Do poczytania|

 

         Drogi Nauczycielu, bycie pedagogiem jest pewnego rodzaju nobilitacją i  powołaniem .Wymaga szczególnych predyspozycji natury psychologicznej , kultury osobistej , ogromnej  wiedzy ogólnej  oraz  bezustannej  pracy nad sobą.

         Janusz Korczak w swoich dziełach wielokrotnie podkreślał, że: -” wychowanie to proces twórczy… a nauczyciel to przede wszystkim osoba, która powinna  prowadzić nieustanną refleksję nad samym sobą …..  nauczyciel powinien przede wszystkim posiadać postawę pełną szacunku wobec dziecka i jego potrzeb.  Czasem wystarczy, by dobry uśmiech i ciepłe spojrzenie wyciszyły nerwy dziecka, które nosi rozmaity bagaż doświadczeń nie tylko szkolnych, ale także rówieśniczych i rodzinnych. Dobry nauczyciel , tak kieruje  rozwojem dziecka,  aby umiejętnie nauczyło się godnie żyć i aby mogło w przyszłości swą godność zachować”  (Pindera ,  Wojciechowski , 2003 ). 

         Drodzy Nauczyciele, jesteście dla swoich podopiecznych wielkim autorytetem . Każde dziecko jest inne i wymaga zindywidualizowanego podejścia. W każdej grupie  znajdą się takie ,które będą potrzebować więcej Waszej  uwagi i wyrozumiałości.

         Dzieci jąkające się , obok – nieśmiałych ,  z ryzykiem dysleksji , czy nadpobudliwe psychoruchowo , są właśnie taką grupą ,  które wymagają   szczególnego „ przytulenia „ w procesie wychowawczo-dydaktycznym i nie tylko.

        Dzieci  jąkające się są bardzo wrażliwe emocjonalnie .   W  stanie napięcia emocjonalnego ,często tracą kontrolę w   swobodnym i  płynnym  mówieniu . Wtedy  przeżywają   stres , który  zabiera im odwagę i  pewność siebie.

        Rozwijająca się świadomość dziecka,  może doprowadzić do ukrywania swoich trudności. Dziecko zaczyna  niepokoić się swoją mową i stara się temu przeciwdziałać. Walcząc z jąkaniem ,  unika mówienia i zamyka się w sobie. W konsekwencji, pojawia się  lęk przed reakcją otoczenia. Frustracja i strach obecne już na wczesnych etapach jąkania  przyczyniają się do nasilenia trudności i powstawania niepokojących zmian w  zachowaniu – min.  wycofywania się z kontaktów werbalnych.

          Czym jest jąkanie ?

         Jąkanie to zaburzenie  płynności tempa i rytmu mowy spowodowane nadmiernym napięciem mięśni oddechowych, fonacyjnych i artykulacyjnych. Bardzo trafnie J. Sheehan, porównał jąkanie do góry lodowej . Nad powierzchnią wody obserwujemy objawy zewnętrzne tzw. jawne, które słyszymy i widzimy. Należą do nich: potknięcia w mówieniu typu powtarzanie sylab, przeciąganie głosek lub bloki z towarzyszącym napięciem mięśni twarzy (np. mrużenie oczu, drżenie żuchwy), a także współruchy w ciele. Pod powierzchnią wody  są ukryte objawy jąkania , związane z naszymi myślami  i emocjami.  Osoba jąkająca się ukrywa przed całym światem ze się jąka. Ma poczucie winy i wstydu. Pozbawia się poczucia własnej wartości i godności. Zaniża swoją samoocenę .Powstaje u niej  lęk  przed mówieniem . Towarzyszą temu często, objawy somatyczne typu: ból brzucha, ból głowy czy drżenie rąk ( Byrne, 1989).

Drogi Nauczycielu , właśnie Ty możesz  mieć bardzo duży wpływ na  ograniczenie powstawania  tzw „  ukrytych objawów jąkania „  u swojego podopiecznego !

