Z głębokim żalem i smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci  Alicji Sowy

Z głębokim żalem i smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci

Alicji Sowy

naszej wieloletniej Koleżanki, szlachetnej Osoby i wspaniałego Pedagoga

Rodzinie i Bliskim składamy wyrazy szczerego współczucia.

Dyrekcja, Koleżanki i Współpracownicy

ze Specjalistycznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej dla Dzieci w Wieku Przedszkolnym w Krakowie.

 

Alicjo –

Pozostaniesz w naszych sercach i pamięci.

Praca z Tobą była dla nas zaszczytem –

Koleżanki z Poradni

 

 

Na dzień wdzięczności  22 lutego 2018

 

Może byłoby łatwiej, prościej gdyby nie znaczyło nic odejście drugiego człowieka.

Ale przecież tak nie jest.

 

Jest jakieś uzasadnienie dla bólu,

którego wciąż nie możemy zrozumieć.

 

Skoro boli to znaczy, że jesteśmy ludźmi.

Jeśli  płaczemy to znaczy, że kochamy, czujemy…

 

Pragnienie miłości, przyjaźni towarzyszy nam przez całe życie.

Ale gdy się pojawia, spełnia, nie zawsze mamy na względzie, że będzie i ból.

 

Boli bo jesteśmy ludźmi - boli bo kochamy.

 

Ale też pamiętamy. …

Pamiętamy  dobro jakie dostaliśmy od tego kto był,

cieszymy się tym dobrem i możemy być wdzięczni.

A pamięć dobra ,  jest silniejsza od bólu.

 

Dobro  Alicji,  hojnie  przez nią rozdawane -  jest i będzie w nas.

Jest w czasie teraźniejszym – bo codziennie dziękujemy za nią

i wypowiadamy jej imię.

 

Alicja jest obecna w swojej  szlachetności, delikatności,  wrażliwości – a to jest  niezniszczalne.

 

Praca z Alicją, w naszej Poradni -  była i jest dla nas zaszczytem  -

Powodem do dumy i wdzięczności.

 

Jej obecność i przyjaźń – dostałyśmy  za darmo  –

możemy tylko  za nią dziękować.

NAUCZYCIEL WOBEC EDUKACJI WŁĄCZAJĄCEJ

KONFERENCJA

Dla  dyrektorów i nauczycieli przedszkoli i nauczania wczesnoszkolnego,  pracowników poradnictwa oraz  zainteresowanych problematyka inkluzji

 

„NAUCZYCIEL WOBEC EDUKACJI WŁĄCZAJĄCEJ”

8.12.2017  GODZ.13 - 17

 

Centrum Kongresowe Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie, al. 29 Listopada 46

 

Przebieg konferencji:

Godz. 12. – rejestracja uczestników

Godz. 13.  - rozpoczęcie konferencji, wystąpienia przedstawicieli władz Miasta Krakowa, oraz Małopolskiego Kuratorium  Oświaty

  „Szanse i bariery w edukacji inkluzyjnej” – prof. dr hab. Tamara Zacharuk, rektor Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach

 

• „Nauczyciel w ekosystemie dziecka z niepełnosprawnością – wspólna perspektywa rozwoju” -  dr Krzysztof Gerc, adiunkt w Instytucie Psychologii Stosowanej Uniwersytetu Jagiellońskiego, dyrektor Specjalistycznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Skawinie

 

• „Znaczenie zabawy dla edukacji włączającej” – Magdalena Szelc-Mays, starszy wykładowca w Katedrze Języka Polskiego jako Obcego Uniwersytetu Jagiellońskiego

 

• „Szkoła inkluzyjna jako środowisko współpracujące” – dr Tamara Cierpiałowska, adiunkt w Instytucie Pedagogiki Specjalnej Uniwersytetu Pedagogicznego

 

 

Zapraszamy

  Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna dla Dzieci w Wieku Przedszkolnym

we współpracy z MCDN ODN w Krakowie i Pedagogiczną Biblioteką Wojewódzką

 

 

Konferencja jest bezpłatna.

 

Zgłoszenia przyjmuje Biuro Obsługi Klienta w MCDN ODN w Krakowie, ul. Garbarska 1, pok. 12.

Wypełnioną KARTĘ ZGŁOSZENIA UCZESTNIKA (formularz dostępny  na stronie internetowej www.krakow.mcdn.edu.pl)  prosimy do dnia 4 grudnia  2017 r. złożyć osobiście, przesłać drogą elektroniczną e-mail: bok.krakow@mcdn.edu.pl

 lub pocztą (faxem) na adres:

 

MCDN Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Krakowie

31-131 Kraków, ul. Garbarska 1

tel. 12 422 14 49;           tel. kom. 513 042 381;              fax: 12 422 30 26

 

 

Przedszkolak – Książka p. red. Wandy Papugowej

Polecamy najnowszą publikację pt: "PRZEDSZKOLAK" pod redakcją Wandy Papugowej.

Przedszkolak – choć ma dopiero kilka lat, stawia przed rodzicami i nauczycielami niebagatelne wyzwania wychowawcze. Wychowywać i uczyć przedszkolaka. Misja, powołanie, odpowiedzialność, przygoda, zadanie, praca, sens życia… Pojęcia te zdają się wymykać definicjom. Ale przecież nie o definicje tu chodzi.

 

Jeśli szukacie Państwo praktycznego poradnika, który podsunie przydatne wskazówki, zaproponuje pomysłowe rozwiązania, a jednocześnie skłoni do refleksji i pobudzi Twoją własną inwencję, sięgnijcie po niniejszą publikację.

