Aktualności|

Oferta Specjalistycznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej dla dzieci w wieku przedszkolnym przy współpracy z Małopolskim Centrum Doskonalenia Nauczycieli Oddział Doskonalenia Nauczycieli w Krakowie oraz z Pedagogiczną Biblioteką Wojewódzką.

1. Kurs „Kompetencje społeczne nauczyciela przedszkola„ – 30 godzin. Forma ćwiczeniowo-wykładowa.

realizacja: wrzesień – grudzień 2017 (jedna grupa w danym w miesiącu).

miejsce realizacji: MCDN ODN w Krakowie ul. Garbarska 1.

cel: doskonalenie społecznych umiejętności niezbędnych w skutecznych oddziaływaniach wychowawczych treści :

• umiejętność radzenia sobie z trudnym zachowaniem dziecka

• określanie funkcji trudnych zachowań

• skuteczna komunikacja dorosłego z dzieckiem

• współpraca z rodzicami

• metodyka pracy w oddziale przedszkolnym

zgłoszenia na kurs: MCDN ODN w Krakowie.

2. Kurs „Wspomaganie rozwoju mowy przedszkolaka” – 15 godzin.

Zajęcia praktyczne oraz lektura obowiązkowa materiałów szkoleniowych. Realizacja: wrzesień – grudzień 2017 (jedna grupa w danym w miesiącu).

Miejsce realizacji MCDN ODN w Krakowie, ul. Garbarska 1.

Zgłoszenia na kurs: MCDN ODN w Krakowie.

3. Warsztaty – „Rozwiązywanie problemów; negocjacje w praktyce przedszkolnej” – 10 godzin.

prowadzenie: mediator

Realizacja: wrzesień – grudzień 2017 ( jedna grupa w danym w miesiącu).

Miejsce realizacji mcdn odn w krakowie, ul. Garbarska 1.

Zgłoszenia MCDN ODN w Krakowie.

4. Sieć – grupa wsparcia – „Rozwój osobowy nauczyciela przedszkola”

Spotkania 1 raz w miesiącu w celu analizy relacji z dziećmi i dorosłymi, kształtowania dojrzałych związków międzyludzkich. Realizacja przy wsparciu ekspertów-terapeutów.

Realizacja: wrzesień – grudzień 2017,

Miejsce realizacji: MCDN ODN w Krakowie, ul. Garbarska 1.

Zgłoszenia: MCDN ODN w Krakowie.

5. Kurs: „Nauczyciel wobec edukacji włączającej” – 20 godzin

Adresaci: nauczyciele przedszkoli i edukacji wczesnoszkolnej, wszyscy zainteresowani problematyką inkluzji w edukacji .

Cele kursu: kształtowanie umiejętności społecznych niezbędnych w pracy z dziećmi niepełnosprawnymi, opracowanie metod dydaktyczno-wychowawczych sprzyjających włączaniu dzieci niepełnosprawnych w aktywność grupy

Treści:

• Bariery utrudniające włączanie w edukację

• Współpraca w zespole, oraz z rodzicami – jako niezbędne czynniki włączania dziecka w proces edukacyjny

• Rozwiązywanie problemów pojawiających się w procesie włączania

• Superwizje w miejscu pracy

Realizacja: październik – listopad 2017

Zgłoszenia : MCDN ODN w Krakowie

6. Warsztaty na temat: „Aktualne problemy wychowawcze ” – 3 godziny zajęć.

Realizacja w miejscu pracy nauczycieli dla grup z jednego lub dwóch przedszkoli

Termin: czerwiec – grudzień 2017.

Propozycje tematów : rodzina i dziecko w kryzysie rozwodowym, rozwiązywanie konfliktów, profilaktyka agresji, oraz inne tematy do uzgodnienia – z uwzględnieniem potrzeb przedszkola.

Zgłoszenia drogą mailową: sopp.krakow@interia.pl

7. Pomoc w diagnozowaniu potrzeb przedszkoli

Realizacja w przedszkolach w miarę zgłoszeń.

Zgłoszenia drogą mailową: sopp.krakow@interia.pl

8. Konsultacje w miejscu pracy

Konsultacje w miejscu pracy – interwencje w sytuacjach problemowych

Realizacja : na bieżąco, w miarę potrzeb, w okresie wrzesień – grudzień 2017.

Zgłoszenia drogą mailową; sopp.krakow@interia.pl

9. Konferencja „Nauczyciel wobec edukacji włączającej” – 8 grudnia 2017

W przygotowaniu

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Close Search Window
Skip to content