 • Jeśli pracujesz z dzieckiem w wieku przedszkolnym lub wczesnoszkolnym postępuj tak , aby nie uświadomiło sobie niepłynności w mówieniu,  (dopóki nie jesteś pewny , czy dziecko wie że się jąka , nie używaj tego słowa –  dziecko może nie być świadome swoich trudności )
 • Nie mów do dziecka : „ zwolnij „ , „mów spokojniej „ , „ weź głęboki oddech „…itp. ( te proste rady mogą być przez niego odbierane jako poniżające )
 • Nie przerywaj wypowiedzi dziecka ,  pozwól  mu wypowiedzieć się do końca, nie mów za niego, utrzymuj  z nim kontakt wzrokowy
 •  Nie reaguj w sposób bezpośredni, możesz mu pomóc pośrednio – odwracając uwagę od jego trudności i rozładowując napięcie np. zmień temat rozmowy , powiedz coś śmiesznego …
 • Traktuj dziecko jąkające się na równi z innymi, nie wyróżniaj je negatywnie z powodu jąkania
 • Słuchaj uważnie, co  ma do powiedzenia dziecko  jąkające się , pozostaw tyle czasu , ile potrzebuje na swobodną wypowiedź, nie koncentruj się nad tym jak mówi , ale nad tym co mówi !!!
 • Bądź przykładem dla całej grupy – jak słuchać cierpliwie  , bądź empatyczny i uważny
 • Nie bój się dziecka  jąkającego się , tylko dlatego ,że się jąka
 • „Odczaruj „ jąkanie , aby ten problem nie stał się tematem  „tabu „ , to jest trudność której nie należy się wstydzić , mówimy o niej tak jak o innych sprawach –  ktoś ma wadę wzroku , ktoś ma wadę wymowy ( podkreśl ,że każdy ma jakieś trudności i nikt nie jest doskonały – Ty też )
 • Wyjaśnij jąkającemu się dziecku ( i tym samym innym ) , że jąkanie nie stanowi problemu ,że  nie jest niczym złym i że w pełni je akceptujesz i jego samego !!!
 • Nie stwarzaj sytuacji presji, pośpiechu , dziecko nie musi mówić płynnie i szybko, pozwól mu popełniać błędy
 • Zredukuj własne zniecierpliwienie i niepokój, nie przyjmuj postawy politowania, bowiem najgorszą rzeczą w przypadku jąkania jest strach przed nim i przed reakcją otoczenia
 • Otocz dziecko szczególną tolerancją wobec jego trudności w mówieniu, stwarzaj w pracy dydaktycznej sytuacje, które umożliwią odniesienie sukcesu i zapewnią poczucie bezpieczeństwa, doceniaj wysiłek , nagradzaj i wzmacniaj mocne jego strony
 • Pochwal dziecko przy całej grupie za coś w czym jest dobre, dlaczego jest  wyjątkowe , w czym odnosi sukcesy
 • Zaangażuj dziecko w nobilitujące zadania np. niech  będzie dyżurnym  lub  twoim asystentem ….
 • Dostosuj metody i formy pracy do potrzeb i możliwości dziecka jąkającego się – jego rozwój psychomotoryczny , może rozwijać się nieharmonijnie
 • dostosuj formę obiektywnego oceniania do faktycznych umiejętności dziecka , jego zaangażowania i pracy jaką wykonał,   nie oceniaj jego trudności w mówieniu , one często odbierają możliwość pokazania swoich zasobów i mocnych stron (daj alternatywę i szansę  wykazania  się np.  w rysowaniu ,  w tańcu czy innych zadaniach nie obciążających go werbalnie …)
 • Nie pozwól,  by dziecko jąkające się wycofywało się z kontaktów społecznych i ograniczało swoją aktywność ( tym bardziej powinno brać  czynny  udział w różnego rodzaju  integracji grupowej  np. w wycieczkach, w przedstawieniach ,w różnych uroczystościach przedszkolnych  ) –  zrób wszystko by poczuło się potrzebne w społeczności  rówieśniczej
 • Bądź dobrym wzorem , jeśli chodzi o mówienie, zwolnij tempo mówienia, stosuj przerwy, używaj zrozumiale słowa , ale jednocześnie  podkreśl , że nikt nie mówi doskonale , że Tobie też zdarzają się „ potknięcia „ , przejęzyczenia itp….
 • Możesz porozmawiać w cztery oczy z jąkającym się dzieckiem o tym, co możesz zrobić by poczuło się dobrze w grupie
 • Zredukuj liczbę pytań , które zadajesz dziecku, raczej komentuj to co  ono powiedziało, by miało poczucie że jest słuchane , zrozumiane i akceptowane
 • Nie wyrywaj nagle dziecko do odpowiedzi , nie przygotowane będzie narażone na dodatkowy niepotrzebny stres
 • Nie irytuj się , gdy twój podopieczny jąkający się w pewnych sytuacjach mówi  płynnie a w innych – bardzo się jąka ( dziecko nie udaje , nie oszukuje  ) –  taka jest specyfika tego zaburzenia mowy , które uzależnione  jest od kontekstu  komunikacyjnego
 •  Przedstaw  swoim wychowankom swój  „dekalog wartości”, ( konsekwentnie piętnuj zachowania agresywne i złośliwe wobec słabszych )
 • Naucz dzieci słuchać siebie nawzajem i przestrzegać zasady wypowiadania się po kolei
 •  Propaguj  wiedzę o jąkaniu wśród nauczycieli i nie tylko , podziel się swoimi doświadczeniami , rozdawaj  ulotki i broszurki na  temat jąkania
 • Bądź w stałym kontakcie z rodzicami dziecka i ze specjalistami ; logopedą lub psychologiem ( na terenie przedszkola  można wspólnie ustalić różne formy oddziaływań terapeutycznych )
 • Poleć rodzicom   instytucje  zajmujące się tym problemem oraz strony internetowe, które mogą być dodatkowym źródłem informacji o jąkaniu ( np. www. Demostenes. eu ,  wortal poświęcony jąkaniu oraz  www. jąkanie. Info. pl )
 • Przeczytaj książkę : „ Życie z zacięciem – Integralny przewodnik po jąkaniu „  , Wydawnictwo Edukacyjne ,  Kraków 2017r 

Literatura :      

 • Byrne L. ( 1989 )„ Pomówmy o zacinaniu „ , W-wa , PZWL
 •  Dell C.W.Jr. ( 2016 ) , Terapia jąkania dzieci w młodszym wieku szkolnym. Podręcznik dla logopedów , przeł. L. Jankowska – Szafarska, Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków
 • , Nauczyciel i szkoła
 • Węsierska K. , Jeziorczak B. ( 2011) , Czy moje dziecko się jąka , Centrum Logopedyczne , Katowice
 • Życie z zacięciem . Integralny przewodnik po jąkaniu, ( 2017 ), red .K. Kupiec, L. Jankowska-Szafarska, B. Suligowska, R. Kara, Wydawnictwo Edukacyjne , Kraków

            Opracowała Beata Suligowska – logopeda ,   pracownik Specjalistycznej Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Krakowie przy ul. Popławskiego 17,  wolontariuszka i mentorka w  Krakowskim  Klubie „ J „  ,  przy Fundacji „Frogos” ,  prowadzi terapię jąkania dzieci, młodzieży i dorosłych w formie  indywidualnej i grupowej.

Comments are closed.

Close Search Window
Skip to content