Relacje|

KONFERENCJA

dla dyrektorów i nauczycieli przedszkoli

PROFILAKTYKA I ZAGROŻENIA ZDROWIA PSYCHICZNEGO MAŁEGO DZIECKA

11 kwietnia 2019, godz.13.00-17.00

Centrum Kongresowe Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie, Al. 29 Listopada 46

Przebieg konferencji:

Od godz. 12. – rejestracja uczestników

13.00-13.15 – rozpoczęcie konferencji – wystąpienia przedstawicieli władz Miasta Krakowa, oraz Małopolskiego Kuratorium Oświaty

Wykłady:

13.15-13.50 „Psycho-bio-społeczne uwarunkowania zaburzeń psychicznych u dzieci”, dr hab. Maciej Pilecki, Katedra Psychiatrii, Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum

13.50-14.25 „Wspieranie dziecka w wieku przedszkolnym w nabywaniu kompetencji społecznych- znaczenie interakcji z rówieśnikami”, dr Jolanta Sajdera, Katedra Pedagogiki Przedszkolnej Uniwersytet Pedagogiczny

14.25-15.00 przerwa

15.00-15. 35 „Uzależnienia od nowych technologii u dzieci- geneza, terapia, profilaktyka”, dr hab. prof. UP Agnieszka Ogonowska, Katedra Mediów i Badań Kulturowych, Uniwersytet Pedagogiczny

15.35-16.10 „Zdrowie psychiczne dziecka w okresie średniego dzieciństwa – znaczenie odporności psychicznej”, dr Iwona Sikorska, Instytut Psychologii Stosowanej, Uniwersytet Jagielloński

16.10 – 16.45 „ Rozum ponad przemoc – program wsparcia psychicznego dzieci i nauczycieli”, Wanda Papugowa, Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna dla Dzieci w Wieku Przedszkolnym

Zapraszamy

Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna dla Dzieci w Wieku Przedszkolnym we współpracy z MCDN ODN w Krakowie i Pedagogiczną Biblioteką Wojewódzką

Konferencja jest bezpłatna.

Zgłoszenia przyjmuje Biuro Obsługi Klienta w MCDN ODN w Krakowie, ul. Garbarska 1, pok. 12.

Formularz dostępny na stronie internetowej www.krakow.mcdn.edu.pl prosimy złożyć osobiście, przesłać drogą elektroniczną e-mail: bok.krakow@mcdn.edu.pl – lub pocztą (faxem) na adres: MCDN Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Krakowie, 31-131 Kraków, ul. Garbarska 1

tel. 12 422 14 49;
tel. kom. 513 042 381;
fax: 12 422 30 26

Comments are closed.

Close Search Window
Skip to content