Aktualności|

1.06.2023 w godz. 13.30-15.30 zapraszamy na STADION CRACOVII na Konferencje dla Doradców Zawodowych. Spotkanie będzie podsumowaniem projektu „Lekcje na Stadionie”, które odbyły się w Krakowie, Wrocławiu i
Łodzi.

Projekt miał na celu:

  • poznanie stadionu jako miejsca pracy różnych specjalistów i grup
    zawodowych
  • poszerzenie wiadomości z zakresu doradztwa zawodowego dla kl. VII i VIII
  • wskazanie na kompetencje i ścieżki kształcenia poznanych zawodów
  • zapoznanie z pojęciami typowymi dla danej branży czy grupy zawodowej.
  • poznanie ciekawostek związanych z pracą na stadionie.

Doradcy zawodowi będą mieli możliwość zwiedzenia stadionu i zapoznania
się z założeniami projektu. Poznamy stadion jako miejsce pracy w
następujących branżach:

usługowej

 elektryczno-elektronicznej

 hotelowo – gastronomicznej

 medialnej

 zawodów medycznych

 bezpieczeństwa

 sportu i rekreacji

Formularz zapisów:
https://docs.google.com/…/1QYprhocv9SJmIVFq5QaBzSL…/edit

Strona projektu:
https://lekcjenastadionie.pl/

Z A P R A S Z A M Y

Comments are closed.

Close Search Window
Skip to content