 1

tel. 12 422 14 49;           tel. kom. 513 042 381;              fax: 12 422 30 26

 

 

Przedszkolak – Książka p. red. Wandy Papugowej

Polecamy najnowszą publikację pt: "PRZEDSZKOLAK" pod redakcją Wandy Papugowej.

Przedszkolak – choć ma dopiero kilka lat, stawia przed rodzicami i nauczycielami niebagatelne wyzwania wychowawcze. Wychowywać i uczyć przedszkolaka. Misja, powołanie, odpowiedzialność, przygoda, zadanie, praca, sens życia… Pojęcia te zdają się wymykać definicjom. Ale przecież nie o definicje tu chodzi.

 

Jeśli szukacie Państwo praktycznego poradnika, który podsunie przydatne wskazówki, zaproponuje pomysłowe rozwiązania, a jednocześnie skłoni do refleksji i pobudzi Twoją własną inwencję, sięgnijcie po niniejszą publikację.

20 – LECIE NASZEJ PORADNI

1993 – Samorządowy Ośrodek Psychologiczno-Pedagogiczny dla Dzieci w Wieku Przedszkolnym rozpoczął swoją działalność jako placówka działająca przy Samorządowych Przedszkolach nr 33,76, 90, 124, 180, 185
 (...)

 

więcej informacji w zakładce O nas -»

WSPOMAGANIE  PRZEDSZKOLI W ROKU SZKOLNYM 2017/18

Oferta Specjalistycznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej dla dzieci w wieku przedszkolnym przy współpracy  z Małopolskim Centrum Doskonalenia Nauczycieli Oddział Doskonalenia Nauczycieli w Krakowie oraz z  Pedagogiczną Biblioteką Wojewódzką.

 

1. Kurs „Kompetencje społeczne nauczyciela przedszkola 30 godzin.  Forma ćwiczeniowo-wykładowa.

realizacja: wrzesień  – grudzień 2017 (jedna grupa w danym  w miesiącu).

miejsce realizacji: MCDN ODN w Krakowie ul. Garbarska 1.

cel: doskonalenie społecznych umiejętności niezbędnych w skutecznych oddziaływaniach wychowawczych treści :

• umiejętność radzenia sobie z trudnym zachowaniem dziecka

• określanie funkcji trudnych zachowań

• skuteczna komunikacja dorosłego z dzieckiem

• współpraca z rodzicami

• metodyka pracy w oddziale przedszkolnym

zgłoszenia  na kurs: MCDN ODN w Krakowie.

 

2. Kurs „Wspomaganie rozwoju mowy przedszkolaka” – 15 godzin.

Zajęcia  praktyczne  oraz lektura obowiązkowa materiałów szkoleniowych. Realizacja: wrzesień  – grudzień  2017 (jedna grupa w danym  w miesiącu).

Miejsce realizacji MCDN ODN w Krakowie, ul. Garbarska 1.

Zgłoszenia na kurs:  MCDN ODN w Krakowie.

 

3. Warsztaty – „Rozwiązywanie problemów; negocjacje w praktyce przedszkolnej” 10 godzin.

 prowadzenie:  mediator

Realizacja: wrzesień  – grudzień  2017 ( jedna grupa w danym  w miesiącu).

Miejsce realizacji  mcdn odn w krakowie, ul. Garbarska 1.

Zgłoszenia MCDN ODN w Krakowie.

 

4. Sieć – grupa wsparcia – „Rozwój osobowy nauczyciela przedszkola”

Spotkania  1 raz w miesiącu w celu  analizy relacji z dziećmi i dorosłymi, kształtowania dojrzałych  związków międzyludzkich.  Realizacja przy wsparciu ekspertów-terapeutów.

Realizacja: wrzesień  – grudzień  2017,

Miejsce realizacji: MCDN ODN w Krakowie, ul. Garbarska 1.

Zgłoszenia:  MCDN ODN w Krakowie.

 

5. Kurs: „Nauczyciel wobec edukacji włączającej" – 20 godzin

Adresaci: nauczyciele przedszkoli i edukacji wczesnoszkolnej, wszyscy zainteresowani problematyką inkluzji w edukacji  .

Cele kursu: kształtowanie umiejętności społecznych niezbędnych w pracy z dziećmi niepełnosprawnymi, opracowanie metod dydaktyczno-wychowawczych sprzyjających włączaniu dzieci niepełnosprawnych w aktywność grupy

Treści:

• Bariery utrudniające włączanie w edukację

• Współpraca w zespole, oraz z rodzicami - jako niezbędne czynniki włączania dziecka w proces edukacyjny

• Rozwiązywanie problemów pojawiających się w procesie włączania

• Superwizje w miejscu pracy

Realizacja: październik – listopad 2017

Zgłoszenia : MCDN ODN  w Krakowie

 

6. Warsztaty na temat: „Aktualne problemy wychowawcze ” – 3 godziny zajęć.
Realizacja w miejscu pracy nauczycieli dla grup z jednego lub dwóch przedszkoli

Termin: czerwiec – grudzień 2017.

Propozycje tematów : rodzina i dziecko w kryzysie rozwodowym,  rozwiązywanie konfliktów, profilaktyka agresji, oraz inne  tematy do uzgodnienia – z uwzględnieniem  potrzeb przedszkola.

Zgłoszenia  drogą mailową:  sopp.krakow@interia.pl

 

7. Pomoc  w  diagnozowaniu  potrzeb  przedszkoli

Realizacja w przedszkolach w miarę zgłoszeń.

Zgłoszenia  drogą mailową:  sopp.krakow@interia.pl

 

8. Konsultacje  w  miejscu  pracy

Konsultacje w miejscu pracy – interwencje w sytuacjach  problemowych

Realizacja : na bieżąco, w miarę  potrzeb, w okresie  wrzesień  – grudzień 2017.

Zgłoszenia  drogą mailową;  sopp.krakow@interia.pl

 

9. Konferencja „Nauczyciel wobec edukacji włączającej” – 8 grudnia 2017

( w przygotowaniu)

Specjalistyczna Poradnia
Psychologiczno-Pedagogiczna

dla dzieci w wieku przedszkolnym

© 2012-2018 Specjalistyczna Poradnia

Psychologiczno-Pedagogiczna

Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna dla Dzieci w Wieku Przedszkolnym