Relacje|

Dnia 13 listopada rozpoczęły się grupowe zajęcia terapeutyczne dla uczniów z niepłynnością mowy z klas V szkół podstawowych. Podczas spotkań realizujemy program rozwijania kompetencji komunikacyjno-społecznych wzbogacony o elementy doradztwa edukacyjno-zawodowego. Wspieranie uczniów w rozwoju emocjonalnym poprzez budowanie wiary w siebie daje szanse na przyszłą świadomą ocenę zasobów i satysfakcjonujące wybory zawodowe.

Comments are closed.

Close Search Window
Skip to content