Specjalistyczna...

puzzle-316638_640

.

…oznacza udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieciom i młodzieży w zakresie preorientacji zawodowej oraz doradztwa zawodowego. Do specjalistycznych zadań naszej poradni należy wspieranie uczniów z szeroko rozumianymi specjalnymi potrzebami edukacyjnymi m.in. z niepełnosprawnością, specyficznymi trudnościami w nauce, chorobami przewlekłymi.

Kadrę poradni stanowi zespół profesjonalistów o dodatkowych specjalistycznych kompetencjach. Są wśród nas psychologowie, pedagodzy i logopedzi, a każdy z nas ukończył lub jest w trakcie zdobywania kwalifikacji z zakresu doradztwa zawodowego. Dodatkowo specjalizujemy się w psychoterapii, mediacji, coachingu, neurologopedii, prowadzimy Szkołę dla Rodziców i Wychowawców, Trening Umiejętności Społecznych, a także konsultujemy uczniów borykających się z konkretnymi trudnościami np. jąkaniem.

Specyfika oferty Specjalistycznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej pn. "Krakowski Ośrodek Kariery" (do 31 sierpnia 2021 r. Specjalistycznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej dla Dzieci w Wieku Przedszkolnym)...

.

…to aktywne włączenie się w budowanie systemu doradztwa zawodowego w Krakowie. Nasze projekty, skierowane do uczniów krakowskich przedszkoli, szkół podstawowych i ponadpodstawowych mają na celu kształtowanie pozytywnej i aktywnej postawy wobec edukacji i pracy, a także pobudzanie i rozwijanie zdolności oraz zainteresowań. Poprzez naszą obecność w szkołach budujemy świadomość wielorakich korzyści płynących z procesowego doradztwa zawodowego oraz promujemy ideę uczenia się przez całe życie. Otwierając się na potrzebę wsparcia uczniów w zakresie dokonywania wyborów edukacyjno-zawodowych prowadzimy działania z zakresu preorientacji i orientacji zawodowej oraz doradztwa zawodowego. Specjaliści naszej poradni przyjmują uczniów, którzy chcą pogłębić świadomość własnych zasobów i ograniczeń, rozpoznać predyspozycje zawodowe, poznać ofertę krakowskich szkół oraz przygotować się do procesu rekrutacji. Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna pn. „Krakowski Ośrodek Kariery” obejmuje swoją działalnością tylko uczniów uczących się na terenie miasta Kraków. Wszelka pomoc w zakresie wyboru ścieżki edukacyjno-zawodowej jest bezpłatna i nie wymaga skierowania. 

System udzielania pomocy opiera się na:

.

  • bliskiej współpracy z doradcami zawodowymi, pedagogami, psychologami i wychowawcami, nastawionej na wspieranie uczniów krakowskich szkół w zakresie dokonywania wyborów edukacyjno-zawodowych,
  • ofercie warsztatowo-szkoleniowej dla uczniów, nauczycieli i rodziców, podejmującej tematykę planowania, rozwijania kompetencji i dokonywania wyborów
  • bezpośrednim zaangażowaniu specjalistów w pomoc uczniom w podejmowaniu wyborów edukacyjno-zawodowych.
Close Search Window
Skip to content