Aktualności|

Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna pn. „Krakowski Ośrodek Kariery”
Polskie Stowarzyszenie Osób z Niepełnosprawnościami

zapraszają na Ogólnopolską Konferencję Naukową
EDUKACJA, PRACA, RODZINA
FUNKCJONOWANIE OSÓB Z GRUP RYZYKA W AKTUALNEJ RZECZYWISTOŚCI SPOŁECZNEJ
21 lutego 2023 (wtorek)
Biblioteka Głowna UPJPII (aula), ul. Bobrzyńskiego 10, Kraków

Aktualna rzeczywistość społeczna jest czasem niespokojnym i trudnym, co znajduje odzwierciedlenie w wielu
obszarach funkcjonowania człowieka. Osoby z grup szczególnego ryzyka- w tym osoby z niepełnosprawnościami,
specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, wykluczone bądź zagrożone wykluczeniem, długotrwale bezrobotne, są
narażone na porażki i niepowodzenia w wielu sferach swojego życia – między innymi sferze edukacyjnej, zawodowej,
rodzinnej.

Comments are closed.

Close Search Window
Skip to content