Aktualności|

Szybkie tempo zmian wymaga nieustannego podnoszenia kwalifikacji i pracy nad odpowiednimi kompetencjami – kompetencjami przyszłości. Jesteśmy odpowiedzialni za proces rozwoju własnej kariery zawodowej, ale musimy tego także nauczyć nasze dzieci i dać im szansę na osiągnięcie sukcesu.

Kompetencje rozwija się latami. Jest to proces długotrwały, dlatego tak ważne jest, żeby rozpocząć pracę nad tym procesem jak najwcześniej, wykorzystując wszystkie możliwe czynniki.

W tym procesie rozwoju i wyboru przyszłej drogi zawodowej uczniów, niezbędne jest wsparcie przede wszystkim nauczycieli. To oni, niejednokrotnie, pełnią funkcję nie tylko pedagogów, ale także pierwszych doradców zawodowych, którzy mają wpływ na rozwój zainteresowań młodzieży danym przedmiotem. Tym bardziej, że stoi przed nimi również zadanie wsparcia w tym zakresie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Dlatego tak ważne jest posiadanie przez nich narzędzi/pomysłów do podjęcia się tej misji.

Wychodząc naprzeciw tym potrzebom, przygotowaliśmy cykl spotkań dla nauczycieli, dyrektorów szkół podstawowych i średnich, doradców zawodowych, rodziców.

Podczas tych spotkań chcemy pokazać motywatory do nauki poszczególnych przedmiotów obowiązkowych. Chcemy odpowiedzieć na pytania, jakie korzyści z tego płyną, po co ta wiedza, jak można ją wykorzystać w praktyce. Na każdym spotkaniu pojawi się akcent związany z edukacją włączającą w obszarze, którego dotyczy spotkanie. Zaprezentujemy także success story przedsiębiorców po określonych kierunkach studiów itp.

Spotkania będą odbywać się przez okres 9 miesięcy (od października 2023 r. do czerwca 2024 r.) i będą obejmować cykl spotkań raz w miesiącu – w ostatnią/przedostatnią środę danego miesiąc, w godzinach 16.30 – 18.00 w formule hybrydowej. Będą one mieć charakter podwieczorków, gdzie przy kawie/herbacie i ciastku, w miłej atmosferze, będzie można wysłuchać prelegentów oraz wymienić się doświadczeniami.

Prelegentami będą: nauczyciel danego przedmiotu/mówca motywacyjny, nauczyciele, doradcy zawodowi, przedsiębiorcy, rodzice.

Podczas spotkań pokażemy doradztwo zawodowe w 10 wybranych przedmiotach obowiązkowych w szkole (chemia, język polski, matematyka, fizyka, biologia, informatyka, plastyka, geografia, wychowanie fizyczne, historia).

Szkoły, których nauczyciele wezmą udział w całym cyklu spotkań otrzymają certyfikat: Szkoła wspierająca wybór zawodu!

Zaczynamy w październiku 2023 r. – temat pierwszego spotkania: I polonista jest doradcą zawodowym?!

Link do zapisów: https://mcdn.edu.pl/krakow/i-polonista-jest-doradca-zawodowym/

*Spotkania prowadzone będą wspólnie z Małopolskim Centrum Doskonalenia Nauczycieli oraz  Małopolską Agencją Rozwoju Regionalnego.

Comments are closed.

Close Search Window
Skip to content