Relacje|

6 lutego gościliśmy w Zespole Szkół Specjalnych nr 4 w Krakowie, na ul. Zakątek 2. Zostaliśmy poczęstowani doskonałą szarlotką upieczoną przez uczniów Szkoły Przysposabiającej do Pracy nr 10 oraz kawą lub herbatą, w zależności od upodobań (za zbieranie zamówień również odpowiedzialni byli uczniowie). Pani dyrektor Iwona Pasznicka-Longa oraz pani pedagog Janina Chudyba wraz z zaproszonymi nauczycielami opowiadały o szkole i prowadzonych zajęciach. Mogliśmy też obejrzeć pracownie, w których uczniowie z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym nabierają umiejętności potrzebnych do wykonywania pracy m.in. w ogrodnictwie, stolarstwie czy krawiectwie. Najcenniejszym jednak momentem spotkania była rozmowa z absolwentami Szkoły Przysposabiającej do Pracy nr 10, którzy są aktywni zawodowo i o swojej pracy wypowiadają się z radością i dumą.

 

Comments are closed.

Close Search Window
Skip to content