Relacje|

Warsztaty dla całej kadry pedagogicznej

  • możliwość realizacji na terenie przedszkola. Warunkiem jest przekazanie informacji do SPPP, dogodne miejsce, rzutnik, laptop.
  • możliwość uczestnictwa w wybranej formie na terenie przedszkola, jakie zostanie zaproponowane
  • zgłoszenia na warsztaty przyjmować będzie Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna dla Dzieci w Wieku Przedszkolnym
  • zaświadczenia o uczestnictwie wystawiać będzie MCDNODN w Krakowie. Uczestnicy otrzymają zaświadczenia na koniec zajęć.

Tematy warsztatów są odpowiedzią na zapotrzebowanie. Problematyka skupiona wokół doskonalenia społecznych kompetencji nauczyciela. Nauczyciele mogą uczestniczyć we wszystkich formach, lub wybranych przez całą kadrę danego przedszkola.

Comments are closed.

Close Search Window
Skip to content