Konferencja metodyczna dla dyrektorów przedszkoli miasta Krakowa

Małopolski Kurator Oświaty

wraz z Dyrektorem Specjalistycznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej dla Dzieci w Wieku Przedszkolnym
oraz Dyrektorem Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej zapraszają na

konferencję metodyczną dotyczącą realizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolach.

Konferencja odbędzie się 6 kwietnia 2018 r.

w Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej przy al. F. Focha 39, w godzinach 10.00-13.00.

 

Przebieg spotkania:

1. Wspomaganie przedszkoli - analiza doświadczeń oraz projekt nowej oferty, Wanda Papugowa, Dyrektor Specjalistycznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej dla Dzieci w Wieku Przedszkolnym.

2. Realizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolach, Jolanta Bień, pedagog, Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna dla Dzieci w Wieku Przedszkolnym.

3. Nadzór pedagogiczny dyrektora, Małgorzata Wajda, starszy wizytator Kuratorium Oświaty w Krakowie.

4. Rola Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej we wspomaganiu nauczycieli przedszkoli, Anna Piotrowska, Dyrektor Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Krakowie.

5. Praca w zespołach - opracowanie oferty wspomagania przedszkoli.

 

Zapisy prowadzi Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Krakowie.

Prosimy wypełnić FORMULARZ (https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc-tlMcZPy0EjJ1W7h-lfMUChwvuOyGMkadxhZTeEttHf3DXA/viewform)

Informacje: Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna dla Dzieci w Wieku Przedszkolnym,
ul. W. Popławskiego 17, 30-818 Kraków, tel./fax. (12) 632-87-73, kom. 660-637-351,
e-mail: sopp.krakow@interia.pl

 

NAUCZYCIEL WOBEC EDUKACJI WŁĄCZAJĄCEJ

KONFERENCJA

Dla  dyrektorów i nauczycieli przedszkoli i nauczania wczesnoszkolnego,  pracowników poradnictwa oraz  zainteresowanych problematyka inkluzji

 

„NAUCZYCIEL WOBEC EDUKACJI WŁĄCZAJĄCEJ”

8.12.2017  GODZ.13 - 17

 

Centrum Kongresowe Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie, al. 29 Listopada 46

 

Przebieg konferencji:

Godz. 12. – rejestracja uczestników

Godz. 13.  - rozpoczęcie konferencji, wystąpienia przedstawicieli władz Miasta Krakowa, oraz Małopolskiego Kuratorium  Oświaty

  „Szanse i bariery w edukacji inkluzyjnej” – prof. dr hab. Tamara Zacharuk, rektor Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach

 

• „Nauczyciel w ekosystemie dziecka z niepełnosprawnością – wspólna perspektywa rozwoju” -  dr Krzysztof Gerc, adiunkt w Instytucie Psychologii Stosowanej Uniwersytetu Jagiellońskiego, dyrektor Specjalistycznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Skawinie

 

• „Znaczenie zabawy dla edukacji włączającej” – Magdalena Szelc-Mays, starszy wykładowca w Katedrze Języka Polskiego jako Obcego Uniwersytetu Jagiellońskiego

 

• „Szkoła inkluzyjna jako środowisko współpracujące” – dr Tamara Cierpiałowska, adiunkt w Instytucie Pedagogiki Specjalnej Uniwersytetu Pedagogicznego

 

 

Zapraszamy

  Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna dla Dzieci w Wieku Przedszkolnym

we współpracy z MCDN ODN w Krakowie i Pedagogiczną Biblioteką Wojewódzką

 

 

Konferencja jest bezpłatna.

 

Zgłoszenia przyjmuje Biuro Obsługi Klienta w MCDN ODN w Krakowie, ul. Garbarska 1, pok. 12.

Wypełnioną KARTĘ ZGŁOSZENIA UCZESTNIKA (formularz dostępny  na stronie internetowej www.krakow.mcdn.edu.pl)  prosimy do dnia 4 grudnia  2017 r. złożyć osobiście, przesłać drogą elektroniczną e-mail: bok.krakow@mcdn.edu.pl

 lub pocztą (faxem) na adres:

 

MCDN Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Krakowie

31-131 Kraków, ul. Garbarska 1

tel. 12 422 14 49;           tel. kom. 513 042 381;              fax: 12 422 30 26

 

 

Przedszkolak – Książka p. red. Wandy Papugowej

Polecamy najnowszą publikację pt: "PRZEDSZKOLAK" pod redakcją Wandy Papugowej.

Przedszkolak – choć ma dopiero kilka lat, stawia przed rodzicami i nauczycielami niebagatelne wyzwania wychowawcze. Wychowywać i uczyć przedszkolaka. Misja, powołanie, odpowiedzialność, przygoda, zadanie, praca, sens życia… Pojęcia te zdają się wymykać definicjom. Ale przecież nie o definicje tu chodzi.

 

Jeśli szukacie Państwo praktycznego poradnika, który podsunie przydatne wskazówki, zaproponuje pomysłowe rozwiązania, a jednocześnie skłoni do refleksji i pobudzi Twoją własną inwencję, sięgnijcie po niniejszą publikację.

20 – LECIE NASZEJ PORADNI

1993 – Samorządowy Ośrodek Psychologiczno-Pedagogiczny dla Dzieci w Wieku Przedszkolnym rozpoczął swoją działalność jako placówka działająca przy Samorządowych Przedszkolach nr 33,76, 90, 124, 180, 185
 (...)

