Projekty|

„Wędrówka po świecie zawodów” to rozpoczęty w 2021 roku projekt, w ramach którego podejmowane są różnorodne działania z obszaru preorientacji zawodowej. W styczniu 2021 roku we współpracy z Urzędem Miasta Krakowa został zainicjowany pilotaż programu „Wędrówka po świecie zawodów. Poznaję, doświadczam, wybieram”, skierowany do krakowskich przedszkoli. Program spotkał się z pozytywnym odbiorem i trwa do dziś. Każdy rok szkolny to jedenaście nowych przedszkoli samorządowych, które wezmą udział w projekcie. Naszym celem jest wstępne zapoznanie dzieci z wybranymi zawodami najbliższymi ich otoczeniu, kształtowanie motywacji do działania, pobudzanie i rozwijanie zainteresowań oraz wspieranie ich zawodowych marzeń. Pokazujemy ciekawe zawody poprzez udział w warsztatach. Spotkania organizują szkoły branżowe i techniczne. Nauczyciele wraz uczniami szkół poprzez edukacyjną zabawę wprowadzają dzieci w świat takich profesji jak: piekarz, mechanik, fryzjer, kucharz, cukiernik czy elektryk. Równolegle z tymi działaniami nauczyciele przedszkoli biorą udział w szkoleniach i konferencjach, a także przygotowują scenariusze, inspirujące do przeprowadzania ciekawych zajęć z zakresu preorientacji zawodowej na terenie placówki i stanowiące jednocześnie pomocne konspekty dla nauczycieli szkół średnich. Mamy nadzieję, że ten rok będzie równie ciekawy jak poprzednie. Powodzenia!

Koordynatorką projektu jest pani Katarzyna Dziurdzia (katarzyna.dziurdzia@poradniakrakow.com.pl)

Comments are closed.

Close Search Window
Skip to content