Aktualności|

KONFERENCJA

Dla dyrektorów i nauczycieli przedszkoli i nauczania wczesnoszkolnego, pracowników poradnictwa oraz zainteresowanych problematyka inkluzji

„NAUCZYCIEL WOBEC EDUKACJI WŁĄCZAJĄCEJ”

8.12.2017 GODZ. 13 – 17

Centrum Kongresowe Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie, al. 29 Listopada 46


Przebieg konferencji:

Godz. 12. – rejestracja uczestników

Godz. 13. – rozpoczęcie konferencji, wystąpienia przedstawicieli władz Miasta Krakowa, oraz Małopolskiego Kuratorium Oświaty

• „Szanse i bariery w edukacji inkluzyjnej” – prof. dr hab. Tamara Zacharuk, rektor Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach

• „Nauczyciel w ekosystemie dziecka z niepełnosprawnością – wspólna perspektywa rozwoju” – dr Krzysztof Gerc, adiunkt w Instytucie Psychologii Stosowanej Uniwersytetu Jagiellońskiego, dyrektor Specjalistycznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Skawinie

• „Znaczenie zabawy dla edukacji włączającej” – Magdalena Szelc-Mays, starszy wykładowca w Katedrze Języka Polskiego jako Obcego Uniwersytetu Jagiellońskiego

• „Szkoła inkluzyjna jako środowisko współpracujące” – dr Tamara Cierpiałowska, adiunkt w Instytucie Pedagogiki Specjalnej Uniwersytetu Pedagogicznego

Zapraszamy

Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna dla Dzieci w Wieku Przedszkolnym we współpracy z MCDN ODN w Krakowie i Pedagogiczną Biblioteką Wojewódzką.

Konferencja jest bezpłatna.

Zgłoszenia przyjmuje Biuro Obsługi Klienta w MCDN ODN w Krakowie, ul. Garbarska 1, pok. 12.

Wypełnioną KARTĘ ZGŁOSZENIA UCZESTNIKA (formularz dostępny na stronie internetowej www.krakow.mcdn.edu.pl) prosimy do dnia 4 grudnia 2017 r. złożyć osobiście, przesłać drogą elektroniczną e-mail: bok.krakow@mcdn.edu.pl lub pocztą (faxem) na adres:

MCDN Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Krakowie

31-131 Kraków, ul. Garbarska 1

tel. 12 422 14 49; tel. kom. 513 042 381; fax: 12 422 30 26

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Close Search Window
Skip to content