Aktualności|

Szanowni Państwo!

Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna dla Dzieci w Wieku Przedszkolnym od 1 września 2021 roku funkcjonuje pod nazwą Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna pn. „Krakowski Ośrodek Kariery” dzięki czemu możliwe jest rozszerzenie działalności w zakresie doradztwa zawodowego.

Do zadań Poradni mających na celu wzmocnienie funkcjonującego w Gminie Miejskiej Kraków procesu wyboru właściwej drogi kariery zawodowej ucznia należy w szczególności udzielanie pomocy doradczej dzieciom i młodzieży w planowaniu kształcenia i kariery zawodowej oraz w wyborze kierunku kształcenia i zawodu, pomaganie uczniom w poznaniu samego siebie, zainteresowań, wartości, cech osobowości oraz predyspozycji do określonych zawodów, określenie potencjału zawodowego, środowiska zawodowego oraz zawodów, zapoznanie uczniów z ofertą rynku pracy i ofertą edukacyjną, prowadzenie indywidualnych konsultacji i diagnozy, porady dla rodziców i uczniów w zakresie zasad wyboru właściwego kierunku dalszego kształcenia i wyboru zawodu.

Comments are closed.

Close Search Window
Skip to content