Projekty|

Startuj po marzenia

Projekt przeznaczony jest dla uczniów szkół branżowych  i technicznych. Zakłada działania mające na celu wypracowanie wśród młodzieży postaw przedsiębiorczych, pobudzenie do kreatywnych działań oraz wsparcia w samodzielnej aktywności zawodowej. Chcemy włączyć w proces tworzenia startupów przedstawicieli biznesu jako mentorów i tutorów. Naszym założeniem jest wypracowanie działań, które będziemy mogli wdrażać na szerszą skalę.

Uczniowie będą uczestniczyć w cyklicznych warsztatach, podczas których będą poznawać podstawy przedsiębiorczości, przygotowując się do samodzielnego prowadzenia działalności w formie startupów.  Chcemy również pobudzać do kreatywnego, innowacyjnego myślenia. Jedną z metod prowadzenia zajęć będzie grywalizacja, forma nauki przez zabawę.

Finałem naszych działań będzie konkurs polegający na stworzeniu przez uczniów projektów Startupów, które przedstawią LOŻY EKSPERTÓW.

Planujemy, aby zespoły uczniów przedstawiły swoje pomysły osobom mającym swoje biznesy i działające w Startupach. Dzięki temu doświadczeniu damy uczestnikom możliwość kształtowania ważnej umiejętności jaką jest prezentacja MODELU BIZNESPLANU i AUTOPREZENTACJA. Najlepsze pomysły i prezentacje zostaną nagrodzone, zespół i opiekun otrzymają cenne nagrody, a szkoła certyfikat. Naszym marzeniem jest, aby pomysły wybrane przez jury było zrealizowane przy wsparciu Aniołów Biznesu . Przede wszystkim chodzi nam jednak o wypracowanie u uczestników, poczucia sprawczości i odpowiedzialności za własne wybory zawodowe. Niezależnie od tego jakie decyzje podejmą uczniowie, czy będą dalej się kształcić czy podejmą pracę, wyjdą z tego projektu bogatsi o nowe meta kompetencje.

Koordynatorką projektu jest pani Beata Nowakowska (beata.nowakowska@poradniakrakow.com.pl)

Uczestnicy PROJEKTU w roku szkolnym 23/24:

Grupa 1:

Zespół Szkół Budowlanych – 20 uczniów

Zespół Szkół Poligraficzno – Medialnych – 5 uczniów

Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego – 4 uczniów

Grupa 2:

Zespół Szkół Rzemiosła i Przedsiębiorczości – 15 uczniów

Zespół Szkół Geodezyjno-Drogowych i Gospodarki Wodnej – 5 uczniów

Zespół Szkół Ekonomicznych nr 2 – 9 uczniów

Grupa 3:

Zespół Szkół Łączności – 6 uczniów

Zespół Szkół Mechanicznych nr 4 – 2 uczniów

Zespół Szkół Mechanicznych nr 2 – 1 uczeń

Zespół Szkół Mechanicznych nr 3 – 10 uczniów

Zespół Szkół Elektrycznych nr 1 – 10 uczniów                         

Comments are closed.

Close Search Window
Skip to content