Aktualności|

Wędrówka po świecie zawodów. Udało się! Zrealizowaliśmy projekt wspierania zawodowego w przedszkolach.

„Wędrówka po świecie zawodów” to projekt, który dał wiele możliwości uczniom i ich nauczycielom. Przedszkolaki doświadczały, poznawały i rozwijały swoje umiejętności, kreatywność, a także kształtowały wyobraźnię. Mali krakowianie poznali różne zawody w kierunkach jakich kształcą krakowskie szkoły branżowe i techniczne. Ten ciekawy i unikalny w skali kraju projekt został zainicjowany i zrealizowany przez Specjalistyczną Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną pn. “Krakowski Ośrodek Kariery” w Krakowie dzięki dofinansowaniu Urzędu Miasta Krakowa.

Dzieci w trakcie roku szkolnego 2021/2022 uczestniczyły w wielu tematycznych spotkaniach takich jak: „Zawód mechanik to jest to”, „Kulinarna podróż w smaki”, „Kolorowe fryzjerstwo”, „Mechatronika i robotyka dla przedszkolaka” czy „W pracowni malarskiej- zabawy z gipsem”. Warsztaty prowadzili starsi koledzy. Uczniowie z dwunastu krakowskich szkół branżowych i technicznych. Uczestnicy projektu wzięli udział w konkursie plastycznym wieńczącym przedsięwzięcie. Komisja otrzymała ponad 170 wspaniałych i bardzo pomysłowych prac. Zostaną one nagrodzone, a ich twórcy otrzymają zaproszenia do instytucji kultury, nauki i rozrywki w Krakowie.

Natomiast nauczyciele mieli możliwość uczestniczenia w szkoleniu doskonalącym z zakresu kompetencji miękkich pt. „Wspomaganie dzieci w nabywaniu umiejętności w skupieniu uwagi i zapamiętywaniu” prowadzonym przez mgr Ewę Zielińską, a także w konferencji w temacie porządkującym wiedzę z obszaru doradztwa zawodowego prowadzonej przez prof. UAM dr hab. Jacka Pyżalskiego. W maju br. pedagodzy spotkali się w Przedszkolu Samorządowym nr 95, by wziąć udział w warsztatach edukacyjnych prezentujących pomysł na organizację lekcji: zawód kucharz i fryzjer.

W ramach projektu rozbudowaliśmy broszurę „Twój krok do przyszłości”, która wspiera karierę uczniów oferując scenariusze na twórcze i bardzo oryginalne zajęcia dydaktyczne.

„Wędrówka po świecie zawodów” dała dzieciom przestrzeń do rozwoju umiejętności społecznych, zawodowych oraz kształtowania postawy aktywnego uczenia się przez całe życie.

Dziękujemy pomysłodawcom, organizatorom i pedagogom współtworzącym to fantastyczne działanie.

Do pierwszej edycji programu, w roku szkolnym 2021/2022 przystąpiły krakowskie szkoły:

    Zespół Szkół Energetycznych,

    Zespół Szkół Elektrycznych nr 1,

    Zespół Szkół Mechanicznych nr 1,

    Zespół Szkół Ekonomicznych nr 1,

    Centrum Kształcenia Zawodowego nr 1,

    Zespół Szkół Elektrycznych nr 2,

    Zespół Szkół Chemicznych,

    Zespół Szkół Gastronomicznych nr 1,

    Zespół Szkół Mechanicznych nr 2,

    Zespół Szkół Inżynierii Środowiska i Melioracji,

    Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego,

    Zespół Szkół Mechanicznych nr 3

oraz krakowskie przedszkola, zespoły szkolno-przedszkolne, a także szkoły prowadzące oddziały przedszkolne:

    Samorządowe Przedszkole nr 11,

    Samorządowe Przedszkole nr 18,

    Samorządowe Przedszkole nr 19,

    Samorządowe Przedszkole nr 22,

    Samorządowe Przedszkole nr 32,

    Samorządowe Przedszkole nr 37,

    Samorządowe Przedszkole nr 39,

    Samorządowe Przedszkole nr 43,

    Samorządowe Przedszkole nr 44,

    Samorządowe Przedszkole nr 55,

    Samorządowe Przedszkole nr 57,

    Samorządowe Przedszkole nr 62,

    Samorządowe Przedszkole nr 91,

    Samorządowe Przedszkole nr 95,

    Samorządowe Przedszkole nr 137,

    Samorządowe Przedszkole nr 163,

    Samorządowe Przedszkole 176,

oddziały przedszkolne przy Szkole Podstawowej nr 65.

   

Comments are closed.

Close Search Window
Skip to content