Aktualności|

Już 27 września br. o godzinie 10:00 odbędzie się bezpłatna konferencja, która organizowana jest dzięki współpracy Specjalistycznej Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej pn. „Krakowski Ośrodek Kariery” z Małopolskim Centrum Doskonalenia Nauczycieli przy ulicy Garbarskiej 1. 

Serdecznie zapraszamy dyrektorów krakowskich przedszkoli, szkół średnich i podstawowych, nauczycieli oraz doradców zawodowych.

Bardzo serdecznie dziękujemy za Państwa gotowość do udziału w projektach, które z sukcesem były realizowane w zeszłym roku szkolnym. Wydarzenie będzie wyjątkowym spotkaniem, podczas którego przedstawimy założenia naszych projektów oraz odpowiemy na Państwa pytania. Chcemy, aby jak najszersza grupa dzieci i rodziców dowiedziała się o naszych wspólnych przedsięwzięciach, zmierzających do zmiany przekonań dotyczących szkolnictwa technicznego i branżowego.

Zaproszeni prelegenci to wspaniali i aktywni propagatorzy idei doradztwa zawodowego szeroko rozumianego.

Program „Wędrówka po świecie zawodów” to pokazanie ciekawych zawodów poprzez promocję szkół branżowych i technicznych, które do tych zawodów przygotowują. Dzieci wspólnie z uczniami z krakowskich szkół zawodowych uczestniczą w warsztatach, aby podczas edukacyjnej zabawy poznać tajniki takich profesji jak: piekarz, mechanik, fryzjer, kucharz, cukiernik czy elektryk.

Natomiast projekt „Rajd po fach” to działania skierowane do uczniów klas 7 i 8  szkół podstawowych, przygotowujących się do wyboru szkoły średniej. Zakłada on wizyty uczniów w szkołach ponadpodstawowych o profilu zawodowym oraz ciekawe warsztaty angażujące w proces poznawania i odkrywania możliwości jakie niosą poszczególne kierunki. Inną formą wsparcia dla uczniów klas 7 i 8  szkól podstawowych oraz ich rodziców, będą konferencje online z dyrektorami, pedagogami i doradcami zawodowymi ze szkół średnich technicznych.

Comments are closed.

Close Search Window
Skip to content