 

więcej informacji w zakładce O nas -»

WSPOMAGANIE  PRZEDSZKOLI W ROKU SZKOLNYM 2017/18

Oferta Specjalistycznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej dla dzieci w wieku przedszkolnym przy współpracy  z Małopolskim Centrum Doskonalenia Nauczycieli Oddział Doskonalenia Nauczycieli w Krakowie oraz z  Pedagogiczną Biblioteką Wojewódzką.

 

1. Kurs „Kompetencje społeczne nauczyciela przedszkola 30 godzin.  Forma ćwiczeniowo-wykładowa.

realizacja: wrzesień  – grudzień 2017 (jedna grupa w danym  w miesiącu).

miejsce realizacji: MCDN ODN w Krakowie ul. Garbarska 1.

cel: doskonalenie społecznych umiejętności niezbędnych w skutecznych oddziaływaniach wychowawczych treści :

• umiejętność radzenia sobie z trudnym zachowaniem dziecka

• określanie funkcji trudnych zachowań

• skuteczna komunikacja dorosłego z dzieckiem

• współpraca z rodzicami

• metodyka pracy w oddziale przedszkolnym

zgłoszenia  na kurs: MCDN ODN w Krakowie.

 

2. Kurs „Wspomaganie rozwoju mowy przedszkolaka” – 15 godzin.

Zajęcia  praktyczne  oraz lektura obowiązkowa materiałów szkoleniowych. Realizacja: wrzesień  – grudzień  2017 (jedna grupa w danym  w miesiącu).

Miejsce realizacji MCDN ODN w Krakowie, ul. Garbarska 1.

Zgłoszenia na kurs:  MCDN ODN w Krakowie.

 

3. Warsztaty – „Rozwiązywanie problemów; negocjacje w praktyce przedszkolnej” 10 godzin.

 prowadzenie:  mediator

Realizacja: wrzesień  – grudzień  2017 ( jedna grupa w danym  w miesiącu).

Miejsce realizacji  mcdn odn w krakowie, ul. Garbarska 1.

Zgłoszenia MCDN ODN w Krakowie.

 

4. Sieć – grupa wsparcia – „Rozwój osobowy nauczyciela przedszkola”

Spotkania  1 raz w miesiącu w celu  analizy relacji z dziećmi i dorosłymi, kształtowania dojrzałych  związków międzyludzkich.  Realizacja przy wsparciu ekspertów-terapeutów.

Realizacja: wrzesień  – grudzień  2017,

Miejsce realizacji: MCDN ODN w Krakowie, ul. Garbarska 1.

Zgłoszenia:  MCDN ODN w Krakowie.

 

5. Kurs: „Nauczyciel wobec edukacji włączającej" – 20 godzin

Adresaci: nauczyciele przedszkoli i edukacji wczesnoszkolnej, wszyscy zainteresowani problematyką inkluzji w edukacji  .

Cele kursu: kształtowanie umiejętności społecznych niezbędnych w pracy z dziećmi niepełnosprawnymi, opracowanie metod dydaktyczno-wychowawczych sprzyjających włączaniu dzieci niepełnosprawnych w aktywność grupy

Treści:

• Bariery utrudniające włączanie w edukację

• Współpraca w zespole, oraz z rodzicami - jako niezbędne czynniki włączania dziecka w proces edukacyjny

• Rozwiązywanie problemów pojawiających się w procesie włączania

• Superwizje w miejscu pracy

Realizacja: październik – listopad 2017

Zgłoszenia : MCDN ODN  w Krakowie

 

6. Warsztaty na temat: „Aktualne problemy wychowawcze ” – 3 godziny zajęć.
Realizacja w miejscu pracy nauczycieli dla grup z jednego lub dwóch przedszkoli

Termin: czerwiec – grudzień 2017.

Propozycje tematów : rodzina i dziecko w kryzysie rozwodowym,  rozwiązywanie konfliktów, profilaktyka agresji, oraz inne  tematy do uzgodnienia – z uwzględnieniem  potrzeb przedszkola.

Zgłoszenia  drogą mailową:  sopp.krakow@interia.pl

 

7. Pomoc  w  diagnozowaniu  potrzeb  przedszkoli

Realizacja w przedszkolach w miarę zgłoszeń.

Zgłoszenia  drogą mailową:  sopp.krakow@interia.pl

 

8. Konsultacje  w  miejscu  pracy

Konsultacje w miejscu pracy – interwencje w sytuacjach  problemowych

Realizacja : na bieżąco, w miarę  potrzeb, w okresie  wrzesień  – grudzień 2017.

Zgłoszenia  drogą mailową;  sopp.krakow@interia.pl

 

9. Konferencja „Nauczyciel wobec edukacji włączającej” – 8 grudnia 2017

( w przygotowaniu)

Specjalistyczna Poradnia
Psychologiczno-Pedagogiczna

dla dzieci w wieku przedszkolnym

© 2012-2018 Specjalistyczna Poradnia

Psychologiczno-Pedagogiczna

Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna dla Dzieci w Wieku Przedszkolnym
Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna dla Dzieci w Wieku Przedszkolnym
Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna dla Dzieci w Wieku Przedszkolnym