Aktualności|

23.11.22 ruszyliśmy z warsztatami dla uczniów szkół średnich, którzy zgłosili się do tegorocznej
edycji Projektu „Startuj po marzenia, stwórz swój startup”.
W projekcie udział biorą następujące szkoły :
Zespół Szkół Poligraficzno – Medialnych, Zespół Szkół Budowlanych nr 1, Zespół Szkół
Łączności, Zespół Szkół Geodezyjno- Drogowych i Gospodarki Wodnej, Zespół Szkół
Mechanicznych nr 3 i 4, Zespół Szkół Gastronomicznych nr 1, Zespół Szkół Ekonomicznych
nr 1 oraz Zespół Szkół Energetycznych w Krakowie.
Nasze pierwsze dwa szkolenia w listopadzie odbyły się online i zgromadziły ponad 60
uczestników, którzy mieli okazję zapoznać się z tematem „Zakładanie działalności gospodarczej,
krok po kroku”, który przedstawił pan dr Marek Makowiec, wykładowca na Uniwersytecie
Ekonomicznym oraz „ABC startupów, przełomowe technologie i rozwój cywilizacyjny” o
którym opowiedział pan Konrad Szczukiewicz, doktorant na Uniwersytecie Ekonomicznym, ale
również praktyk, który sam taki startup od zera stworzył.
W grudniu uczniowie mogli też rozwinąć swoje kreatywne myślenie, dzięki spotkaniu z panem
Andrzejem Peciem, noszącym tytuł „ Nowe metody i techniki rozwijające kreatywność” oraz
poznać praktyczne sposoby ”Zarządzania zespołem” dzięki warsztatom z panią Aleksandrą
Witoszek – Kubicką, wykładowcami z Uniwersytetu Ekonomicznego.
Każde spotkanie jest możliwością rozwoju własnych umiejętności uczniów, które mamy
nadzieję, że zaowocują w przyszłości. Głównym celem, który przyświecał nam, gdy tworzyliśmy
ten projekt we współpracy z Uniwersytetem Ekonomicznym, było stworzenie przestrzeni, w
której młodzi ludzie, w sposób praktyczny nabędą postaw sprawczości i kreatywnego działania,
dzięki którym, poczują swoją Moc do działania, gdy wejdą w świat zawodowy.
Przed nami kolejne spotkania w styczniu, na które już nie możemy się doczekać.

Autor:
Beata Nowakowska,
doradca zawodowy
w SPPP pn. „ Krakowski Ośrodek Kariery”

Comments are closed.

Close Search Window
Skip to content