Aktualności|

Szanowni Państwo,

21 kwietnia 2022 o godzinie 17.00 odbędzie się szkolenie online z profesorem Jackiem Pyżalskim. Tym razem porozmawiamy  ” Jak wychowywać uczniów do świata, który będzie…” Wspólnie wypracujemy ścieżki kształtowania kompetencji miękkich na zajęciach z uczniami, których przygotowujemy do wejścia na rynek pracy przyszłości.
Pan profesor UAM dr hab. Jacek Pyżalski zajmuje się problematyką nowych mediów (głównie Internetu) jako ważnego czynnika socjalizacyjnego młodych ludzi a także narzędzia zarówno konstruktywnych, jak i dysfunkcjonalnych zachowań (np. cyberprzemoc). Wyniki badań przekłada na tworzenie koncepcji, tzw. wychowania w erze cyfrowej, głównie w kontekście wychowania szkolnego. Więcej informacji można znaleźć na stronie: http://www.jacekpyzalski.pl

Comments are closed.

Close Search Window
Skip to content