Relacje|

5 marca 2024 Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna pn” Krakowski Ośrodek Kariery” zorganizowała spotkanie dla doradców zawodowych w Zespole Szkół Odzieżowych nr 1 przy ul Cechowej 57 w Krakowie. Na spotkaniu Dyrektor szkoły pani Dorota Potoczny przedstawiła kierunki dostępne dla uczniów: technik przemysłu mody i technik stylista, a także warunki rekrutacji do XXIX Liceum Ogólnokształcącego z klasami integracyjnymi. Doradcy zawodowi mieli okazję zajrzeć do świetnie wyposażonych pracowni krawieckich oraz porozmawiać z nauczycielami i uczniami.
https://zsodz1.pl/rekrutacja-3/

Następnie pan Patryk Kundera zaprezentował grę terenową przeznaczoną dla uczniów, która ma za zadanie uwrażliwiać ich na potrzeby osób z niepełnosprawnościami oraz pokazać elementy dostępności dla wszystkich osób z niepełnosprawnościami w takich miejscach, jak Galerie i inne miejsca użytku publicznego. Mieliśmy też okazję posłuchać pani Anny Kornaus-Winiarskiej, specjalistki ds rewalidacji Chrześcijańskiego Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych, ich Rodzin i Przyjaciół „Ognisko”, która przedstawiła ważne aspekty wprowadzania osób z niepełnosprawnościami na rynek pracy. Uczestnicy spotkania otrzymali bardzo cenny materiał pt “Konwencja o prawach osób z niepełnosprawnościami jako tekst łatwy do czytania i zrozumienia”, który wzbogacił zasoby poradni i placówek obecnych na spotkaniu w szeroką wiedzę w tym aspekcie.
 Na zakończenie pani Grażyna Banach-Kociołek jako inicjatorka różnorodnych działań mających na celu włączenie osób z niepełnosprawnościami w życie społeczne, opowiedziała o miejscach, które współtworzyła m.in o Społecznej Kaffce, mieszczącej się na osiedlu Na Kozłówce 25 oraz food trucku, w którym sprzedawane są frytki belgijskie nad Zalewem Nowohuckim, który działa cały rok jako przykładzie miejsc dających pracę osobom z zespołem Downa.
Spotkanie pokazało jak wiele jest jeszcze do zrobienia w obszarze otwierania rynku pracy na potrzeby osób z niepełnosprawnościami, dlatego jako poradnia już planujemy kolejne takie cenne spotkania.


Comments are closed.

Close Search Window
Skip to content