Aktualności|

„Wędrówka po świecie zawodów” to od początku 2021 roku podejmowane różnorodne działania z obszaru preorientacji zawodowej. W styczniu 2021 roku we współpracy z Urzędem Miasta Krakowa został zainicjowany pilotaż programu „Wędrówka po świecie zawodów. Poznaję, doświadczam, wybieram”, skierowany do  krakowskich przedszkoli. Trwa on do dziś. Rok szkolny 2022/2023 to jedenaście nowych Przedszkoli Samorządowych, które wezmą udział w projekcie. Naszym celem jest wstępne zapoznanie dzieci z wybranymi zawodami najbliższymi ich otoczeniu, kształtowanie motywacji do działania, pobudzanie i rozwijanie zainteresowań oraz stymulowanie ich zawodowych marzeń. Pokazujemy ciekawe zawody poprzez udział w warsztatach. Spotkania organizują szkoły branżowe i techniczne. Uczniowie wyżej wymienionych szkół poprzez edukacyjną zabawę wprowadzają dzieci w świat takich profesji jak: piekarz, mechanik, fryzjer, kucharz, cukiernik czy elektryk. Równolegle z tymi działaniami nauczyciele przedszkoli biorą udział w szkoleniach i konferencjach, a także przygotowują scenariusze zajęć, które mają za zadanie dawać inspirację do przeprowadzania ciekawych lekcji na terenie placówki z preorientacji zawodowej, jak również zawierają pomocne konspekty dla nauczycieli szkół średnich. Mamy nadzieję, ze ten rok będzie równie ciekawy jak poprzednie. Powodzenia!

„Rajd po fach” to działania Specjalistycznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej pn. „Krakowski Ośrodek Kariery” skierowane do uczniów klas 7 i 8 Szkół Podstawowych, przygotowujących się do wyboru szkoły średniej. Zakłada on wizyty uczniów w szkołach ponadpodstawowych o profilu zawodowym oraz ciekawe warsztaty angażujące w proces poznawania i odkrywania możliwości jakie niosą poszczególne kierunki. Inną formą wsparcia dla uczniów, a także ich rodziców, są organizowane konferencje z dyrektorami, pedagogami i doradcami zawodowymi ze szkół średnich technicznych. Spotkania te przybliżają uczestnikom charakter poszczególnych placówek i zachęcają do spotkań indywidualnych z doradcami zawodowymi w SPPP pn. Krakowski Ośrodek Kariery oraz PPP nr 2 w Krakowie. W tym roku szkolnym startujemy wraz z trzynastoma szkołami podstawowymi. Mamy nadzieję, że ten rok będzie równie inspirujący jak poprzedni.

Comments are closed.

Close Search Window
Skip to content