20 – LECIE NASZEJ PORADNI

1993 – Samorządowy Ośrodek Psychologiczno-Pedagogiczny dla Dzieci w Wieku Przedszkolnym rozpoczął swoją działalność jako placówka działająca przy Samorządowych Przedszkolach nr 33,76, 90, 124, 180, 185
 (...)

 

więcej informacji w zakładce O nas -»

WSPOMAGANIE  PRZEDSZKOLI W ROKU SZKOLNYM 2017/18

Oferta Specjalistycznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej dla dzieci w wieku przedszkolnym przy współpracy  z Małopolskim Centrum Doskonalenia Nauczycieli Oddział Doskonalenia Nauczycieli w Krakowie oraz z  Pedagogiczną Biblioteką Wojewódzką.

 

1. Kurs „Kompetencje społeczne nauczyciela przedszkola 30 godzin.  Forma ćwiczeniowo-wykładowa.

realizacja: wrzesień  – grudzień 2017 (jedna grupa w danym  w miesiącu).

miejsce realizacji: MCDN ODN w Krakowie ul. Garbarska 1.

cel: doskonalenie społecznych umiejętności niezbędnych w skutecznych oddziaływaniach wychowawczych treści :

• umiejętność radzenia sobie z trudnym zachowaniem dziecka

• określanie funkcji trudnych zachowań

• skuteczna komunikacja dorosłego z dzieckiem

• współpraca z rodzicami

• metodyka pracy w oddziale przedszkolnym

zgłoszenia  na kurs: MCDN ODN w Krakowie.

 

2. Kurs „Wspomaganie rozwoju mowy przedszkolaka” – 15 godzin.

Zajęcia  praktyczne  oraz lektura obowiązkowa materiałów szkoleniowych. Realizacja: wrzesień  – grudzień  2017 (jedna grupa w danym  w miesiącu).

Miejsce realizacji MCDN ODN w Krakowie, ul. Garbarska 1.

Zgłoszenia na kurs:  MCDN ODN w Krakowie.

 

3. Warsztaty – „Rozwiązywanie problemów; negocjacje w praktyce przedszkolnej” 10 godzin.

 prowadzenie:  mediator

Realizacja: wrzesień  – grudzień  2017 ( jedna grupa w danym  w miesiącu).

Miejsce realizacji  mcdn odn w krakowie, ul. Garbarska 1.

Zgłoszenia MCDN ODN w Krakowie.

 

4. Sieć – grupa wsparcia – „Rozwój osobowy nauczyciela przedszkola”

Spotkania  1 raz w miesiącu w celu  analizy relacji z dziećmi i dorosłymi, kształtowania dojrzałych  związków międzyludzkich.  Realizacja przy wsparciu ekspertów-terapeutów.

Realizacja: wrzesień  – grudzień  2017,

Miejsce realizacji: MCDN ODN w Krakowie, ul. Garbarska 1.

Zgłoszenia:  MCDN ODN w Krakowie.

 

5. Kurs: „Nauczyciel wobec edukacji włączającej" – 20 godzin

Adresaci: nauczyciele przedszkoli i edukacji wczesnoszkolnej, wszyscy zainteresowani problematyką inkluzji w edukacji  .

Cele kursu: kształtowanie umiejętności społecznych niezbędnych w pracy z dziećmi niepełnosprawnymi, opracowanie metod dydaktyczno-wychowawczych sprzyjających włączaniu dzieci niepełnosprawnych w aktywność grupy

Treści:

• Bariery utrudniające włączanie w edukację

• Współpraca w zespole, oraz z rodzicami - jako niezbędne czynniki włączania dziecka w proces edukacyjny

• Rozwiązywanie problemów pojawiających się w procesie włączania

• Superwizje w miejscu pracy

Realizacja: październik – listopad 2017

Zgłoszenia : MCDN ODN  w Krakowie

 

6. Warsztaty na temat: „Aktualne problemy wychowawcze ” – 3 godziny zajęć.
Realizacja w miejscu pracy nauczycieli dla grup z jednego lub dwóch przedszkoli

Termin: czerwiec – grudzień 2017.

Propozycje tematów : rodzina i dziecko w kryzysie rozwodowym,  rozwiązywanie konfliktów, profilaktyka agresji, oraz inne  tematy do uzgodnienia – z uwzględnieniem  potrzeb przedszkola.

Zgłoszenia  drogą mailową:  sopp.krakow@interia.pl

 

7. Pomoc  w  diagnozowaniu  potrzeb  przedszkoli

Realizacja w przedszkolach w miarę zgłoszeń.

Zgłoszenia  drogą mailową:  sopp.krakow@interia.pl

 

8. Konsultacje  w  miejscu  pracy

Konsultacje w miejscu pracy – interwencje w sytuacjach  problemowych

Realizacja : na bieżąco, w miarę  potrzeb, w okresie  wrzesień  – grudzień 2017.

Zgłoszenia  drogą mailową;  sopp.krakow@interia.pl

 

9. Konferencja „Nauczyciel wobec edukacji włączającej” – 8 grudnia 2017

( w przygotowaniu)

Specjalistyczna Poradnia
Psychologiczno-Pedagogiczna

dla dzieci w wieku przedszkolnym

© 2012-2017 Specjalistyczna Poradnia

Psychologiczno-Pedagogiczna

Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna dla Dzieci w Wieku Przedszkolnym
Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna dla Dzieci w Wieku Przedszkolnym
Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna dla Dzieci w Wieku Przedszkolnym