Do poczytania|

W lipcu 2014 roku ruszył projekt, którego założeniem była poprawa standardów diagnozy zaburzeń integracji sensorycznej.  Terapeuci – instruktorzy  PSTIS : Zbigniew Przyrowski, Ewa Grzybowska, Małgorzata Dębińska-Pruchniak opracowali baterię testów, pod nazwą Polskie Standaryzowane Testy Integracji Sensorycznej. W naszej poradni już od stycznie (?) będziemy mieli możliwość diagnozowania naszych małych pacjentów, tym najnowszym narzędziem.

Czym jest diagnoza SI i z czego się składa?

Diagnoza procesów Integracji Sensorycznej polega na kompleksowych badaniach dziecka. Taka diagnozę może wykonać tylko wykwalifikowany terapeuta SI.

Diagnoza procesów Integracji Sensorycznej składa się z kilku spotkań i oparta jest o profesjonalne testy. Wykwalifikowany terapeuta dokładnie analizuje informacje uzyskane od rodziców dziecka oraz przeprowadza odpowiednie próby i testy z dzieckiem. Na tej podstawie stawia diagnozę i omawia z rodzicami  dziecka zalecenia.

Diagnoza Integracji Sensorycznej składa się z kilku części:

1. Wywiad z rodzicami – terapeuta zadaje rodzicom szereg pytań dotyczących przebiegu ciąży, porodu, rozwoju dziecka, przebytych chorób, zachowań i preferencji dziecka.

2. Kwestionariusze – rodzice są proszenie o wypełnienie szczegółowych kwestionariuszy, które pozwalają uzupełnić wyniki diagnozy.

3. Próby kliniczne – terapeuta prosi dziecko o wykonanie kilku prób, które maja za zadanie stwierdzić, czy u dziecka występują przetrwałe odruchy, jak wygląda jego napięcie mięśniowe, równowaga, praca oczu, koordynacja.

4. Testy – dziecko powyżej 4 roku życia wykonuje testy, które maja pomóc określić jego równowagę, koordynację, czucie ciała, czucie i pracę rąk.

5. Omówienie i podsumowanie diagnozy – rozmowa z rodzicami na temat wyników diagnozy. Poszczególne wyniki są wyjaśniane i omawiane. Rodzice otrzymują również diagnozę na piśmie.

Diagnoza składa się z czterech spotkań. Pierwsze spotkanie służy przeprowadzeniu wywiadu, kolejne dwa będą potrzebne aby terapeuta mógł przeprowadzić konieczne próby i testy oraz miał możliwość obserwacji dziecka w swobodnej zabawie. Po opracowaniu na ich podstawie diagnozy, podczas ostatniego spotkania  terapeuta SI przedstawia rodzicom opracowany, indywidualny program terapii dla ich dziecka. Diagnoza i zalecenia terapeutyczne zostają szczegółowo omówione i przedstawione rodzicom w przystępny sposób.

Jak się przygotować?

Przed pierwszą wizytą warto przypomnieć sobie jaki był przebieg ciąży (ewentualne leki), porodu, rozwoju dziecka, czy dziecko miało problemy zdrowotne i jakie leki zażywało, jakie czynniki zakłócają jego funkcjonowanie, co dla dziecka stanowi problem. Na pierwszą rozmowę warto zabrać książeczkę zdrowia dziecka, informację ze żłobka, przedszkola czy szkoły

Jeżeli czas oczekiwania na wizytę jest odległy, warto robić krótkie notatki z obserwacji zachowania dziecka (cenne są również wszelkie nagrania) − są to ważne informacje dla terapeuty, które w trakcje pierwszej wizyty przybliżą diagnoście funkcjonowanie dziecka.

Comments are closed.

Close Search Window
Skip to content