Projekty|

„Rajd po fach” to projekt Specjalistycznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej pn. „Krakowski Ośrodek Kariery” skierowany do uczniów klas 7 i 8 przygotowujących się do wyboru szkoły ponadpodstawowej. Zakłada on udział uczniów szkół podstawowych w warsztatach, które organizują krakowskie szkoły branżowe i techniczne. Dla uczniów klas VII i VIII to doskonała okazja, aby poznać nowe zawody oraz możliwości kształcenia w danym zawodzie.
Inną formą wsparcia w ramach projektu są konferencje dla rodziców i uczniów z dyrektorami, pedagogami i doradcami zawodowymi ze szkół branżowych i technicznych. Spotkania te przybliżają uczestnikom charakter poszczególnych placówek i zachęcają do spotkań indywidualnych z doradcami zawodowymi. Ponadto wspieramy szkoły uczestniczące w projekcie organizując warsztaty i szkolenia z zakresu doradztwa zawodowego dla uczniów, rodziców, nauczycieli i doradców zawodowych.
Zapraszamy do udziału wszystkie zainteresowane szkoły. 

Koordynatorką projektu jest pani Agata Chudzikiewicz (agata.chudzikiewicz@poradniakrakow.com.pl)

W roku szkolnym 2023/24 w przygotowanie warsztatów dla uczniów zaangażowały się następujące szkoły ponadpodstawowe: 

Centrum Kształcenia Zawodowego nr 1

Zespół Szkół Budowlanych nr 1

Zespół Szkół Chemicznych

Zespół Szkół Ekonomicznych nr 1

Zespół Szkół Ekonomicznych nr 2

Zespół Szkół Elektrycznych nr 1

Zespół Szkół Gastronomicznych nr 1

Zespół Szkół Gastronomicznych nr 2

Zespół Szkół Geodezyjno-Drogowych i Gospodarki Wodnej

Zespół Szkół Inżynierii Środowiska i Melioracji

Zespół Szkół Mechanicznych nr 1

Zespół Szkół Mechanicznych nr 2

Zespół Szkół Mechanicznych nr 3

Zespół Szkół nr 1

Zespół Szkół Odzieżowych

Zespół Szkół Poligraficzno-Medialnych

Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego

Zespół Szkół Rzemiosła i Przedsiębiorczości

Zespół Szkół Zawodowych nr 2

Na zaproszenie starszych koleżanek i kolegów odpowiedzieli nauczyciele i uczniowie klas VII i VIII z następujących krakowskich szkół podstawowych:

Szkoła Podstawowa nr 1

Szkoła Podstawowa nr 14

Szkoła Podstawowa nr 22

Szkoła Podstawowa nr 27

Szkoła Podstawowa nr 37

Szkoła Podstawowa nr 48

Szkoła Podstawowa nr 49

Szkoła Podstawowa nr 54

Szkoła Podstawowa nr 62

Szkoła Podstawowa nr 65

Szkoła Podstawowa nr 66

Szkoła Podstawowa nr 74

Szkoła Podstawowa nr 111

Szkoła Podstawowa nr 114

Szkoła Podstawowa nr 128

Szkoła Podstawowa nr 132

Szkoła Podstawowa nr 137

Comments are closed.

Close Search Window
Skip to content